Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Invoeringswet Wetboek van Strafvordering

 

Wet van 29 juni 1925, tot invoering van het nieuwe Wetboek van Strafvordering
Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.
Allen, die deze zullen zien of hooren lezen, salut! doen te weten:
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat volgens de slotbepaling van het nieuwe Wetboek van Strafvordering het in werking treden van dat Wetboek nader bij de wet wordt geregeld;
Zoo is het, dat Wij, den Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze, vast te stellen de volgende bepalingen, welke zullen uitmaken de:

Titel I. Algemeene bepalingen

Artikel 1
Het nieuwe Wetboek van Strafvordering treedt in werking op een door Ons te bepalen tijdstip.
Wij behouden Ons echter voor de inwerkingtreding der artikelen 48, 49 en 275 van het Wetboek te bepalen op een later tijdstip dan dat bedoeld in het eerste lid.

Artikel 2
Op Onzen last wordt het nieuwe Wetboek van Strafvordering met de daarin gebrachte wijzigingen en aanvullingen in een doorloopend genummerde reeks van boeken, titels, afdeelingen, paragrafen en artikelen samengevat en wordt de aanhaling daarvan, zoo in dit Wetboek als in andere wetten en wettelijke voorschriften, in verband daarmede voor zoover noodig gewijzigd.
De gewijzigde tekst van het nieuwe Wetboek van Strafvordering wordt op Onzen last in het Staatsblad geplaatst.

Titel II. Wijzigingen, aan te brengen in het nieuwe Wetboek van Strafvordering

Artikel 3
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 4
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 5
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 6
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 7
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 8
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 9
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 10
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 11
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 12
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 13
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 14
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 15
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 16
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 17
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 18
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 19
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 20
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 21
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 22
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 23
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 24
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 25
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 26
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 27
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 28
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 29
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 30
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 31
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 32
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 33
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 34
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 35
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 36
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 37
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 38
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 39
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 40
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 41
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 42
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 43
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 44
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 45
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 46
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 47
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 48
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 49
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 50
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 51
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 52
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 53
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 54
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 55
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 56
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 57
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 58
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 59
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 60
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 61
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 62
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 63
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 64
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 65
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 66
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 67
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 68
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 69
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 70
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 71
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 72
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 73
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 74
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 75
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 76
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 77
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 78
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 79
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 80
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 81
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 82
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 83
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 84
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 85
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 86
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 87
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 88
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 89
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 90
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 91
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 92
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 93
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 94
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 95
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 96
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 97
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 98
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 99
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 100
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 101
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 102
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 103
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 104
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 105
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 106
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 107
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 108
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 109
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 110
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 111
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 112
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 113
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 114
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 115
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Titel III. Afschaffing of wijziging van bestaande wetten

Artikel 116
Worden afgeschaft:
1
het oude Wetboek van Strafvordering;
2
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
3
de wet van 22 Mei 1873 (Staatsblad n°. 67), tot aanvulling van de algemeene wet van 26 Augustus 1822 (Staatsblad n°. 31), over de heffing der rechten van in-, uit- en doorvoer en van de accijnzen, alsmede van het tonnengeld der zeeschepen;
4
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
5
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
6
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
7
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 117
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 118
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 119
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 120
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 121
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 122
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 123
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 124
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 125
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 126
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 127
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 128
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 129
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 130
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 131
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 132
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 133
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 134
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 135
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 136
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 137
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 138
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 139
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 140
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 141
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 142
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 143
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 144
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 145
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 146
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 147
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 148
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 149
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 150
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 151
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 152
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 153
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 154
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 155
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 156
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 157
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 158
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 159
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 160
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 161
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 162
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 163
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 164
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 165
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 166
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 167
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 168
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 169
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 170
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 171
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 172
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 173
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 174
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 175
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 176
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 177
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 178
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 179
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 180
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 181
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 182
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 183
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 184
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 185
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 186
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 187
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 188
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 189
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 190
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 191
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 192
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 193
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 194
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 195
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 196
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 197
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 198
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 199
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 200
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 201
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 202
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 203
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 204
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 205
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 206
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 207
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 208
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 209
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 210
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 211
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 212
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 213
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 214
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 215
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 216
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 217
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Titel IV. Beginselen, als bedoeld bij de artikelen 62 en 76 van het Wetboek van Strafvordering met betrekking tot de behandeling der in verzekering of in voorloopige hechtenis gestelde personen, de eischen, waaraan de voor inverzekeringstelling of voorloopige hechtenis bestemde plaatsen moeten voldoen, en de maatregelen, welke in het belang van het onderzoek kunnen worden bevolen

Artikel 217bis [Vervallen per 01-01-1999]
1
Inverzekeringstelling

Artikel 218
In verzekeringgestelde mannen en vrouwen worden zoveel mogelijk van elkander gescheiden.

Artikel 219
In verzekering gestelde personen, die in gemeenschap geplaatst zijn, worden zooveel mogelijk gedurende den nacht onderling afgezonderd.

Artikel 220
De inrichting der plaatsen, voor de inverzekeringstelling bestemd, beantwoordt aan de eischen van een eenvoudig, doch voldoende dag- en nachtverblijf.

Artikel 221
Met betrekking tot het ondergaan van inverzekeringstelling overeenkomstig artikel 491, eerste lid, van het Wetboek van Strafvordering, blijven de artikelen 218-220 buiten toepassing, doch worden, voor zoover noodig, in het bevel voorzieningen getroffen.

Artikel 222 [Vervallen per 01-03-2002]
2
Voorloopige hechtenis

Artikel 223 [Vervallen per 25-12-1963]

Artikel 224
Met betrekking tot het ondergaan van voorloopige hechtenis overeenkomstig artikel 491, eerste lid, van het Wetboek van Strafvordering, worden, voor zoover noodig, in het bevel voorzieningen getroffen.

Artikel 225 [Vervallen per 01-03-2002]

Titel V. Overgangs- en slotbepalingen

Artikel 226
Ter bepaling van de bevoegdheid van den rechter en de wijze van rechtspleging wordt uitsluitend de oude wetgeving toegepast, indien vóór het tijdstip der inwerkingtreding van deze wet:
a
voor zooveel betreft zaken waarvan de militaire rechter kennis neemt, de verwijzing naar den militairen rechter heeft plaats gehad;
b
voor zooveel betreft andere zaken, hetzij het inwinnen van voorloopige informatiën, hetzij het verleenen van rechtsingang is gevorderd, hetzij voor de eerste maal rauwelijks voor de openbare terechtzitting is gedagvaard.

Artikel 227
Deze wet treedt in werking op een door Ons te bepalen tijdstip, met uitzondering echter van artikel 2, hetwelk in werking treedt met ingang van den dag volgende op dien der afkondiging van deze wet.
Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst, en dat alle Ministerieele Departementen, Autoriteiten, Colleges en Ambtenaren, wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te Zermatt, den 29sten Juni 1925
wilhelmina
De Minister van Justitie,
heemskerk
Uitgegeven den negen en twintigsten Juli 1925.
De Minister van Justitie,
heemskerk