Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Mediawet

 

Artikel 32
1
Een erkenning wordt op aanvraag verleend en heeft betrekking op de verzorging van zowel televisie- als radioprogramma's. De aanvraag wordt ingediend bij het Commissariaat voor de Media, die deze voorzien van zijn opmerkingen binnen acht weken aan Onze Minister zendt.
2
Een aanvraag voor een erkenning gaat vergezeld van een beleidsplan. Een aanvraag van een omroepvereniging bevat tevens een opgave van het door het Commissariaat vastgestelde aantal leden van de omroepvereniging.
3
Het beleidsplan, bedoeld in het tweede lid, bevat in elk geval het voorgenomen programmabeleid van de omroepinstelling, met inachtneming van de bij of krachtens deze wet gestelde verplichtingen ten aanzien van de programma's voor landelijke omroep, alsmede de voornemens en afspraken met betrekking tot de samenwerking met andere aanvragers van een erkenning of een voorlopige erkenning, de Stichting of de Programmastichting, mede in het licht van de uitvoering van de taak van de publieke omroep, bedoeld in artikel 13c, de concessie, bedoeld in artikel 30a, eerste lid, en de daaraan verbonden voorschriften en aanwijzingen. Het deel van het beleidsplan dat betrekking heeft op de samenwerking met andere aanvragers, de Stichting of de Programmastichting, kan door de desbetreffende aanvragers, onderscheidenlijk door de desbetreffende aanvragers in overeenstemming met de Stichting of de Programmastichting, gezamenlijk worden ingediend.
4
De vaststelling van het aantal leden door het Commissariaat geschiedt op een door Onze Minister te bepalen peildatum.
5
Het Commissariaat kan nadere regels stellen omtrent de gegevens die door de omroepverenigingen ten behoeve van de vaststelling van het aantal leden ter beschikking worden gesteld, de wijze waarop deze gegevens ter beschikking worden gesteld, en de wijze waarop de vaststelling geschiedt.


Jurisprudentie bij dit artikel

  • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

  • Geen resultaten gevonden voor de door u opgegeven zoek termen.
  •