Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wet algemene bepalingen burgerservicenummerJurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN BA5912, Hoger beroep, 697/05
  Rechtsoort
  Civiel overig
  Datum uitspraak
  04-01-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Niet naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar om huurder aan zijn contractuele verplichting tot schone oplevering te houden. Huurder is niet bevoegd de oplevering op te schorten totdat de (hoogwaardig technologische) voorzieningen aan een opvolgende huurder kunnen worden aangeboden.
 • LJN AB0942, Eerste aanleg - meervoudig, AWB 00/4289
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  13-03-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Amsterdam
  Regeling verstrekkingen asielzoekers en andere categorieën vreemdelingen 1997 (Rva 1997) onverbindend, nu deze is vastgesteld door een niet bevoegde Minister. Bezwaar tegen het onthouden van opvang ongegrond verklaard. Bij het KB van 5 september 1994, Stb. 1995, 682 (hierna: het KB) is bepaald dat, gelet op art...
 • LJN AA9592, Eerste aanleg - enkelvoudig, 00/375 BESLU P10 G01
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  04-01-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Assen
  Arrondissementsrechtbank Assen Achtste enkelvoudige kamer voor bestuursrechtelijke zaken Kenmerk: 00 / 375 BESLU P10 G01 U I T S P R A A K In het geding tussen [eiser], wonende te [woonplaats], eiser, en het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Hoogeveen, verweerder...
 • LJN AH9266, Eerste aanleg - meervoudig, 00/02106
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  15-05-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  Tussen partijen is in geschil de door de Inspecteur aangebrachte correctie op het belastbare inkomen van ƒ 3.500.000. De correctie op de giften vloeit daaruit rechtstreeks voort.
 •