Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

ProvinciewetJurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN AA3356, Cassatie, 31643
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  24-12-1997
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  gewezen op het beroep in cassatie van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Albrandswaard tegen de uitspraak van het Gerechtshof te 's-Gravenhage van 12 oktober 1995 betreffende na te melden aan X te Z voor het jaar 1994 opgelegde aanslagen in de onroerende-zaakbelastingen van de gemeente Albrandswaard...
 • LJN AB0763, Cassatie, 35954
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  28-03-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  Nr. 35954 28 maart 2001 gewezen op het beroep in cassatie van het College van burgemeester en wethouders van de Gemeente Alkmaar (hierna: het College) tegen de uitspraak van het Gerechtshof te Amsterdam van 13 januari 2000, nr. 98/2911, betreffende na te melden aan X te Z opgelegde aanslag in de baatbelasting van de gemeente Alkmaar...
 • LJN AR5974, Cassatie, 35949
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  28-03-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  Aan belanghebbende zijn voor het jaar 1997 ter zake van het genot krachtens eigendom, bezit of beperkt recht van de onroerende zaken a-straat 1 en 2 te Z drie op één aanslagbiljet verenigde aanslagen in de baatbelasting Ringersbrug van de gemeente Alkmaar opgelegd tot een totaabedrag van f 48.640, welke...
 • LJN AA1602, Cassatie, 29980
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  05-04-1995
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  gewezen op het beroep in cassatie van Dijkgraaf en Heemraden van het waterschap De Veen- en Geestlanden te Leiderdorp tegen de uitspraak van het Gerechtshof te 's-Gravenhage van 8 oktober 1993 betreffende na te melden aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid X B.V. te Z voor het jaar...
 •