Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Vreemdelingenwet 2000Jurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN AI0791, Voorlopige voorziening, AWB 03/38551
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  23-07-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Voorlopige voorziening
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Motie Van Vroonhoven-Kok / inherente afwijkingsbevoegdheid. Verzoekster heeft middels een zogenaamde ‘14-1-brief’ de minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie verzocht om op grond van schrijnende omstandigheden gebruik te maken van zijn inherente afwijkingsbevoegdheid. Verweerder heeft daarop afwijzend gereageerd...
 • LJN AN8663, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 02/30317
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  31-07-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Sudan / taalkwestie / onzorgvuldigheid besluit. Verweerder acht niet geloofwaardig dat eiser de Sudanese nationaliteit bezit. Verweerder heeft opgemerkt dat het bevreemding wekt dat eiser slechts Engels en geen Sudanees Creools Arabisch of de Bari stamtaal spreekt. Gebleken is dat eiser weinig tot geen geografische kennis heeft van Sudan...
 • LJN AT6113, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 03/30287
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  18-05-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Geloofwaardigheid asielrelaas / artikel 31, tweede lid, sub c, Vw 2000. Niet bestreden is dat verweerder aan eiser heeft kunnen tegenwerpen dat hij geen voor toegang tot Nederland vereist document voor grensoverschrijding heeft overgelegd, terwijl hij zich evenmin onverwijld heeft gemeld bij een ambtenaar...
 • LJN AT8608, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 03/41786
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  06-04-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Taalanalyse / contra-expertise / rapporten Weitenberg Eiser heeft in beroep een rapportage van prof. Weitenberg overgelegd, die kan worden beschouwd als een nadere onderbouwing van een eerder ingenomen standpunt. De rapportage is tot stand gekomen na beluistering van een ingesproken bandje en lezing van twee daarop berustende taalanalyserapporten van de IND...
 • LJN AV9071, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 05/12814
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  17-03-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Etnisch Armeen / Azerbeidzjan / vestigingsalternatief / motivering. Gelet op het feit dat verweerder bij de beoordeling van eisers asielrelaas is uitgegaan van de geloofwaardigheid daarvan, bezien in samenhang met het door de Afdeling in rechtsoverweging 2.2.8 van haar uitspraak 200407775/1 van 11 februari...
 • LJN BF0881, Eerste aanleg - meervoudig, AWB 08/10108 en 08/10104 BEPTDN
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  03-09-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Duurzaam onmogelijke uitzetting; artikel 3 EVRM; artikel 1F Vluchtelingenverdrag. Voor de vraag of artikel 3 van het EVRM zich duurzaam tegen uitzetting verzet is van belang de datum van het besluit van verweerder waarin wordt vastgesteld dat de vreemdeling een risico als bedoeld in artikel 3 van het EVRM loopt...
 • LJN AT8645, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 02/33602
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  06-07-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Somalië / taalanalyse / rapport Skandinavisk Sprakanalys AB. De rechtbank is van oordeel dat verweerder zich in redelijkheid op het standpunt heeft kunnen stellen dat van de verklaringen van eiseres geen positieve overtuigingskracht uit gaat. Dit gelet op een rapport van Skandinavisk Sprakanalys AB,...
 • LJN BA9929, Eerste aanleg - meervoudig, AWB 03/45170 BEPTDN
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  06-07-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Eiser heeft gesteld de Afghaanse nationaliteit te bezitten. Hij verblijft als vreemdeling in Nederland. Zijn aanvraag tot het verlenen van een verblijfsvergunning is afgewezen. Verweerder stelt zich op het standpunt dat eiser zich schuldig heeft gemaakt aan gedragingen als bedoeld in artikel 1(F) van het Vluchtelingenverdrag...
 • LJN AO4092, Eerste aanleg - meervoudig, AWB 03/31890
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  08-01-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Irak / artikel 1F VSV / artikel 3 EVRM. Verweerder heeft terecht vastgesteld dat het Vluchtelingenverdrag niet op eiser van toepassing is. Verweerder heeft in redelijkheid mogen stellen dat er ernstige redenen zijn om te veronderstellen dat eiser zich schuldig heeft gemaakt aan een of meer van de in artikel 1F VSV genoemde misdrijven...
 •