Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

ProvinciewetJurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN AE1238, Eerste aanleg - enkelvoudig, 200104625/1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  10-04-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  200104625/1. Datum uitspraak: 10 april 2002 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak in het geding tussen: [appellant], wonend te [woonplaats] en gedeputeerde staten van Overijssel, verweerders. 1. Procesverloop Bij besluit van 20 maart 2001, kenmerk BA/2001/1649 hebben verweerders appellant gelast,...
 • LJN AT8769, Eerste aanleg - meervoudig, 200406882/1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  06-07-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  j onderscheiden, gelijkluidende, besluiten van 23 maart 2004, kenmerk BA/2004/723, heeft verweerder met toepassing van artikel 122 van de Provinciewet, in samenhang met artikel 5:21 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: de Awb), beslist bestuursdwang toe te passen terzake van overtreding van voorschrift 4...
 • LJN AA8930, Eerste aanleg - meervoudig, E03.98.1402.
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  20-10-2000
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Nu het besluit tot bestuursdwang is genomen krachtens een wettelijk voorschrift moeten de uit het besluit voortvloeiende beperkingen in het gebruik van eigendommen in het algemeen belang worden beschouwd. Aanschrijving bestuursdwang. Het betoog van appellante, dat het besluit in strijd is met art...
 •