Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Mediawet

 

Artikel 51f
1
Een lokale omroepinstelling gebruikt haar zendtijd voor een programma dat:
a
voor ten minste vijftig procent bestaat uit onderdelen van informatieve, culturele en educatieve aard, die in het bijzonder betrekking hebben op de gemeente waarvoor het programma bestemd is; en
b
voor ten minste een bij algemene maatregel van bestuur vast te stellen percentage bestaat uit onderdelen die door haarzelf of uitsluitend in haar opdracht zijn geproduceerd.
2
Het is een lokale omroepinstelling toegestaan met de regionale omroepinstelling in wier verzorgingsgebied zij werkzaam is, een overeenkomst te sluiten met het oog op de samenwerking bij de verzorging van haar radioprogramma, onderscheidenlijk televisieprogramma. Daarbij kan worden overeengekomen dat de regionale omroepinstelling programma-onderdelen produceert ten behoeve van de lokale omroepinstelling. Tevens kan worden overeengekomen dat de lokale omroepinstelling programma-onderdelen produceert ten behoeve van de regionale omroepinstelling.
3
Een overeenkomst als bedoeld in het tweede lid wordt overgelegd aan het Commissariaat voor de Media.
4
In afwijking van het eerste lid is het een lokale omroepinstelling die een overeenkomst als bedoeld in het tweede lid heeft gesloten en deze aan het Commissariaat heeft overgelegd, toegestaan haar zendtijd te gebruiken voor een radioprogramma, onderscheidenlijk televisieprogramma, dat:
a
voor ten minste vijftig procent bestaat uit onderdelen van informatieve, culturele en educatieve aard, die in het bijzonder betrekking hebben op de gemeente waarvoor het programma bestemd is, of op de provincie waarbinnen die gemeente gelegen is, met dien verstande dat ten minste een bij algemene maatregel van bestuur vast te stellen gedeelte daarvan in het bijzonder betrekking heeft op de gemeente waarvoor het programma bestemd is; en
b
voor ten minste het percentage, bedoeld in het eerste lid, onderdeel b, bestaat uit onderdelen die door haarzelf of door de regionale omroepinstelling waarmee zij de overeenkomst heeft gesloten, dan wel uitsluitend in opdracht van een van hen of van hen beiden, zijn geproduceerd, met dien verstande dat ten minste een bij algemene maatregel van bestuur vast te stellen gedeelte daarvan door de lokale omroepinstelling zelf of uitsluitend in haar opdracht is geproduceerd.


Jurisprudentie bij dit artikel

  • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

  • Geen resultaten gevonden voor de door u opgegeven zoek termen.
  •