Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

GrondwetJurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN AA2017, Cassatie, 31176
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  26-06-1996
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  gewezen op het beroep in cassatie van X te Z tegen de uitspraak van het Gerechtshof te 's-Gravenhage van 22 maart 1995 betreffende de hem voor het jaar 1994 opgelegde aanslag ingezetenenomslag van het waterschap Walcheren. 1. Aanslag, bezwaar en geding voor het Hof Aan belanghebbende is voor het jaar...
 • LJN BB4441, Eerste aanleg - meervoudig, 105149 / HA ZA 05-1041
  Rechtsoort
  Civiel overig
  Datum uitspraak
  26-09-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Maastricht
  Tijdens reparatie omgevallen hoogspanningsmast beschadigt ondergrondse kerosineleiding. Bedrijfsmatige gebruiker van de mast aansprakelijk uit hoofde van artikel 6:162 en 6:174/181 BW. Procedure in vrijwaring tegen adviseur inzake reparatie, aannemer, Staat, provincie Limburg en gemeenten Stein en Beek. Vrijwaringsvorderingen integraal afgewezen.
 • LJN AX7022, Voorlopige voorziening, 200601135/3
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  31-05-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Voorlopige voorziening
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Bij besluit van 6 juni 2005 heeft de gemeenteraad van Leidschendam-Voorburg het bestemmingsplan "Damcentrum" vastgesteld.
 • LJN BG4047, Hoger beroep, 200802814/1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  12-11-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Bij besluit van 5 september 2006 heeft het college van burgemeester en wethouders van Noordwijk (hierna: het college) aan [vergunninghouders] vergunning verleend voor het uitoefenen van het horecabedrijf in de kantine van [camping] op het perceel [locatie] te [plaats] (hierna: de kantine).
 • LJN AE0729, Eerste aanleg - meervoudig, 200003011/2 en 200103587/1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  27-03-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  200003011/2 en 200103587/1. Datum uitspraak: 27 maart 2002. AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak in het geding tussen: [appellant], appellanten, en burgemeester en wethouders van Dordrecht, verweerders. 1. Procesverloop Bij besluit van 28 april 2000, kenmerk DO 00.2005, hebben...
 • LJN BC0414, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 06/760
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  30-11-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Roermond
  Aan eiser, die ingeschreven is op een adres binnen het taakgebied, is een omslagheffing, categorie ingezetenen (waterkwantiteitsbeheer), opgelegd. In geschil is of het gebruik van woonruimte in het taakgebied in de definitie van wat een ingezetene is naast de inschrijving in een gemeente, nog een zelfstandig element is voor het ontstaan van de omslagplicht...
 • LJN AO0997, Eerste aanleg - meervoudig, 01-2529
  Rechtsoort
  Civiel overig
  Datum uitspraak
  24-12-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Drie inwoners van Enschede die in de nabije omgeving woonden van de plaats waar op 13 mei 2000 de vuurwerkopslagplaats S.E. Fireworks is ontploft, hebben de Staat en de Gemeente Enschede tezamen in één procedure voor de Haagse rechtbank aansprakelijk gesteld voor de schade die zij als gevolg van die ramp hebben geleden...
 • LJN AQ5744, Eerste aanleg - meervoudig, 200304766/1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  28-07-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Bij besluit van 27 mei 2003, kenmerk 2003/09, heeft verweerder krachtens de Wet milieubeheer aan de gemeente Coevorden (hierna: vergunninghoudster) vergunning verleend voor het oprichten en in werking hebben van een brandweerkazerne, gelegen op het perceel Boelkenweg 7 te Sleen, kadastraal bekend gemeente Sleen, sectie K, nummer 1417 ...
 • LJN BA6457, Eerste aanleg - meervoudig, 200601135/1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  06-06-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Bij besluit van 6 juni 2005 heeft de gemeenteraad van Leidschendam-Voorburg het bestemmingsplan "Damcentrum" vastgesteld.
 •