Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wet goederenvervoer over de weg

 

Artikel 12
1
Een vergunning voor binnenlands beroepsvervoer wordt ingetrokken:
a
op verzoek van de vergunninghouder;
b
indien een vergunning verleend is op grond van onjuiste gegevens;
c
indien niet langer wordt voldaan aan de eisen bedoeld in artikel 8, eerste lid; of
d
indien herhaaldelijk in strijd is gehandeld met het bepaalde in artikel 14, eerste lid.
2
Een vergunning voor binnenlands beroepsvervoer kan worden ingetrokken in het geval en onder de voorwaarden, bedoeld in artikel 3 van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur.
3
Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden regels gegeven in welke gevallen niet langer wordt voldaan aan de eis, bedoeld in artikel 8, eerste lid, onderdeel a , alsmede in welke gevallen sprake is van herhaaldelijk in strijd handelen met het bepaalde in artikel 14, eerste lid.
4
Ter uitvoering van het eerste lid, onderdelen c en d, worden strafrechtelijke persoonsgegevens verwerkt. De verwerking van deze gegevens vindt plaats teneinde te kunnen beoordelen of de personen, bedoeld in artikel 8, eerste lid, onderdeel a, niet langer voldoen aan de eisen van betrouwbaarheid, onderscheidenlijk teneinde te kunnen beoordelen of de vergunninghouder herhaaldelijk in strijd met artikel 14, eerste lid, heeft gehandeld. De NIWO is verantwoordelijke voor deze verwerking.
a
indien de vergunninghouder niet meer in het bezit is van een vergunning voor binnenlands beroepsvervoer; of
b
indien binnen de onderneming niet meer wordt voldaan aan de aanvullende eis van vakbekwaamheid, bedoeld in artikel 9, tweede lid.
3
Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden regels gegeven in welke gevallen niet langer wordt voldaan aan de eis, bedoeld in artikel 8, eerste lid, onderdeel a , alsmede in welke gevallen sprake is van herhaaldelijk in strijd handelen met het bepaalde in artikel 14, eerste lid.
4
Ter uitvoering van het eerste lid, onderdelen c en d, worden strafrechtelijke persoonsgegevens verwerkt. De verwerking van deze gegevens vindt plaats teneinde te kunnen beoordelen of de personen, bedoeld in artikel 8, eerste lid, onderdeel a, niet langer voldoen aan de eisen van betrouwbaarheid, onderscheidenlijk teneinde te kunnen beoordelen of de vergunninghouder herhaaldelijk in strijd met artikel 14, eerste lid, heeft gehandeld. De NIWO is verantwoordelijke voor deze verwerking.


Jurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN AF3249, Eerste aanleg - meervoudig, AWB 01/43
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  11-12-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  College van Beroep voor het bedrijfsleven
  College van Beroep voor het bedrijfsleven No. AWB 01/43 11 december 2002 14000 Wet goederenvervoer over de weg Uitspraak in de zaak van: R. Swain & Sons B.V., te Klundert, appellante, gemachtigde: mr. J.B. Vallenduuk, advocaat te Haarlem, tegen de Stichting Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie ...
 • LJN AF5718, Eerste aanleg - meervoudig, AWB 02/436
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  19-02-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  College van Beroep voor het bedrijfsleven
  College van Beroep voor het bedrijfsleven No. AWB 02/436 19 februari 2003 14000 Wet goederenvervoer over de weg Uitspraak in de zaak van: A B.V., te X, appellante, gemachtigde: mr. S.J. van Leeuwen, advocaat te 's-Gravenhage, tegen de Stichting Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie ...
 • LJN AB1023, Voorlopige voorziening, AWB 00/144
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  27-03-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Voorlopige voorziening
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  College van Beroep voor het bedrijfsleven
  De president van het College van Beroep voor het bedrijfsleven No.AWB 01/44 27 maart 2001 14000 Uitspraak op het verzoek om voorlopige voorziening in de zaak van: A, te B, verzoekster, gemachtigde: mr J.B. Vallenduuk, advocaat te Haarlem, tegen de Stichting Nationale en Internationale Wegvervoer...
 •