Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Invoerings- en aanpassingswet Zorgverzekeringswet

 

Artikel 2.5.8
1
De vergoeding van de inkomensafhankelijke bijdrage, bedoeld in artikel 46, eerste lid, van de Zorgverzekeringswet, mag worden verminderd met vergoedingen die op grond van een op 31 december 2005 bestaande arbeidsovereenkomst, collectieve arbeidsovereenkomst, of andere overeenkomst door de inhoudingsplichtige aan de verzekeringsplichtige worden verstrekt ter zake van de premie voor een ziektekostenverzekering of een andere verzekering die prestaties als bedoeld bij of krachtens artikel 11 van die wet dekt, tot ten hoogste het met die dekking evenredige deel.
2
Indien het deel van de premie voor een ziektekostenverzekering of een andere verzekering dat prestaties als bedoeld bij of krachtens artikel 11 van de Zorgverzekeringswet dekt voor de toepassing van het eerste lid niet kan worden vastgesteld, bedraagt dat deel het bedrag van de standaardpremie, bedoeld in artikel 4 van de Wet op de zorgtoeslag.
3
Voor de toepassing van het eerste lid wordt met een collectieve arbeidsovereenkomst gelijkgesteld (een bepaling in) een regeling door of namens een daartoe bevoegd bestuursorgaan.
4
Voor de toepassing van artikel 16 van de Wet financiering sociale verzekeringen en artikel 6 van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag behoort niet tot het loon het bedrag waarmee de vergoeding van de inkomensafhankelijke bijdrage, bedoeld in artikel 46 van de Zorgverzekeringswet, met toepassing van het eerste of tweede lid is verminderd.
5
Het bedrag waarmee de vergoeding van de inkomensafhankelijke bijdrage, bedoeld in artikel 46 van de Zorgverzekeringswet, met toepassing van het eerste of tweede lid is verminderd, behoort niet tot het bijdrage-inkomen, bedoeld in artikel 43 van de Zorgverzekeringswet.


Jurisprudentie bij dit artikel

  • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

  • Geen resultaten gevonden voor de door u opgegeven zoek termen.
  •