Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

FaillissementswetJurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN AY3856, Hoger beroep, 110698 / HA RK 06-34
  Rechtsoort
  Faillissement
  Datum uitspraak
  11-07-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Maastricht
  Verzoek door (vermeend?) crediteur om inzage in niet-openbare faillissementsverslagen. Verzoeker niet als crediteur van failliete vennootschappen aangemerkt. Overweging ten overvloede dat ook indien verzoeker als crediteur zou moeten worden aangemerkt, hem op grond van de door hem aangevoerde gronden het verzochte inzagerecht niet toekomt.
 • LJN BI6846, Eerste aanleg - meervoudig, F 07/661
  Rechtsoort
  Handelszaak
  Datum uitspraak
  15-05-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Amsterdam
  Hoger beroep ex art 67 FW Een schuldeiser verzoekt vernietiging van de beschikking van de RC tot goedkeuring van een door de curator getroffen vaststellingsovereenkomst ter beeïndiging van een tweetal procedures. Wat is de aard en omvang van de toetsing door de rechtbank in het hoger beroep.
 •