Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wetboek van StrafvorderingJurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN BB5052, Raadkamer, K06/1765
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  27-02-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Raadkamer
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  Klacht ex artikel 13 Sv. art. 58 Sv; wederrechtelijke vrijheidsberoving na het verlopen van de termijn ex art. 58 Sv.. Naar het oordeel van het hof heeft beklaagde ten onrechte geoordeeld dat de inverzekeringstelling terzake van de niet in haar vordering tot toetsing aan de rechter-commissaris opgenomen...
 • LJN BG2071, Raadkamer, K08/0131
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  21-10-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Raadkamer
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  Klacht ex artikel 12 c.q. 13 Sv, artikel 282 Sr. Voor zover dit beklag zich richt tegen rechterlijke ambtenaren, dient het te worden begrepen als een beklag ex artikel 13 van het Wetboek van Strafvordering. Naar het oordeel van het hof kan de vrijheidsberoving van klager, nu deze het gevolg is geweest van rechterlijke uitspraken c...
 • LJN BH3088, Raadkamer, K07/0280
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  12-02-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Raadkamer
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Gravenhage
  Klagers stellen zich op het standpunt dat zij opzettelijk wederrechtelijk van hun vrijheid zijn beroofd en beroofd zijn gehouden aangezien zij onrechtmatig zijn aangehouden en aansluitend onrechtmatig zijn opgehouden, waarvoor de leden van de driehoek strafrechtelijk aansprakelijk zijn en waarvoor zij strafrechtelijk vervolgd dienen te worden...
 • LJN BI9618, Raadkamer, K08/0259
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  10-02-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Raadkamer
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  Art. 12 Sv.; art. 225 Sr. Klager stelt dat beklaagde, voorheen parketsecretaris op het parket Breda, valsheid in geschrift heeft gepleegd door in het aan de hoofdofficier van justitie gezonden ambtsbericht, d.d. 24 mei 2007, te spreken van ‘aanvullende getuigenverklaringen’, terwijl volgens klager in het dossier geheel geen sprake is van ...
 • LJN BG2087, Raadkamer, K08/0080
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  16-09-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Raadkamer
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  Klacht ex artikel 12 Sv.; artikel 225 c.q. artikel 361 Sr. Vast staat dat het betreffende proces-verbaal bestaat en dat het een ontlastende verklaring bevat voor klager in diens strafzaak. Het proces-verbaal had derhalve tot de processtukken moeten behoren, althans in ieder geval bij de processtukken...
 •