Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wet basisregistraties adressen en gebouwen

 

Wet van 24 januari 2008, houdende regels omtrent de basisregistraties adressen en gebouwen (Wet basisregistraties adressen en gebouwen)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het ter bevordering van een goede vervulling van publiekrechtelijke taken wenselijk is om een basisregistratie adressen en een basisregistratie gebouwen tot stand te brengen;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Hoofdstuk 1. [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Artikel 1 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Artikel 2 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Artikel 3 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Artikel 4 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Artikel 5 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Artikel 6 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Artikel 7 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Artikel 8 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Hoofdstuk 2. [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Artikel 9 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Artikel 10 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Artikel 11 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Artikel 12 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Artikel 13 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Hoofdstuk 3. [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]
? 1 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Artikel 14 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Artikel 15 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Artikel 16 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Artikel 17 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Artikel 18 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]
? 2 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Artikel 19 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Artikel 20 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Artikel 21 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]
? 3 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Artikel 22 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Artikel 23 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Artikel 24 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Artikel 25 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Hoofdstuk 4. [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]
? 1 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Artikel 26 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Artikel 27 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Artikel 28 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]
? 2 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Artikel 29 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Artikel 30 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]
? 3 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Artikel 31 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Hoofdstuk 5. [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]
? 1 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Artikel 32 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Artikel 33 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Artikel 34 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]
? 2 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Artikel 35 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Artikel 36 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Hoofdstuk 6. [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Artikel 37 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Artikel 38 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Artikel 39 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Artikel 40 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Artikel 41 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Hoofdstuk 7. [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Artikel 42 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Artikel 43 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Artikel 44 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Artikel 45 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Hoofdstuk 8. [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Artikel 46 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Artikel 47
De artikelen van deze wet treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen verschillend kan worden vastgesteld.

Artikel 48
Deze wet wordt aangehaald als: Wet basisregistraties adressen en gebouwen.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te 's-Gravenhage, 24 januari 2008
Beatrix
De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer , J. M. Cramer
Uitgegeven de veertiende februari 2008
De Minister van Justitie ,
e
M. H. Hirsch Ballin