Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Militaire Ambtenarenwet 1931Jurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN AY8123, Hoger beroep, 06/3939 MAW-VV
  Rechtsoort
  Ambtenarenrecht
  Datum uitspraak
  11-09-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Afwijzing van het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening.
 • LJN BB1528, Hoger beroep, 06/3938 MAW
  Rechtsoort
  Ambtenarenrecht
  Datum uitspraak
  02-08-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Horen in bezwaar. De mogelijkheid om Inzage te krijgen van stukken voorafgaande aan de hoorzitting. Weigering om de duur van het dienstverband voor bepaalde tijd te verlengen. Gelijkheidsbeginsel? Leeftijdsdiscriminatie?
 • LJN AO7753, Hoger beroep, 03/5351 MAW + 03/5353 MAW + 03/6125 MAW + 03/6126 MAW
  Rechtsoort
  Ambtenarenrecht
  Datum uitspraak
  02-04-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Intrekking aanstellingsbesluit.
 • LJN AO2361, Hoger beroep, 03/241
  Rechtsoort
  Handelszaak
  Datum uitspraak
  23-12-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  De vorderingen van de vrouw in eerste aanleg strekken primair tot verrekening met in achtneming van het arrest van de Hoge Raad van 27 november 1981, NJ 1982, 503 ([B/L]) en subsidiair tot verevening op de voet van de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding Stb. 342 (verder te noemen: Wvps) van het aan de man als reservist ...
 •