Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

 

Wet van 6 november 2008, houdende regels inzake een vergunningstelsel met betrekking tot activiteiten die van invloed zijn op de fysieke leefomgeving en inzake handhaving van regelingen op het gebied van de fysieke leefomgeving (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat een groot aantal verschillende stelsels bestaat met betrekking tot toestemmingen van bestuursorganen, die vereist zijn voor het verrichten van activiteiten die van invloed zijn op de fysieke leefomgeving, en dat het wenselijk is die stelsels zoveel mogelijk samen te voegen, opdat een samenhangende beoordeling van die activiteiten op de betrokken aspecten mogelijk is in één procedure die leidt tot één besluit; dat het nodig is met het oog op dit nieuwe stelsel ook de handhaving daarvan te regelen en dat het wenselijk is van die gelegenheid gebruik te maken om de bestuursrechtelijke handhaving van regelingen met betrekking tot de fysieke leefomgeving - voor zover niet algemeen-bestuursrechtelijk geregeld - verder te uniformeren en in dezelfde wet onder te brengen;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Hoofdstuk 1. [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Artikel 1.1 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Hoofdstuk 2. [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]
? 2.1 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Artikel 2.1 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Artikel 2.2 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Artikel 2.3 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Artikel 2.4 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Artikel 2.5 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Artikel 2.6 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]
? 2.2 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Artikel 2.7 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Artikel 2.8 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Artikel 2.9 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]
? 2.3 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Artikel 2.10 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Artikel 2.11 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Artikel 2.12 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Artikel 2.13 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Artikel 2.14 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Artikel 2.15 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Artikel 2.16 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Artikel 2.17 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Artikel 2.18 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Artikel 2.19 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Artikel 2.20 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Artikel 2.21 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]
? 2.4 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Artikel 2.22 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Artikel 2.23 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Artikel 2.24 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Artikel 2.25 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]
? 2.5 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Artikel 2.26 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Artikel 2.27 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Artikel 2.28 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]
? 2.6 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Artikel 2.29 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Artikel 2.30 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Artikel 2.31 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Artikel 2.32 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Artikel 2.33 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]
? 2.7 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Artikel 2.34 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Hoofdstuk 3. [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]
? 3.1 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Artikel 3.1 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Artikel 3.2 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Artikel 3.3 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Artikel 3.4 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Artikel 3.5 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Artikel 3.6 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]
? 3.2 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Artikel 3.7 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Artikel 3.8 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Artikel 3.9 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]
? 3.3 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Artikel 3.10 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Artikel 3.11 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Artikel 3.12 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Artikel 3.13 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Artikel 3.14 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]
? 3.4 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Artikel 3.15 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]
? 3.5 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Artikel 3.16 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Artikel 3.17 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Artikel 3.18 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Artikel 3.19 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Artikel 3.20 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Artikel 3.21 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Artikel 3.22 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Artikel 3.23 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Hoofdstuk 4. [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]
? 4.1 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Artikel 4.1 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]
? 4.2 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Artikel 4.2 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Artikel 4.3 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Hoofdstuk 5. [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]
? 5.1 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Artikel 5.1 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Artikel 5.2 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]
? 5.2 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Artikel 5.3 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Artikel 5.4 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Artikel 5.5 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Artikel 5.6 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Artikel 5.7 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Artikel 5.8 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Artikel 5.9 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]
? 5.3 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Artikel 5.10 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Artikel 5.11 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Artikel 5.12 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Artikel 5.13 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]
? 5.4 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Artikel 5.14 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Artikel 5.15 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Artikel 5.16 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Artikel 5.17 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Artikel 5.18 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Artikel 5.19 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Artikel 5.20 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Artikel 5.21 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Artikel 5.22 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Artikel 5.23 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]
? 5.5 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Artikel 5.24 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Artikel 5.25 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]
? 5.6 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Artikel 5.26 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Hoofdstuk 6. [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Artikel 6.1 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Artikel 6.2 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Artikel 6.3 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Artikel 6.4 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Artikel 6.5 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Artikel 6.6 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Artikel 6.7 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Artikel 6.8 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Artikel 6.9 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Artikel 6.10 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Hoofdstuk 7. [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Artikel 7.1 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Artikel 7.2 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Artikel 7.3 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Artikel 7.4 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Hoofdstuk 8. [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Artikel 8.1 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Artikel 8.2 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Artikel 8.3 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Artikel 8.4
Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.

Artikel 8.5
Deze wet wordt aangehaald als: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te
?s-Gravenhage, 6 november 2008
Beatrix
De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer , J. M. Cramer
De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap , R. H. A. Plasterk
Uitgegeven de vierde december 2008
De Minister van Justitie ,
e
M. H. Hirsch Ballin