Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wet op de kansspelenJurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN BB5428, Hoger beroep, 21-002923-06
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  10-10-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  Veroordeling ter zake van overtreding van artikel 1 aanhef en onder a van de Wet op de kansspelen. Het hof deelt niet de opvatting van de verdediging dat het openbaar ministerie verdachte uitsluitend op grond van artikel 30c en 30d van de Wet op de kansspelen had mogen vervolgen. De artikelen 30c en...
 • LJN AF2186, Eerste aanleg - meervoudig, 47686 / HA ZA 01 - 905
  Rechtsoort
  Handelszaak
  Datum uitspraak
  19-12-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Roermond
  Uitspraak: 19 december 2002 V O N N I S van de rechtbank Roermond in de zaak van: eiseres: [eiseres], wonende te [woonplaats] (Duitsland), procureur: mr. H.J.J.M. van der Bruggen; tegen: gedaagde: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BELLA D'OR B.V., gevestigd te Eindhoven, procureur...
 • LJN AE2128, Eerste aanleg - meervoudig, 01/071235-00
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  01-05-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Hertogenbosch
  RECHTBANK 'S-HERTOGENBOSCH Parketnummer: 01/071235-00 Uitspraakdatum: 1 mei 2002 V E R K O R T V O N N I S Verkort vonnis van de rechtbank 's-Hertogenbosch, meervoudige kamer voor de behandeling van economische strafzaken, in de zaak tegen: [verdachte] geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum]...
 • LJN AO5141, Hoger beroep, 20.003207
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  02-03-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  Verbindendheid van de Wet op kansspelen in verband met het vrij verrichten van diensten als bedoeld in het EG-verdrag. Overtreding van de Wet op de kansspelen. Verdachte is niet slechts opgetreden als tussenpersoon voor degenen die wensten deel te nemen aan een Duits lottospel, doch heeft ook zonder...
 • LJN AR4586, Hoger beroep, C0300228/RO
  Rechtsoort
  Handelszaak
  Datum uitspraak
  14-09-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  Sweepstake en/of prijzenfestival. Een en ander leidt tot de conclusie dat de eventueel tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst wegens strijd van de door Bella d'Or georganiseerde sweepstake met de Wet op de kansspelen, nietig is. Het hof deelt niet het standpunt van [geïntimeerde] dat dit oordeel...
 • LJN BB2397, Eerste aanleg - meervoudig, AWB 05/6166 BESLU
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  26-09-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Eiser heeft reeds eerder vergunning gevraagd voor het optreden als intermediair bij de verkoop van loten voor buitenlandse loterijen op de Nederlandse markt. Verweerder heeft die aanvraag afgewezen op de grond dat de Wet op de Kansspelen (Wok) niet voorziet in de mogelijkheid vergunning te verlenen voor...
 • LJN BF2173, Hoger beroep, 105.003.521/01
  Rechtsoort
  Handelszaak
  Datum uitspraak
  23-09-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Gravenhage
  Overeenkomst Staatsloterij en EWLH m.b.t. organiseren van GSM-loterij; vergunning geweigerd; ontbinding/schadevergoeding; overeenkomst niet nietig o.g.v. art. 3:40 lid 1 BW; geen dwaling; toerekenbare tekortkoming Staatsloterij; geen overmacht.
 • LJN BD1483, Hoger beroep, 200700622/1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  14-05-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Bij brief van 29 april 2004 heeft de minister van Justitie (hierna: de minister) geweigerd een bestuurlijk rechtsoordeel te geven over de vraag of de vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Engels recht
 • LJN BC0918, Eerste aanleg - meervoudig, 13/993001-03
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  21-06-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Amsterdam
  De rechtbank heeft in de zaak tegen de verdachte die ervan werd beschuldigd dat hij zich onder meer heeft schuldig gemaakt aan het organiseren van een piramidespel (artikel 1a van de Wet op de kansspelen), niet-ontvankelijk verklaard wegens overschrijding van de redelijke termijn als bedoeld in artikel 6 EVRM.
 •