Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Vreemdelingenwet 2000Jurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN AU0004, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 05/10783
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  18-07-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Aanvraag verblijfsvergunning onbepaalde tijd / geprivilegieerde status / artikel 3.93, lid 1, a en c, Vb 2000. Blijkens het verslag van het gehoor van de Ambtelijke Commissie gehouden op 27 januari 2005 liep het contract van de vader van eiseres af medio februari 2005 en zou hij daarna nog drie maanden in dienst blijven bij het OPCW...
 • LJN BC8570, Hoger beroep, 200705921/1
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  27-03-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Aanvraag verblijfsvergunning regulier voor onbepaalde tijd / geprivilegieerde status rechtstreeks ontleend aan Verdrag van Wenen inzake diplomatiek verkeer van 1961 / niet afhankelijk van bezit geprivilegieerdendocument of registratie in Probas
  Niet-duurzaam verblijvend personeel van ambassades en...
 • LJN BC8957, Eerste aanleg - meervoudig, AWB 07/18179, 07/18182
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  03-04-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Aanvraag EG-verblijfsvergunning langdurig ingezetenen / buiten behandeling stelling / heffen leges niet in strijd met Richtlijn 2003/109/EG / heffen leges ten tijde van de aanvraag niet bij wet geregeld
  Eisers, van Turkse nationaliteit, zijn in het bezit van een verblijfsvergunning regulier voor onbepaalde tijd...
 •