Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Faillissementswet

 

Artikel 354a
1
Indien nog geen dag voor de verificatievergadering is bepaald en minstens een jaar is verstreken sinds de uitspraak tot toepassing van de schuldsaneringsregeling, kan de rechtbank op voordracht van de rechter-commissaris, op verzoek van de bewindvoerder dan wel van de schuldenaar een dag bepalen voor de terechtzitting waarop de beëindiging van de toepassing van de schuldsaneringsregeling wordt behandeld. De rechtbank bepaalt die zitting slechts als de voordracht of het verzoek vergezeld gaat van een beredeneerde verklaring van de bewindvoerder omtrent de vraag of redelijkerwijs niet de verwachting bestaat dat de schuldenaar op zodanige wijze aan zijn verplichtingen kan voldoen dat voortzetting van de schuldsaneringsregeling gerechtvaardigd is. De rechter-commissaris kan de bewindvoerder bevelen deze verklaring op te stellen en aan de rechtbank en de betrokken partijen te doen toekomen.
2
De rechtbank beëindigt de schuldsanering slechts indien redelijkerwijs niet de verwachting bestaat dat de schuldenaar op zodanige wijze aan zijn verplichtingen kan voldoen dat voortzetting van de schuldsaneringsregeling gerechtvaardigd is en van omstandigheden als bedoeld in artikel 350, derde lid, onder c tot en met g niet is gebleken.
3
De rechtbank kan een of meer keren haar beslissing aanhouden voor nader onderzoek. De rechtbank bepaalt de dag waarop de schuldsaneringsregeling eindigt.
4
De bewindvoerder doet van de dag, uur en plaats onverwijld aankondiging in de Staatscourant.


Jurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN AF0167, Eerste aanleg - enkelvoudig, 99/32 R
  Rechtsoort
  Civiel overig
  Datum uitspraak
  31-10-2000
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Assen
  De bewindvoerder heeft aangevoerd dat uit het jaarverslag kan worden geconcludeerd dat een substantiële verhoging van het salaris voor de onderneming niet verantwoord is en dat een verandering van werkkring, met een hoger salaris, niet mogelijk is, omdat de specifieke kennis, contacten en dergelijke van de saniet voor de onderneming van vitaal belang zijn...
 • LJN AF0164, Eerste aanleg - enkelvoudig, 99/33 R
  Rechtsoort
  Civiel overig
  Datum uitspraak
  31-10-2000
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Assen
  Rechtbank weigert beëindiging in vereenvoudigde procedure, aangezien zij voor sanieten mogelijkheden ziet nog enig actief voor schuldeisers te verwerven.
 •