Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

GrondwetJurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN AF0365, Eerste aanleg - meervoudig, AWB 02/344
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  02-10-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  College van Beroep voor het bedrijfsleven
  College van Beroep voor het bedrijfsleven No. AWB 02/344 2 oktober 2002 18501 Elektriciteitswet 1998 en Gaswet instemming ex artikelen 93 respectievelijk 95 Uitspraak in de zaak van: 1. N.V. Remu Houdstermaatschappij, te Utrecht; 2. N.V. Houdstermaatschappij Gasbedrijf Centraal Nederland, te Utrecht, appellanten, gemachtigden...
 • LJN BD8069, Eerste aanleg - meervoudig, 239995/ HA ZA 07-2152
  Rechtsoort
  Civiel overig
  Datum uitspraak
  23-07-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Utrecht
  Betwisting vervroegde onteigening o.g.v. ontbreken urgentie, procedurele gebreken.
 • LJN AE7269, Eerste aanleg - meervoudig, 00/1187
  Rechtsoort
  Civiel overig
  Datum uitspraak
  20-03-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE sector civiel recht - meervoudige kamer Vonnis in de zaak met rolnummer 00/1187 van: de maatschap naar burgerlijk recht [eisers], gevestigd te Nieuwenhoorn, en 283 anderen, zoals vermeld op de aan dit vonnis gehechte kopie van de bladzijden 1 tot en met 12 van de dagvaarding, eisers, procureur mr P...
 • LJN AV4556, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 05/270
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  07-02-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  College van Beroep voor het bedrijfsleven
  Gezondheids- en welzijnswet voor dieren Tegemoetkomingen in de schade
 • LJN AZ2769, Hoger beroep, 200600657/1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  22-11-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Bij besluit van 27 november 2003 heeft de gemeenteraad van Huizen (hierna: de gemeenteraad) verklaard dat een herziening van het bestemmingsplan "Haven- en Industriegebieden" wordt voorbereid (hierna: het voorbereidingsbesluit).
 • LJN AZ1557, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 05/672
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  19-10-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  College van Beroep voor het bedrijfsleven
  Gezondheids- en welzijnswet voor dieren Tegemoetkomingen in de schade
 • LJN AZ4249, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 05/271
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  20-11-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  College van Beroep voor het bedrijfsleven
  Gezondheids- en welzijnswet voor dieren Tegemoetkomingen in de schade
 • LJN BI3268, Eerste aanleg - meervoudig, 03-2759
  Rechtsoort
  Civiel overig
  Datum uitspraak
  21-12-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Fabrieksgeheim volgens Europese Richtlijn betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten inzake de productie, de presentatie en de verkoop van tabaksproducten. Tabakswet. Vorderingen afgewezen.
 • LJN AU8406, Eerste aanleg - meervoudig, 207641
  Rechtsoort
  Handelszaak
  Datum uitspraak
  21-12-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Tabaksfabrikanten tegen de Staat. Openbaarmaking van productinformatie. De rechtbank verklaart voor recht dat de in het dictum genoemde specifieke gegevens die eiseressen aan het ministerie over moeten leggen een fabrieksgeheim in de zin van artikel 6, tweede lid, tweede volzin van de Richtlijn 2001/37/EG zijn...
 • LJN AU8412, Eerste aanleg - meervoudig, 207637
  Rechtsoort
  Handelszaak
  Datum uitspraak
  21-12-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Tabaksfabrikanten tegen de Staat. Openbaarmaking van productinformatie. De rechtbank wijst de vorderingen van eiseressen om regelgeving onverbindend te laten verklaren af.
 • LJN AY9307, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 05/269
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  31-08-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  College van Beroep voor het bedrijfsleven
  Gezondheids- en welzijnswet voor dieren - Tegemoetkoming in de schade
 • LJN BH7706, Hoger beroep, 200804841/1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  25-03-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Bij besluit van 10 april 2007 heeft het college van burgemeester en wethouders van Leidschendam-Voorburg (hierna: het college) het woonhuis (hierna: de villa) en de garage (hierna ook: de panden) van [appellant] op het perceel plaatselijk bekend [locatie] in [plaats] aangewezen als beschermd gemeentelijk monument.
 • LJN AE7305, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 01 / 1198 t/m 01 / 1203 AW I GIF
  Rechtsoort
  Ambtenarenrecht
  Datum uitspraak
  13-08-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Maastricht
  Rechtspositie medisch specialisten.
  De aanstelling wordt gewijzigd met betrekking tot de inschaling, het aantal werkuren, het verrichten van roosterdiensten tot de 60-jarige leeftijd, salaris-stijgingen, de toekenning van een toelage wegens verzwarende omstandigheden (TVO), de toeken-ning van een garantietoelage, het aantal vakantiedagen en ADV...
 • LJN AZ2766, Eerste aanleg - meervoudig, 200600612/1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  22-11-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Bij besluit van 28 april 2005 heeft de gemeenteraad van Huizen, op voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 21 april 2005, het bestemmingsplan "Haven- en Industriegebieden, eerste partiële herziening" vastgesteld.
 • LJN AV0435, Eerste aanleg - meervoudig, 16658 / HA ZA 95-1359
  Rechtsoort
  Handelszaak
  Datum uitspraak
  25-01-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Maastricht
  Waterleidingzaak. Vaststelling schadeloosstelling op grond van artikel 37 Waterleidingwet, te betalen wegens overgang distributiegebied Masstrichts waterleidingbedrijf.
 •