Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wet inkomensvoorziening oudere werklozen

 

Wet van 19 juni 2008, houdende regels voor een Inkomensvoorziening voor Oudere Werklozen (Wet inkomensvoorziening oudere werklozen)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is een inkomensvoorziening voor oudere werkloze werknemers tot stand te brengen in verband met de wijziging van het WW-stelsel en de bijzondere arbeidsmarktpositie van ouderen;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Hoofdstuk 1. [Treedt in werking per 01-12-2009]

Artikel 1 [Treedt in werking per 01-12-2009]

Artikel 2 [Treedt in werking per 01-12-2009]

Hoofdstuk 2. [Treedt in werking per 01-12-2009]
Paragraaf 1. [Treedt in werking per 01-12-2009]

Artikel 3 [Treedt in werking per 01-12-2009]

Artikel 4 [Treedt in werking per 01-12-2009]

Artikel 5 [Treedt in werking per 01-12-2009]

Artikel 6 [Treedt in werking per 01-12-2009]
Paragraaf 2. [Treedt in werking per 01-12-2009]

Artikel 7 [Treedt in werking per 01-12-2009]

Artikel 8 [Treedt in werking per 01-12-2009]

Artikel 9 [Treedt in werking per 01-12-2009]
Paragraaf 3. [Treedt in werking per 01-12-2009]

Artikel 10 [Treedt in werking per 01-12-2009]

Hoofdstuk 3. [Treedt in werking per 01-12-2009]

Artikel 11 [Treedt in werking per 01-12-2009]

Artikel 12 [Treedt in werking per 01-12-2009]

Artikel 13 [Treedt in werking per 01-12-2009]

Artikel 14 [Treedt in werking per 01-12-2009]

Artikel 15 [Treedt in werking per 01-12-2009]

Artikel 16 [Treedt in werking per 01-12-2009]

Artikel 17 [Treedt in werking per 01-12-2009]

Artikel 18 [Treedt in werking per 01-12-2009]

Hoofdstuk 4. [Treedt in werking per 01-12-2009]

Artikel 19 [Treedt in werking per 01-12-2009]

Artikel 20 [Treedt in werking per 01-12-2009]

Artikel 21 [Treedt in werking per 01-12-2009]

Artikel 22 [Treedt in werking per 01-12-2009]

Artikel 23 [Treedt in werking per 01-12-2009]

Artikel 24 [Treedt in werking per 01-12-2009]

Artikel 25 [Treedt in werking per 01-12-2009]

Hoofdstuk 5. [Treedt in werking per 01-12-2009]

Artikel 26 [Treedt in werking per 01-12-2009]

Artikel 27 [Treedt in werking per 01-12-2009]

Artikel 28 [Treedt in werking per 01-12-2009]

Artikel 29 [Treedt in werking per 01-12-2009]

Artikel 30 [Treedt in werking per 01-12-2009]

Artikel 31 [Treedt in werking per 01-12-2009]

Artikel 32 [Treedt in werking per 01-12-2009]

Artikel 33 [Treedt in werking per 01-12-2009]

Artikel 34 [Treedt in werking per 01-12-2009]

Artikel 35 [Treedt in werking per 01-12-2009]

Artikel 35a [Treedt in werking per 01-12-2009]

Artikel 35b [Treedt in werking per 01-12-2009]

Artikel 36 [Treedt in werking per 01-12-2009]

Artikel 37 [Treedt in werking per 01-12-2009]

Artikel 38 [Treedt in werking per 01-12-2009]

Artikel 39 [Treedt in werking per 01-12-2009]

Hoofdstuk 6. [Treedt in werking per 01-12-2009]

Artikel 40 [Treedt in werking per 01-12-2009]

Hoofdstuk 7. [Treedt in werking per 01-12-2009]

Artikel 41 [Treedt in werking per 01-12-2009]

Artikel 42 [Treedt in werking per 01-12-2009]

Artikel 43 [Treedt in werking per 01-12-2009]

Artikel 44 [Treedt in werking per 01-12-2009]

Artikel 45 [Treedt in werking per 01-12-2009]

Artikel 46 [Treedt in werking per 01-12-2009]

Artikel 47 [Treedt in werking per 01-12-2009]

Hoofdstuk 8. [Treedt in werking per 01-12-2009]

Artikel 48 [Treedt in werking per 01-12-2009]

Artikel 49 [Treedt in werking per 01-12-2009]

Artikel 50 Inwerkingtreding
1
Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.
2
Deze wet vervalt met ingang van 1 juli 2016.

Artikel 51 Citeertitel
Deze wet wordt aangehaald als: Wet inkomensvoorziening oudere werklozen.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te
?s-Gravenhage, 19 juni 2008
Beatrix
De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid , J. P. H. Donner
Uitgegeven de achtentwintigste augustus 2008
De Minister van Justitie ,
e
M. H. Hirsch Ballin