Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

GemeentewetJurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN AA5039, Eerste aanleg - meervoudig, 99/318 VEROR K1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  01-11-1999
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Roermond
  ARRONDISSEMENTSRECHTBANK TE ROERMOND meervoudige kamer voor bestuursrechtelijke zaken UITSPRAAK Procedurenr.: 99/318 VEROR K1 Inzake : Stichting Gemeenschapshuis "De Pinnenhof", te Nederweert, eiseres, tegen : de Burgemeester van de gemeente Nederweert, te Nederweert, verweerder...
 • LJN AB1259, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 00/754 BESLU V06
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  18-04-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Groningen
  Gemeenteraad kan ex art. 149 Gemeentewet bij verordening regels stellen die ertoe strekken om met het oog op het innemen van ligplaats met woonschepen het aanzien van de gemeente te beschermen. Weigering ligplaatsvergunning op grond van art. 6.3.d Woonschepenverordening. In dit artikel is bepaald dat...
 • LJN AF8349, Voorlopige voorziening, AWB 02 / 765 VEROR VV KLR
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  05-06-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Voorlopige voorziening
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Maastricht
  RECHTBANK MAASTRICHT Reg.nr: AWB 02 / 765 VEROR VV KLR UITSPRAAK van de voorzieningenrechter van de rechtbank Maastricht inzake het verzoek om toepassing van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) in het geschil tussen: [verzoeker], wonende te Hoensbroek, verzoeker, en de Burgemeester van de gemeente Heerlen, verweerder...
 • LJN AY5451, Eerste aanleg - meervoudig, 200510066/1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  02-08-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Bij besluit van 1 december 2003 heeft verweerder aan de Stuurgroep Trefpunt ontheffing verleend als bedoeld in artikel 4.1.3 van de Algemene Plaatselijke Verordening (hierna: APV) van de gemeente Heiloo van de in de bijlage bij het Besluit horeca-, sport- en recreatie-inrichtingen milieubeheer (hierna...
 • LJN AY5460, Hoger beroep, 200600863/1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  02-08-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Bij besluit van 26 november 2004 heeft het college van burgemeester en wethouders van Emmen (hierna: het college) appellant onder aanzegging van bestuursdwang gelast zijn woonboot op de [locatie]. te [plaats] binnen zes weken na de datum van verzending van dit besluit te verwijderen.
 • LJN BB6684, Eerste aanleg - enkelvoudig, 06/789 GEMWT AQ1 A
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  26-10-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Almelo
  Eiseres stelt dat verweerder bij de totstandkoming van het primaire besluit onzorgvuldig heeft gehandeld doordat het advies van de monumentencommissie waarop verweerder zijn besluitvorming heeft gebaseerd (in casu de redengevende omschrijving) niet op de juiste wijze tot stand is gekomen. Voorts stelt eiseres dat verweerder de vergewisplicht ex artikel 3...
 • LJN BE8853, Hoger beroep, 200708387/1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  20-08-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Bij besluit van 28 september 2004 heeft het college van burgemeester en wethouders van Enschede (hierna: het college) het pand van [appellant], gelegen aan de [locatie] te [plaats] (hierna: het pand), aangewezen als beschermd gemeentelijk monument.
 • LJN BJ5609, Eerste aanleg - enkelvoudig, 316307 / HA ZA 08-2455
  Rechtsoort
  Civiel overig
  Datum uitspraak
  19-08-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  De rechtbank verklaart voor recht dat de tussen de Gemeente 's-Gravenhage en [A] en gedaagden sub 3 bestaande gebruiksrelatie met betrekking tot de standplaats gelegen aan de Escamplaan bij [nummer] te Den Haag per 3 september 2008 is beëindigd en veroordeelt [A] om binnen 30 dagen na betekening van dit vonnis de standplaats te ontruimen...
 • LJN BJ5622, Eerste aanleg - enkelvoudig, 316324 / HA ZA 08-2462
  Rechtsoort
  Civiel overig
  Datum uitspraak
  19-08-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  De rechtbank verklaart voor recht dat de tussen de Gemeente 's-Gravenhage en [C.] en gedaagden sub 2 bestaande gebruiksrelatie met betrekking tot de standplaats gelegen aan de Escamplaan bij [nummer] te Den Haag per 3 september 2008 is beëindigd en veroordeelt [C.] om binnen 30 dagen na betekening van dit vonnis de standplaats te ontruimen...
 • LJN BJ5624, Eerste aanleg - enkelvoudig, 316335 / HA ZA 08-2469
  Rechtsoort
  Civiel overig
  Datum uitspraak
  19-08-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  De rechtbank verklaart voor recht dat de tussen de Gemeente 's-gravenhage en [D. c.s.] en gedaagden sub 4 bestaande gebruiksrelatie met betrekking tot de standplaats gelegen aan de Escamplaan bij [nummer] te Den Haag per 3 september 2008 is beëindigd en veroordeelt [D. c.s.] om binnen 30 dagen na betekening van dit vonnis de standplaats te ontruimen...
 •