Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Militaire Ambtenarenwet 1931Jurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN AZ5001, Hoger beroep, 05/2237 MAW
  Rechtsoort
  Ambtenarenrecht
  Datum uitspraak
  07-12-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Strafontslag beroepsmilitair. Evenredigheid.
 • LJN AZ5934, Voorlopige voorziening+bodemzaak, AWB 06/8087 MAW en AWB 06/8435 MAW
  Rechtsoort
  Ambtenarenrecht
  Datum uitspraak
  07-12-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Voorlopige voorziening+bodemzaak
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Ontslag militair wegens wangedrag. De voorzieningenrechter is echter van oordeel, dat het verleende ontslag niet gehandhaafd kan blijven wegens strijd met het vertrouwensbeginsel. Verweerder heeft in het bestreden besluit aangegeven dat de strafrechtelijke informatie van het Openbaar Ministerie te Arnhem eind september 2005 is verkregen...
 • LJN AZ5355, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 06/2377 MAWKLA
  Rechtsoort
  Ambtenarenrecht
  Datum uitspraak
  04-12-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  AMAR militair ontslag wegens wangedrag in de dienst (bezit harddrugs) Eiser is strafrechtelijk vervolgd en veroordeeld en had er niet op mogen vertrouwen dat rechtspositionele maatregelen achterwege zouden blijven. De enkele omstandigheid dat eisers BBT-aanstelling met het oog op uitzending tussentijds is verlengd, maakt dit niet anders.
 • LJN AZ6163, Eerste aanleg - meervoudig, AWB 05/8689, 05/8698 en 05/8700 MAWKMA
  Rechtsoort
  Ambtenarenrecht
  Datum uitspraak
  07-12-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  MAW bodemprocedure ongegrondverklaring van beroepen tegen ontheffingsbesluit uit de initiële opleiding, het aan eiser op die grond verleende ontslag en de opgelegde terugbetalingsverplichting van de kosten verbonden aan de initiële opleiding; discretionaire bevoegdheid van verweerder.
 • LJN BF0128, Hoger beroep, 06/7245 MAW + 06/7247 MAW + 06/7248 MAW
  Rechtsoort
  Ambtenarenrecht
  Datum uitspraak
  28-08-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Ontheffing van initiële opleiding, wegens leidende rol in misdragingen bij ontgroeningsritueel, waarvoor betrokkene strafrechtelijke is veroordeeld. Ontslag. Restitutieverplichting.
 • LJN AF7877, Verzet, AWB 99/10800 MAWKLA
  Rechtsoort
  Ambtenarenrecht
  Datum uitspraak
  27-03-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Verzet
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Opposant, voorheen adjudant van het dienstvak van de […] bij de Koninklijke landmacht, heeft bezwaar gemaakt tegen zijn ontslag wegens wangedrag buiten de dienst.
 • LJN AE3809, Voorlopige voorziening, AWB 01/4315 MAWKLU
  Rechtsoort
  Ambtenarenrecht
  Datum uitspraak
  18-02-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Voorlopige voorziening
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Enkele feit van strafvervolging wegens drugdelict buiten de dienst kan ontslag wegens wangedrag buiten diensttijd niet dragen als verweerder niet bereid is uitkomst van de strafrechtelijke procedure af te wachten. Verzoeker is ingaande 1 december 2001 ontslagen onder toepassing van art. 39.2.l AMAR...
 •