Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wet op de omzetbelasting 1968Jurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN AA2078, Cassatie, 31943
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  26-02-1997
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  gewezen op het beroep in cassatie van X te Z tegen de uitspraak van het Gerechtshof te Arnhem van 16 januari 1996 betreffende na te melden naheffingsaanslag in de omzetbelasting. 1. Aanslag, bezwaar en geding voor het Hof Aan belanghebbende is over het tijdvak 1 januari 1989 tot en met 31 december 1993...
 • LJN AM1887, Eerste aanleg - meervoudig, 98/04098
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  05-08-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  In geschil is het antwoord op de vraag of de door de belanghebbende aan de verbruikers doorberekende REB behoort tot de vergoeding ter zake van de levering van aardgas respectievelijk elektriciteit, waarover op grond van artikel 8, eerste en tweede lid, van de Wet omzetbelasting moet worden berekend.
 • LJN AT4441, Eerste aanleg - meervoudig, 03/01508
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  07-04-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  Omzetbelasting. Een jaarlijkse gemeentelijke subsidie aan een stichting die promotionele activiteiten ten behoeve van de gemeente verricht is onderworpen aan de heffing van omzetbelasting.
 • LJN AU9027, Eerste aanleg - meervoudig, AWB 05/804
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  03-01-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Breda
  Belanghebbende, ondernemer voor de omzetbelasting, verricht een dienst door het recht om 100 woningen te bouwen tegen vergoeding over te dragen aan een projectontwikkelaar. De rechtbank is van oordeel dat de dienst is verricht op het tijdstip dat omtrent de overdracht een mondelinge overeenkomst is tot stand gekomen, en niet op het ...
 • LJN AX9665, Eerste aanleg - meervoudig, BK-05-00464
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  29-06-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Gravenhage
  naheffingsaanslag omzetbelasting 1998 tot en met 2002
 • LJN AZ7378, Cassatie, 43037
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  20-02-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  Artikelen 4 en 8 van de Wet op de omzetbelasting; één dienst; Hof heeft ten onrechte geen belang gehecht aan de voor de consument kenmerkende elementen van de betrokken handeling.
 • LJN AZ8730, Eerste aanleg - meervoudig, 03/00512
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  03-11-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  Naar het oordeel van het Hof heeft de belanghebbende - daargelaten of sprake is van één door de belanghebbende aan de cliënten verleende (hoofd)dienst - tegenover de betwisting door de Inspecteur niet aannemelijk gemaakt, dat het kenmerkende element van die dienst zou bestaan uit het gelegenheid geven...
 • LJN BA2454, Eerste aanleg - meervoudig, 03/02225
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  09-01-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  Belanghebbende is een zogenoemde telecom-dealer. De activiteiten van belanghebbende bestaan uit het bij elkaar brengen van de telecomprovider en de consument, door het bemiddelen tussen de provider en de consument bij het afsluiten van abonnementen voor mobiele telefoons. Consumenten kunnen op de website van belanghebbende een keuze voor een abonnement maken...
 • LJN BD1117, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 06/1140 OB
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  21-12-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Naheffingsaanslag omzetbelasting. Eiseres verhuurde bedrijfsmatig een automobiel in Suriname en verrichtte aldus een dienst in de zin van artikel 4 van de Wet op de omzetbelasting 1968. Ingevolge artikel 6, eerste lid, van deze Wet is de plaats waar de dienst wordt verricht de plaats waar de ondernemer...
 • LJN BE9050, Hoger beroep, 05/00410
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  15-07-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  Omzetbelasting. Door onderwijsinstelling ten behoeve van CITO verrichte werkzaamheden is een dienst onder bezwarende titel.
 • LJN BG1518, Eerste aanleg - meervoudig, AWB 06/2343
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  20-10-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Leeuwarden
  In geschil is het antwoord op de vraag of de door een woningcorporatie ontvangen inschrijfgelden de vergoeding vormen voor een met omzetbelasting belaste dienst.
 •