Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Opiumwet

 

Artikel 15
Deze wet treedt in werking met ingang van een door Ons te bepalen dag.
Op dat tijdstip vervalt de wet van 4 oktober 1919, Stb. nr. 592, houdende vaststelling van bepalingen, betreffende het opium en andere verdovende middelen, zoals deze wet gewijzigd is bij de wet van 29 juni 1925, Stb. nr. 308.
Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle Ministerieele Departementen, Autoriteiten, Colleges en Ambtenaren, wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven ten Paleize het Loo, den 12den Mei 1928
wilhelmina
De Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid,
j
R. SLOTEMAKER DE BRUINE.
De Minister van Binnenlandsche Zaken en Landbouw,
j
B. KAN.
De Minister van Financiën,
DE GEER.
De Minister van Waterstaat,
h
v. d. VEGTE.
Uitgegeven den een en dertigsten Mei 1928.
De Minister van Justitie,
j
DONNER.
Lijst I
International Non-proprietary Name (INN) ) De door de Wereldgezondheidsorganisatie vastgestelde generieke benaming.)
andere benamingen
nadere omschrijving
acetorfine
-
-
acetyl-alfa-methylfentanyl
N-[1-(alfa-methylfenethyl)-4-piperidyl]-acetanilide
-
acetyldihydrocodeïne
4,5-epoxy-3-methoxy-N-methylmorfinan-6-yl-acetaat
acetylmethadol
-
alfacetylmethadol
-
alfameprodine
-
alfamethadol
-
alfa-methylfentanyl
N-[1(alfa-methylfenethyl)-4-piperidyl]propionanilide
alfa-methylthiofentanyl
N-[1-[1-methyl-2-(2-thienyl)ethyl]-4-piperidyl]propionanilide
alfaprodine
-
alfentanil
-
allylprodine
-
amfetamine
-
amineptine
7-[(10,11-dihydro-5H-dibenzo[a,d]cyclohepten-5-yl)amino]heptanoic acid
anileridine
-
benzethidine
-
-
benzylmorfine
3-benzoyloxy-4,5-epoxy-N-methyl-7-morfineen-6-ol
betacetylmethadol
-
-
beta-hydroxy-3-methylfentanyl
N-[1-(beta-hydroxyfenethyl)-3-methyl-4-piperidyl]propionanilide
-
beta-hydroxyfentanyl
N-[1-(beta-hydroxyfenethyl)-4-piperidyl]-propionanilide
betameprodine
-
betamethadol
-
betaprodine
-
bezitramide
-
-
bolkaf
alle delen van de plant Papaver somniferum L. na het oogsten, met uitzondering van het zaad
brolamfetamine
-
cathinon
-
2C-B
4-bromo-2,5-dimethoxyfenetylamine
-
2C-I
2,5-dimethoxy-4-iodofenethylamine
-
2C-T-2
2,5-dimethoxy-4-ethylthiofenethylamine
-
2C-T-7
2,5-dimethoxy-4-(n)-propylthiofenethylamine
clonitazeen
-
-
cocablad
bladeren van planten van het geslacht Erythroxylon
-
cocaïne
(-)-3-beta-benzoyloxytropaan-2-beta-carbonzure methylester
-
codeïne
4,5-epoxy-3-methoxy-N-methyl-7-morfineen-6-ol
codoxim
-
-
concentraat van bolkaf
het materiaal dat wordt verkregen door bolkaf te onderwerpen aan een behandeling ter concentratie van zijn alkaloïden
desomorfine
-
dexamfetamine
-
dextromoramide
-
dextropropoxyfeen
-
diampromide
-
diëthylthiambuteen
-
-
N,N-diëthyltryptamine, DET
3-[2-(diethylamino)ethyl]indol
difenoxine
-
difenoxylaat
-
dihydrocodeïne
-
-
dihydroethorfine
7,8-dihydro-7-alfa-[1-(R)-hydroxy- 1-methylbutyl]-6,14-endo-ethano-tetrahydro-oripavine
-
dihydromorfine
4,5-epoxy-N-methylmorfinan-3,6-diol
dimefeptanol
-
dimenoxadol
-
-
2,5-dimethoxyamfetamine, DMA
(?)-2,5-dimethoxy-alfa-methylfenethylamine
-
2,5-dimethoxy-4-ethylamfetamine, DOET
(?)-4-ethyl-2,5-dimethoxy-alfa-methylfenethylamine
-
2,5-dimethoxy-4-methamfetamine, STP, DOM
2,5-dimethoxy-alfa,4-dimethylfenethylamine
dimethylthiambuteen
-
-
N,N-dimethyltryptamine, DMT
3-[2-(dimethylamino)ethyl]indol
dioxafetylbutiraat
-
dipipanon
-
-
DMHP
3-(1,2-dimethylheptyl)-7,8,9,10-tetrahydro-6,6,9-trimethyl-6H-dibenzo[b,d]pyran-1-ol
drotebanol
-
-
ecgonine
3-hydroxy-2-tropaancarbonzuur
-
N-ethyl-3,4-methyleendioxy-amfetamine, N-ethyl-MDA
(?)-N-ethyl-alfa-methyl-3,4-(methyleen-dioxy)fenethylamine
ethylmethylthiambuteen
-
-
ethylmorfine
4,5-epoxy-3-ethoxy-N-methyl-7-morfineen-6-ol
eticyclidine
-
etonitazeen
-
etorfine
-
etoxeridine
-
etryptamine
-
fenadoxon
-
fenampromide
-
fenazocine
-
fencyclidine
-
fenetylline
-
fenmetrazine
-
fenomorfan
-
fenoperidine
-
fentanyl
-
folcodine
-
-
furethidine
1-(2-tetrahydrofurfuryloxyethyl)-4-fenyl-piperidine-4-carbonzure ethylester
-
hennepolie
concentraat van planten van het geslacht Cannabis (hennep) verkregen door extractie van hennep of hasjiesj, al dan niet vermengd met olie
-
heroïne, diamorfine
4,5-epoxy-17-methylmorfinan-3,6-diyl-diacetaat
hydrocodon
-
hydromorfinol
-
hydromorfon
-
-
N-hydroxymethyleen-dioxy-amfetamine, N-hydroxyMDA
(?)-N-[alfa-methyl-3,4-(methyleendioxy)-fenethyl]hydroxylamine
hydroxypethidine
-
isomethadon
-
ketobemidon
-
levamfetamine
-
levofenacylmorfan
-
-
levomethamfetamine
(-)-N,alfa-dimethylfenethylamine
levomethorfan
-
levomoramide
-
levorfanol
-
lysergide
mecloqualon
-
-
mescaline
3,4,5-trimethoxyfenethylamine
metamfetamine
-
metamfetamine racemaat
-
metazocine
-
methadon
-
-
methadon-tussenproduct
4-cyano-2-dimethylamino-4,4-difenylbutaan
methaqualon
-
-
methcathinon
(2-methylamino)-1-fenylpropaan-1-on
-
2-methoxy-4,5-methyleendioxyamfetamine, MMDA
2-methoxy-alfa-methyl-4,5-(methyleendioxy)- fenethylamine
-
4-methylaminorex
(?)-cis-2-amino-4-methyl-5-fenyl-2-oxazoline
methyldesorfine
-
methyldihydromorfine
-
-
3,4-methyleendioxymethamfetamine, MDMA
(?)-N,alfa-dimethyl-3,4-(methyleendioxy)-fenethylamine
methylfenidaat
-
-
3-methylfentanyl
N-(3-methyl-1-fenethyl-4-piperidyl)propion-anilide
-
MPPP
1-methyl-4-fenyl-4-piperidinol propionaat (ester)
-
4-methylthioamfetamine, 4-MTA
4-methylthio-alfa-methylfenethylamine
-
3-methylthiofentanyl
N-[3-methyl-1-[2-(2-thienyl)ethyl]-4-piperidyl]propionanilide
metopon
-
-
moramide-tussenproduct
2-methyl-3-morfolino-1,1-difenylpropaan-carbonzuur
morferidine
-
-
morfine
4,5-epoxy-N-methyl-7-morfineen-3,6-diol
-
morfine-methobromide
4,5-epoxy-N-methyl-7-morfineen-3,6-diol methylbromide
-
morfine-N-oxide
4,5-epoxy-3,6-dihydroxy-N-methyl-7-morfine
myrofine
-
nicocodine
-
nicodicodine
-
nicomorfine
-
noracymethadol
-
norcodeïne
-
norlevorfanol
-
normethadon
-
normorfine
-
norpipanon
-
-
opium
het gestremde melksap, verkregen van de plant Papaver somniferum L.
oripavine
3-O-demethylthebaine
6,7,8,14-tetradehydro-4,5-alpha-epoxy-6-methoxy-17-methylmorphinan-3-ol?
oxycodon
-
oxymorfon
-
-
para-fluorfentanyl
4'-fluoro-N-(1-fenethyl-4-piperidyl)propion-anilide
-
parahexyl
3-hexyl-7,8,9,10-tetrahydro-6,6,9-trimethyl-6H- dibenzo[b,d]pyran-1-ol
-
para-methoxyamfetamine, PMA
p-methoxy-alfa-methylfenethylamine
para-methoxymethamfetamine, PMMA
N-methyl-1-(4-methoxyfenyl)-2-aminopropaan
PEPAP
1-fenethyl-4-fenyl-4-piperidinolacetaat (ester)
pethidine
-
-
pethidine-tussenproduct A
4-cyano-1-methyl-4-phenylpiperidine
-
pethidine-tussenproduct B
4-fenylpiperidine-4-carbonzure ethylester
-
pethidine-tussenproduct C
1-methyl-4-fenylpiperidine-4-carbonzuur
piminodine
-
piritramide
-
proheptazine
-
properidine
-
propiram
-
-
psilocine
3-[2-(dimethylamino)ethyl]indol-4-ol
psilocybine
-
racemethorfan
-
racemoramide
-
racemorfan
-
remifentanil
-
rolicyclidine
-
secobarbital
-
sufentanil
-
tenamfetamine
-
tenocyclidine
-
-
tetrahydrocannabinol
(6aR,10aR)-6a,7,8,10a-tetrahydro-6,6,9-trimethyl-3-pentyl-6H-dibenzo[b,d]pyran-1-ol
thebacon
-
-
thebaïne
4,5-epoxy-3,6-dimethoxy-N-methyl-6,8-morfine
-
thiofentanyl
N-[1-[2-(2-thienyl)ethyl]-4-piperidyl]propion- anilide
tilidine
-
-
TMA-2
2,4,5-trimethoxyamfetamine
trimeperidine
-
-
3,4,5-trimethoxyamfetamine, TMA
(?)-3,4,5-trimethoxy-alfa-methylfenethylamine
zipeprol
-
de esters en derivaten van ecgonine, die kunnen worden omgezet in ecgonine en cocaïne;
de mono- en di-alkylamide-, de pyrrolidine- en morfolinederivaten van lyserginezuur, en de daarvan door invoering van methyl-, acetyl- of halogeengroepen verkregen middelen;
vijfwaardige stikstof-gesubstitueerde morfinederivaten, waaronder begrepen morfine-N-oxide-derivaten, zoals codeïne-N-oxide;
de isomeren en stereoisomeren van tetrahydrocannabinol;
de ethers, esters en enantiomeren van de bovengenoemde substanties, met uitzondering van dextromethorfan (INN) als enantiomeer van levomethorfan en racemethorfan, en met uitzondering van dextrorfanol (INN) als enantiomeer van levorfanol en racemorfan;
preparaten die één of meer van de bovengenoemde substanties bevatten.
Lijst II
International Non-proprietary Name (INN)
andere benamingen
nadere omschrijving
allobarbital
-
alprazolam
-
amobarbital
-
amfepramon
-
aminorex
-
barbital
-
benzfetamine
-
bromazepam
-
brotizolam
-
buprenorfine
-
butalbital
-
-
butobarbital
2-bromo-4-(o-chlorofenyl)-9-methyl-6H-thieno[3,2-f]-s-triazolo[ 4,3-a][1,4]diazepine
camazepam
-
cathine
-
chlordiazepoxide
-
clobazam
-
clonazepam
-
clorazepaat
-
clotiazepam
-
cloxazolam
-
cyclobarbital
-
delorazepam
-
diazepam
-
estazolam
-
ethchlorvynol
-
ethinamaat
-
ethylloflazepaat
-
ethylamfetamine
-
fencamfamine
-
fendimetrazine
-
fenobarbital
-
fenproporex
-
fentermine
-
fludiazepam
-
flunitrazepam
-
flurazepam
-
gluthethimide
-
halazepam
-
haloxazolam
-
-
hasjiesj
een gebruikelijk vast mengsel van de afgescheiden hars verkregen van planten van het geslacht Cannabis (hennep), met plantaardige elementen van deze planten
-
hennep
elk deel van de plant van het geslacht Cannabis (hennep), waaraan de hars niet is onttrokken, met uitzondering van de zaden
4-hydroxyboterzuur
ketazolam
-
lefetamine
-
loprazolam
-
lorazepam
-
lormetazepam
-
mazindol
-
medazepam
-
mefenorex
-
meprobamaat
-
mesocarb
-
methylfenobarbital
-
methyprylon
-
midazolam
-
nimetazepam
-
nitrazepam
-
nordazepam
-
oxazepam
-
oxazolam
-
pemoline
-
pentazocine
-
pentobarbital
-
pinazepam
-
pipradrol
-
prazepam
-
pyrovaleron
-
secbutabarbital
-
temazepam
-
tetrazepam
-
triazolam
-
vinylbital
-
zolpidem
-
Paddo?s
A: paddenstoelen die van nature de stof psilocine of psilocybine bevatten:
agrocybe farinacea
-
conocybe cyanopus
blauwvoetbreeksteeltje
conocybe kuehneriana
grasbreeksteeltje
conocybe siligineoides
-
conocybe smithii
-
copelandia affinis
-
copelandia anomala
-
copelandia bispora
-
copelandia cambodginiensis
-
copelandia chlorocystis
-
copelandia cyanescens
-
copelandia lentisporus
-
copelandia mexicana
-
copelandia tirunelveliensis
-
copelandia tropica
-
copelandia tropicalis
-
copelandia westii
-
galerina steglichii
-
gerronema fibula
-
gerronema solidipes
-
gymnopilus aeruginosus
-
gymnopilus braendlei
-
gymnopilus intermedius
-
gymnopilus lateritius
-
gymnopilus liquiritiae
-
gymnopilus luteofolius
-
gymnopilus luteoviridis
-
gymnopilus luteus
-
gymnopilus purpuratus
-
gymnopilus sapineus
dennevlamhoed
gymnopilus spectabilis
-
gymnopilus subpurpuratus
-
gymnopilus validipes
-
gymnopilus viridans
-
hypholoma gigaspora
-
hypholoma guzmanii
-
hypholoma naematoliformis
-
hypholoma neocaledonica
-
hypholoma popperianum
-
hypholoma rhombispora
-
inocybe aeruginascens
groenverkleurende vezelkop
inocybe coelestium
-
inocybe corydalina corydalina
groenige perevezelkop
inocybe corydalina erinaceomorpha
schubbige perevezelkop
inocybe haemacta
blozende stinkvezelkop
inocybe tricolor
-
mycena cyanorrhiza
blauwvoetmycena
panaeolina foenisecii
gazonvlekplaat
panaeolina rhombisperma
-
panaeolina sagarae
-
panaeolina microsperma
-
panaeolus africanus
-
panaeolus ater
zwartbruine vlekplaat
panaeolus castaneifolius
-
panaeolus fimicola
grauwe vlekplaat
panaeolus microsporus
-
panaeolus moellerianus
-
panaeolus olivaceus
-
panaeolus papilionaceus
witte vlekplaat
panaeolus retirugis
geaderde vlekplaat
panaeolus rubricaulis
-
panaeolus sphinctrinus
franjevlekplaat
panaeolus subbalteatus
gezoneerde vlekplaat
panaeolus venezolanus
-
pluteus atricapillus
-
pluteus cyanopus
blauwvoethertezwam
pluteus glaucus
-
pluteus nigriviridis
-
pluteus salicinus
grauwgroene hertezwam
pluteus villosus
-
psilocybe acutipilea
-
psilocybe angustipleurocystidiata
-
psilocybe antioquensis
-
psilocybe aquamarina
-
psilocybe argentipes
-
psilocybe armandii
-
psilocybe aucklandii
-
psilocybe australiana
-
psilocybe aztecorum
-
psilocybe aztecorum bonetii
-
psilocybe azurescens
-
psilocybe baeocystis
-
psilocybe banderiliensis
-
psilocybe barrerae
-
psilocybe bohemica
-
psilocybe brasiliensis
-
psilocybe brunneocystidiata
-
psilocybe caeruleoannulata
-
psilocybe caerulescens
-
psilocybe caerulescens ombrophila
-
psilocybe caerulipes
-
psilocybe carbonaria
-
psilocybe chiapanensis
-
psilocybe collybioides
-
psilocybe columbiana
-
psilocybe coprinifacies
-
psilocybe cordispora
-
psilocybe cubensis
-
psilocybe cyanescens
-
psilocybe cyanofibrillosa
-
psilocybe dumontii
-
psilocybe eucalypta
-
psilocybe fagicola
-
psilocybe fagicola mesocystidiata
-
psilocybe farinacea
-
psilocybe fimetaria
-
psilocybe fuliginosa
-
psilocybe furtadoana
-
psilocybe galindoi
-
psilocybe goniospora
-
psilocybe graveolens
-
psilocybe guatapensis
-
psilocybe guilartensis
-
psilocybe heimii
-
psilocybe heliconiae
-
psilocybe herrerae
-
psilocybe hispanica
-
psilocybe hoogshagenii hoogshagenii
-
psilocybe hoogshagenii convexa
-
psilocybe inconspicua
-
psilocybe indica
-
psilocybe isabelae
-
psilocybe jacobsii
-
psilocybe jaliscana
-
psilocybe kumaenorum
-
psilocybe laurae
-
psilocybe lazoi
-
psilocybe liniformans
-
psilocybe liniformans americana
-
psilocybe mairei
-
psilocybe makarorae
-
psilocybe mammillata
-
psilocybe meridensis
-
psilocybe mexicana
-
psilocybe moseri
-
psilocybe muliercula
-
psilocybe natalensis
-
psilocybe natarajanii
-
psilocybe ochreata
-
psilocybe papuana
-
psilocybe paulensis
-
psilocybe pelliculosa
-
psilocybe pericystis
-
psilocybe pintonii
-
psilocybe pleurocystidiosa
-
psilocybe plutonia
-
psilocybe portoricensis
-
psilocybe pseudoaztecorum
-
psilocybe puberula
-
psilocybe quebecensis
-
psilocybe ramulosa
-
psilocybe rostrata
-
psilocybe rzedowskii
-
psilocybe samuiensis
-
psilocybe sanctorum
-
psilocybe schultesii
-
psilocybe semilanceata
puntig kaalkopje
psilocybe septentrionalis
-
psilocybe serbica
-
psilocybe sierrae
-
psilocybe silvatica
-
psilocybe singerii
-
psilocybe strictipes
-
psilocybe stuntzii
-
psilocybe subacutipilea
-
psilocybe subaeruginascens
-
psilocybe subaeruginosa
-
psilocybe subcaerulipes
-
psilocybe subcubensis
-
psilocybe subtropicalis
-
psilocybe subyungensis
-
psilocybe subzapotecorum
-
psilocybe tampanensis
-
psilocybe tasmaniana
-
psilocybe uruguayensis
-
psilocybe uxpanapensis
-
psilocybe venenata
-
psilocybe veraecrucis
-
psilocybe villarrealii
-
psilocybe wassoniorum
-
psilocybe weilii
-
psilocybe weldenii
-
psilocybe wrightii
-
psilocybe xalapensis
-
psilocybe yungensis
-
psilocybe zapotecorum
-
B: paddenstoelen die van nature muscimol en iboteenzuur bevatten:
amanita muscaria muscaria
vliegenzwam
amanita pantherina
panteramaniet
Preparaten die één of meer van de bovengenoemde substanties bevatten, met uitzondering van hennepolie.


Jurisprudentie bij dit artikel

  • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

  • Geen resultaten gevonden voor de door u opgegeven zoek termen.
  •