Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wegenverkeerswet 1994

 

Artikel 36
1
Aan de eigenaar of houder van een motorrijtuig of een aanhangwagen op de weg dient overeenkomstig bij algemene maatregel van bestuur vastgestelde regels door de Dienst Wegverkeer een kenteken voor dat voertuig te zijn opgegeven.
2
Ter zake van de in het eerste lid bedoelde opgave dient overeenkomstig bij algemene maatregel van bestuur vastgestelde regels door de Dienst Wegverkeer een kentekenbewijs te zijn afgegeven aan de eigenaar of houder van het voertuig.
3
Het kentekenbewijs dient:
a
te voldoen aan de bij ministeriële regeling vastgestelde eisen inzake inrichting en uitvoering,
b
zijn geldigheid niet te hebben verloren,
c
niet te zijn ingevorderd, en
d
behoorlijk leesbaar te zijn.
4
[Vervallen.]
5
Motorrijtuigen en aanhangwagens dienen overeen te komen met de gegevens in het voor het betrokken voertuig afgegeven kentekenbewijs en met de gegevens die omtrent het voertuig zijn opgenomen in het kentekenregister, tenzij krachtens artikel 71 een bepaalde afwijking van die gegevens is toegestaan.
6
Voor overtreding van het eerste tot en met vijfde lid zijn aansprakelijk:
a
voor zover het betreft een motorrijtuig, de eigenaar of houder die het motorrijtuig op de weg laat staan of daarmee over de weg laat rijden, alsmede in het geval dat met dat motorrijtuig over de weg wordt gereden, de bestuurder, en
b
voor zover het betreft een aanhangwagen, de eigenaar of houder die de aanhangwagen op de weg laat staan of deze met een motorrijtuig over de weg laat voortbewegen, alsmede in het geval dat de aanhangwagen met een motorrijtuig over de weg wordt voortbewogen, de bestuurder van dat motorrijtuig.
7
De in het derde lid, onderdeel a, bedoelde eisen kunnen mede dienstbaar zijn aan de heffing van de belasting van personenauto?s en motorrijwielen en van de motorrijtuigenbelasting. Op het kentekenbewijs wordt in ieder geval het verschuldigde bedrag van de belasting van personenauto?s en motorrijwielen vermeld.
8
Bij ministeriële regeling worden nadere regels vastgesteld ter uitvoering van het eerste en het tweede lid.


Jurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN AS6247, Eerste aanleg - meervoudig, BK 276/99 BPM
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  11-02-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Leeuwarden
  Te dezen is in geschil het antwoord op de vraag of de naheffingsaanslag terecht aan de belanghebbende is opgelegd.
 • LJN AV1373, Eerste aanleg - meervoudig, 05/2269
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  31-01-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Haarlem
  Levering van auto’s aan buiten de EU woonachtige/gevestigde afnemers. Er is niet voldaan is aan de in artikel 12 Uitv.besl.omzetbelasting en onderdeel 7, par. 6 Voorschrift In- en Uitvoer gestelde eisen. Eiser is nalatig geweest door het niet vervullen van de voor de toepassing van het nultarief gestelde eisen. Boete van 25% passend en geboden.
 • LJN BC1489, Hoger beroep, P06/00194
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  17-12-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  De activiteiten van belanghebbende bestaan uit in- en verkoop van gebruikte personenauto’s. Belanghebbende past het nultarief toe t.z.v. aan buiten de EU wonende afnemers van personenauto’s, maar heeft niet het bewijs geleverd dat de motorrijtuigen - na verkoop - de EU daadwerkelijk zijn uitgevoerd....
 •