Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Mediawet

 

Artikel 104
1
De Programmastichting , de omroepverenigingen en de educatieve omroepinstelling die zendtijd hebben verkregen, ontvangen van de raad van bestuur het op basis van artikel 103, eerste lid, of artikel 103a vastgestelde bedrag ter vergoeding van de kosten van de verzorging van hun televisieprogramma, onderscheidenlijk radioprogramma en de activiteiten als bedoeld in artikel 13c, derde lid.
2
Het op basis van artikel 101, eerste lid, onderdeel b, of artikel 103a vastgestelde bedrag ter vergoeding van de kosten van het televisieprogramma, onderscheidenlijk radioprogramma, en de activiteiten als bedoeld in artikel 13c, derde lid, van de Stichting blijft ter beschikking van de raad van bestuur.
3
De overige instellingen die zendtijd hebben verkregen voor landelijke omroep, met uitzondering van de Stichting Etherreclame, ontvangen van de raad van bestuur ter vergoeding van de kosten van de verzorging van hun televisieprogramma, onderscheidenlijk radioprogramma, een bedrag dat verkregen wordt door vermenigvuldiging van het aantal toegewezen en gebruikte uren zendtijd voor televisieprogramma's, onderscheidenlijk radioprogramma's, met het op basis van artikel 103, tweede en derde lid, of artikel 103a berekende bedrag per uur zendtijd voor televisieprogramma's, onderscheidenlijk radioprogramma's.
4
In bijzondere gevallen kan de raad van bestuur op aanvraag van een instelling die zendtijd heeft verkregen voor landelijke omroep, bepalen dat ten hoogste tien procent van het bedrag dat aan die instelling ter beschikking wordt gesteld ter vergoeding van de kosten van de verzorging van haar radioprogramma, kan worden besteed aan de kosten van de verzorging van haar televisieprogramma, of andersom.


Jurisprudentie bij dit artikel

  • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

  • Geen resultaten gevonden voor de door u opgegeven zoek termen.
  •