Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wet op de kansspelen

 

Artikel 30n
1
Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden regels gegeven welke gelden als voorwaarden voor de toelating van een model speelautomaat. De regels hebben betrekking op:
a
de op het model aangebrachte informatie ten behoeve van de speler met betrekking tot het spel, het spelkarakter, het spelverloop en de mogelijke spelresultaten;
b
de deugdelijkheid, de duurzaamheid en de storingsgevoeligheid van de constructie, daaronder begrepen de mogelijkheid tot beïnvloeding van het spelproces, anders dan door de aan de speler geboden middelen;
c
het waarborgen van een eerlijk en betrouwbaar spelverloop en het voorkomen van fraude en misbruik;
d
het karakter van het spel en het waarborgen van het toevals- of behendigheidskarakter van het spel en het spelverloop.
2
Met betrekking tot de toelating van een model kansspelautomaat worden voorts bij of krachtens algemene maatregel van bestuur regels gegeven ten aanzien van:
a
de automatische registratie van alle inzetten, uitbetalingen en gespeelde spellen;
b
de op het model aangebrachte informatie ter bescherming van de speler en met betrekking tot de leeftijdsgrens die geldt voor het spelen op kansspelautomaten;
c
de informatie van de speler, daaronder begrepen de informatie van de speler omtrent het spelverloop middels een informatiesysteem op de kansspelautomaat;
d
een op de kansspelautomaat aanwezige voorziening die de speler noodzaakt tot het instellen van een bedrag dat hij maximaal wil verliezen;
e
het in werking stellen van het spelproces en het spel;
f
de inworp en de inzet, en de vorm en hoogte daarvan;
g
het spelverloop en de spelduur;
h
de uitbetaling en de uitkering van prijzen en premies, en de vorm, het moment en de hoogte daarvan;
i
de kansen op winst en verlies en de hoogte van de bedragen die, gemeten over een bepaalde tijdsduur, gemiddeld gewonnen of verloren kunnen worden;
j
het inworp- en uitbetalingsmechanisme;
k
andere op de kansspelautomaat aanwezige mechanismen of voorzieningen die een rol spelen in het spelproces;
l
de aanwezigheid op de kansspelautomaat van geldwisselapparatuur;
m
de verlichting en het geluid van de kansspelautomaat.
3
Voor de toelating van het model van kansspelautomaten bestemd om te worden opgesteld in een inrichting als bedoeld in artikel 30c, eerste lid, onder c, kunnen bij of krachtens algemene maatregel van bestuur regels worden gesteld ten aanzien van de onderwerpen genoemd in het tweede lid, die afwijken van het bij of krachtens het tweede lid bepaalde.


Jurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN AI0684, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 02/1801
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  04-07-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  College van Beroep voor het bedrijfsleven
  Op 1 november 2002 heeft het College van appellanten een beroepschrift ontvangen, waarbij beroep wordt ingesteld tegen een besluit van verweerder van 30 september 2002. Bij dit besluit heeft verweerder beslist op het bezwaar van appellanten tegen de afwijzing van de aanvraag om een aanwezigheidsvergunning voor één kansspelautomaat.
 • LJN AD4693, Voorlopige voorziening, AWB 01/581
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  14-09-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Voorlopige voorziening
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  College van Beroep voor het bedrijfsleven
  De president van het College van Beroep voor het bedrijfsleven No. AWB 01/581 14 september 2001 29000 Uitspraak op het verzoek om voorlopige voorziening in de zaak van: A, te B, verzoekster, gemachtigden: mr J.B.M. Vaessen, advocaat te Cuijk en A.F. Kobus, voorzitter van de Vereniging Automatenhandel...
 • LJN AG9391, Eerste aanleg - meervoudig, AWB 02/26
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  06-06-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  College van Beroep voor het bedrijfsleven
  Op 31 december 2001 heeft het College van appellante een beroepschrift ontvangen, waarbij beroep wordt ingesteld tegen een besluit van verweerder van 19 november 2001. Bij dit besluit heeft verweerder beslist op het bezwaar van appellante tegen verweerders brief van 2 juli 2001, waarbij is meegedeeld...
 • LJN AO6471, Eerste aanleg - meervoudig, AWB 03/738
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  24-03-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  College van Beroep voor het bedrijfsleven
  Op 4 juli 2003 heeft het College van appellanten een beroepschrift ontvangen, waarbij beroep wordt ingesteld tegen een besluit van verweerder van 23 mei 2003. Bij dit besluit heeft verweerder beslist op de bezwaren van appellanten tegen de weigering van een vergunning voor het aanwezig hebben van twee kansspelautomaten.
 • LJN AD9589, Eerste aanleg - meervoudig, AWB 01/582
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  13-02-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  College van Beroep voor het bedrijfsleven
  College van Beroep voor het bedrijfsleven No. AWB01/582 13 februari 2002 29010 Uitspraak in de zaak van: A, te B, appellante, gemachtigde: mr J.H.M. Klaarenbeek-Heijster, advocaat te 's-Hertogenbosch, tegen de burgemeester van Doesburg, verweerder, gemachtigden: A.J. Hooijmans-Vruggink, werkzaam...
 • LJN AD9628, Eerste aanleg - meervoudig, AWB 01/583
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  13-02-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  College van Beroep voor het bedrijfsleven
  College van Beroep voor het bedrijfsleven No. AWB 01/583 13 februari 2002 29010 Uitspraak in de zaak van: A, te B, appellante, gemachtigden: mr. J.L. Vissers, advocaat te 's-Hertogenbosch en mr P.J. Hödl, advocaat te Arnhem, tegen de burgemeester van Doesburg, verweerder, gemachtigden: A.J. Hooijmans...
 •