Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Mediawet

 

Artikel 50
1
De zendtijd voor televisie van de omroepverenigingen gezamenlijk wordt gebruikt voor een volledig programma, dat ten minste omvat onderdelen van culturele, informatieve, educatieve en verstrooiende aard.
2
Onverminderd het eerste lid, wordt jaarlijks van de zendtijd, bedoeld in het eerste lid, ten minste vijfentwintig procent gebruikt voor onderdelen van culturele aard en vijfendertig procent voor onderdelen van informatieve of educatieve aard. Een deel van de programma-onderdelen van culturele aard, dat ten minste gelijk is aan twaalf en een half procent van de gebruikte zendtijd voor televisie van de omroepverenigingen gezamenlijk, bestaat uit of heeft betrekking op kunst.
3
Indien een programma-onderdeel van informatieve, educatieve of verstrooiende aard tevens wat zijn inhoud betreft voor meer dan de helft van culturele aard is, kan dit programma-onderdeel meegeteld worden bij de berekening van het percentage programma-onderdelen van culturele aard, bedoeld in het tweede lid.
4
De educatieve omroepinstelling gebruikt haar zendtijd geheel voor een educatief programma.
5
Een kerkgenootschap gebruikt zijn zendtijd geheel voor een kerkelijk programma.
6
Een genootschap op geestelijke grondslag gebruikt zijn zendtijd geheel voor een programma op geestelijk terrein.
7
Een politieke partij gebruikt haar zendtijd geheel voor een programma op politiek terrein.
8
De Stichting Etherreclame gebruikt haar zendtijd voor een programma bestaande uit reclameboodschappen en telewinkelboodschappen die zijn aangeboden door derden. Voor ten hoogste een derde deel kan de zendtijd worden gebruikt voor omlijsting van de reclameboodschappen en telewinkelboodschappen. Telewinkelboodschappen die in het programma van de Stichting Etherreclame worden opgenomen duren elk ten hoogste één minuut. Een blok als bedoeld in artikel 41a, vijfde lid, bestaat voor ten hoogste tweederde van de duur uit telewinkelboodschappen. Het programma van de Stichting Etherreclame is als zodanig herkenbaar en door optische of akoestische middelen duidelijk onderscheiden van de programma-onderdelen van de andere instellingen die zendtijd hebben verkregen. In het programma van de Stichting Etherreclame wordt geen gebruik gemaakt van subliminale technieken.
9
De raad van bestuur draagt, met inachtneming van het coördinatiereglement, bedoeld in artikel 19a, eerste lid, onderdeel f, er zorg voor dat het gebruik van de zendtijd op de televisieprogrammanetten voldoet aan het eerste en tweede lid.


Jurisprudentie bij dit artikel

  • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

  • Geen resultaten gevonden voor de door u opgegeven zoek termen.
  •