Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wet op de studiefinanciering

 

Wet van 24 april 1986, houdende Wet op de studiefinanciering
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is te komen tot een nieuw stelsel van studiefinanciering;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Hoofdstuk I.

Artikel 1 [Vervallen per 01-09-2000]

Artikel 2 [Vervallen per 01-09-2000]

Artikel 3 [Vervallen per 01-09-2000]

Artikel 3a [Vervallen per 01-09-2000]

Artikel 4 [Vervallen per 01-09-2000]

Artikel 5 [Vervallen per 01-09-2000]

Artikel 6 [Vervallen per 01-09-2000]

Hoofdstuk II.

Titel 1.

Artikel 7 [Vervallen per 01-09-2000]

Artikel 8 [Vervallen per 01-09-2000]

Artikel 9 [Vervallen per 01-09-2000]

Artikel 10 [Vervallen per 01-09-2000]

Artikel 11 [Vervallen per 01-09-2000]

Titel 2.

Artikel 12 [Vervallen per 01-09-2000]

Artikel 13 [Vervallen per 01-09-2000]

Artikel 14 [Vervallen per 01-09-2000]

Artikel 15 [Vervallen per 01-09-2000]

Artikel 16 [Vervallen per 01-09-2000]

Artikel 16a [Vervallen per 01-09-2000]

Artikel 17 [Vervallen per 01-09-2000]

Artikel 17a [Vervallen per 01-09-2000]

Artikel 17b [Vervallen per 01-09-2000]

Artikel 17d [Vervallen per 01-09-2000]

Artikel 17e [Vervallen per 01-09-2000]

Artikel 17f [Vervallen per 01-09-2000]

Artikel 17fa [Vervallen per 01-09-2000]

Artikel 17fb [Vervallen per 01-09-2000]

Artikel 17g [Vervallen per 01-09-2000]

Artikel 17h [Vervallen per 01-09-2000]

Artikel 17i [Vervallen per 01-09-2000]

Titel 3.
1

Artikel 18 [Vervallen per 01-09-2000]

Artikel 19 [Vervallen per 01-09-2000]

Artikel 20 [Vervallen per 01-09-2000]

Artikel 21 [Vervallen per 01-09-2000]

Artikel 22 [Vervallen per 01-09-2000]

Artikel 23 [Vervallen per 01-09-2000]

Artikel 24 [Vervallen per 01-09-2000]
2

Artikel 25 [Vervallen per 01-09-2000]

Artikel 26 [Vervallen per 01-09-2000]

Artikel 27 [Vervallen per 01-09-2000]

Artikel 28 [Vervallen per 01-09-2000]

Titel 4.

Artikel 29 [Vervallen per 01-09-2000]

Artikel 30 [Vervallen per 01-09-2000]

Artikel 31 [Vervallen per 01-09-2000]

Artikel 31a [Vervallen per 01-09-2000]

Artikel 31b [Vervallen per 01-09-2000]

Artikel 31c [Vervallen per 01-09-2000]

Artikel 31d [Vervallen per 01-09-2000]

Artikel 31e [Vervallen per 01-09-2000]

Artikel 31f [Vervallen per 01-09-2000]

Artikel 31fa [Vervallen per 01-09-2000]

Artikel 31g [Vervallen per 01-09-2000]

Artikel 32 [Vervallen per 01-09-2000]

Artikel 32a [Vervallen per 01-09-2000]

Artikel 32b [Vervallen per 01-09-2000]

Artikel 32c [Vervallen per 01-09-2000]

Artikel 32d [Vervallen per 01-09-2000]

Artikel 32e [Vervallen per 01-09-2000]

Artikel 32f [Vervallen per 01-09-2000]

Artikel 32g [Vervallen per 01-09-2000]

Artikel 32h [Vervallen per 01-09-2000]

Artikel 32i [Vervallen per 01-09-2000]

Artikel 32j [Vervallen per 01-09-2000]

Artikel 33 [Vervallen per 01-09-2000]

Titel 5.

Artikel 34 [Vervallen per 01-09-2000]

Artikel 34a [Vervallen per 01-09-2000]

Artikel 35 [Vervallen per 01-09-2000]

Artikel 36 [Vervallen per 01-09-2000]

Artikel 37 [Vervallen per 01-09-2000]

Artikel 38 [Vervallen per 01-09-2000]

Artikel 39 [Vervallen per 01-09-2000]

Artikel 40 [Vervallen per 01-09-2000]

Artikel 41 [Vervallen per 01-09-2000]

Artikel 42 [Vervallen per 01-09-2000]

Artikel 43 [Vervallen per 01-09-2000]

Artikel 44 [Vervallen per 01-09-2000]

Artikel 45 [Vervallen per 01-09-2000]

Artikel 46 [Vervallen per 01-09-2000]

Artikel 47 [Vervallen per 01-09-2000]

Artikel 48 [Vervallen per 01-09-2000]

Artikel 49 [Vervallen per 01-09-2000]

Artikel 50 [Vervallen per 01-09-2000]

Titel 6.

Artikel 51 [Vervallen per 01-09-2000]

Artikel 52 [Vervallen per 01-09-2000]

Artikel 53 [Vervallen per 01-09-2000]

Artikel 54 [Vervallen per 01-09-2000]

Artikel 54a [Vervallen per 01-09-2000]

Titel 7.

Artikel 55 [Vervallen per 01-09-2000]

Artikel 55a [Vervallen per 01-09-2000]

Artikel 56 [Vervallen per 01-09-2000]

Artikel 57 [Vervallen per 01-09-2000]

Artikel 58 [Vervallen per 01-09-2000]

Titel 8.

Artikel 58a [Vervallen per 01-09-2000]

Hoofdstuk III.

Titel 1.

Artikel 59 [Vervallen per 01-09-2000]

Artikel 60 [Vervallen per 01-09-2000]

Titel 2.

Artikel 61 [Vervallen per 01-09-2000]

Titel 3.

Artikel 62 [Vervallen per 01-09-2000]

Artikel 63 [Vervallen per 01-09-2000]

Artikel 64 [Vervallen per 01-09-2000]

Artikel 65 [Vervallen per 01-09-2000]

Titel 4.

Artikel 66 [Vervallen per 01-09-2000]

Artikel 67 [Vervallen per 01-09-2000]

Artikel 68 [Vervallen per 01-09-2000]

Titel 5.

Artikel 69 [Vervallen per 01-09-2000]

Artikel 70 [Vervallen per 01-09-2000]

Titel 6.

Artikel 71 [Vervallen per 01-09-2000]

Artikel 72 [Vervallen per 01-09-2000]

Artikel 73 [Vervallen per 01-09-2000]

Artikel 74 [Vervallen per 01-09-2000]

Hoofdstuk IV.

Titel 1.

Artikel 75 [Vervallen per 01-09-2000]

Artikel 76 [Vervallen per 01-09-2000]

Artikel 77 [Vervallen per 01-09-2000]

Artikel 78 [Vervallen per 01-09-2000]

Artikel 79 [Vervallen per 01-09-2000]

Artikel 80 [Vervallen per 01-09-2000]

Titel 2.

Artikel 81 [Vervallen per 01-09-2000]

Artikel 82 [Vervallen per 01-09-2000]

Artikel 83 [Vervallen per 01-09-2000]

Artikel 84 [Vervallen per 01-09-2000]

Artikel 85 [Vervallen per 01-09-2000]

Artikel 86 [Vervallen per 01-09-2000]

Artikel 87 [Vervallen per 01-09-2000]

Titel 3.

Artikel 88 [Vervallen per 01-09-2000]

Artikel 89 [Vervallen per 01-09-2000]

Artikel 90 [Vervallen per 01-09-2000]

Artikel 91 [Vervallen per 01-09-2000]

Artikel 92 [Vervallen per 01-09-2000]

Artikel 93 [Vervallen per 01-09-2000]

Artikel 94 [Vervallen per 01-09-2000]

Titel 4.

Artikel 95 [Vervallen per 01-09-2000]

Artikel 96 [Vervallen per 01-09-2000]

Artikel 97 [Vervallen per 01-09-2000]

Artikel 98 [Vervallen per 01-09-2000]

Titel 5.

Artikel 99 [Vervallen per 01-09-2000]

Titel 6.

Artikel 100 [Vervallen per 01-09-2000]

Artikel 101 [Vervallen per 01-09-2000]

Titel 7.

Artikel 102 [Vervallen per 01-09-2000]

Artikel 103 [Vervallen per 01-09-2000]

Artikel 104 [Vervallen per 01-09-2000]

Artikel 105 [Vervallen per 01-09-2000]

Hoofdstuk V.

Artikel 106 [Vervallen per 01-09-2000]

Hoofdstuk VI.

Artikel 107 [Vervallen per 01-09-2000]

Artikel 107a [Vervallen per 01-09-2000]

Hoofdstuk VII.

Artikel 108 [Vervallen per 01-01-2001]

Artikel 109 [Vervallen per 01-01-2001]

Artikel 109a [Vervallen per 01-01-2001]

Artikel 110 [Vervallen per 01-01-2001]

Artikel 111 [Vervallen per 01-01-2001]

Artikel 111a [Vervallen per 01-01-2001]

Artikel 112 [Vervallen per 01-01-2001]

Artikel 112a [Vervallen per 01-01-2001]

Artikel 112b [Vervallen per 01-01-2001]

Artikel 113 [Vervallen per 01-01-2001]

Artikel 114 [Vervallen per 01-01-2001]

Artikel 115 [Vervallen per 01-01-2001]

Artikel 116 [Vervallen per 01-01-2001]

Artikel 117 [Vervallen per 01-01-2001]

Artikel 117a [Vervallen per 01-01-2001]

Artikel 117b [Vervallen per 01-01-2001]

Artikel 117c [Vervallen per 01-01-2001]

Artikel 117d [Vervallen per 01-01-2001]

Artikel 117e [Vervallen per 01-01-2001]

Artikel 118 [Vervallen per 01-01-2001]

Artikel 119 [Vervallen per 01-01-2001]

Artikel 119a [Vervallen per 01-01-2001]

Artikel 119b [Vervallen per 01-09-2000]

Artikel 120 [Vervallen per 01-01-2001]

Hoofdstuk VIIA.

Artikel 120a [Vervallen per 01-09-2000]

Hoofdstuk VIII.

Artikel 121 [Vervallen per 01-09-2000]

Artikel 122 [Vervallen per 01-09-2000]

Artikel 122a [Vervallen per 01-09-2000]

Artikel 122b [Vervallen per 01-09-2000]

Artikel 123 [Vervallen per 01-09-2000]

Hoofdstuk VIIIA.

Artikel 123a [Vervallen per 01-09-2000]

Artikel 123b [Vervallen per 01-09-2000]

Artikel 123c [Vervallen per 01-09-2000]

Hoofdstuk IX.

Artikel 124 [Vervallen per 01-09-2000]

Artikel 125 [Vervallen per 01-09-2000]

Artikel 126 [Vervallen per 01-09-2000]

Artikel 127 [Vervallen per 01-09-2000]

Hoofdstuk X.

Artikel 128 [Vervallen per 01-09-2000]

Artikel 129 [Vervallen per 01-09-2000]

Artikel 130 [Vervallen per 01-09-2000]

Artikel 130a [Vervallen per 01-09-2000]

Artikel 131 [Vervallen per 01-09-2000]

Artikel 132 [Vervallen per 01-09-2000]

Artikel 133 [Vervallen per 01-09-2000]

Artikel 134 [Vervallen per 01-09-2000]

Hoofdstuk XI.

Artikel 135 [Vervallen per 01-09-2000]

Artikel 136 [Vervallen per 01-09-2000]

Artikel 137 [Vervallen per 01-09-2000]

Artikel 138 [Vervallen per 01-09-2000]

Artikel 139 [Vervallen per 01-09-2000]

Artikel 140 [Vervallen per 01-09-2000]

Hoofdstuk XII. Overgangsbepalingen

Artikel 141 Aanvang terugbetaling renteloze voorschotten
1
Ingeval de verplichting tot terugbetaling van renteloze voorschotten, verstrekt door Onze Minister met betrekking tot de lasten, verbonden aan het bezoeken van een school voor voortgezet onderwijs dan wel een instelling van wetenschappelijk onderwijs nog niet is aangevangen bij de inwerkingtreding van deze wet vangt deze terugbetaling niet eerder aan dan op het tijdstip waarop op grond van deze wet de verplichting tot terugbetaling van de rentedragende lening begint.
2
Het bepaalde in de artikelen 40, eerste en derde lid, 41 tot en met 50,107, 121 tot en met 127, 130 en 132 is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 142 Samenloop terugbetalingen
1
In geval van samenloop van terugbetalingen van renteloze voorschotten, verstrekt door Onze Minister met betrekking tot de lasten, verbonden aan het bezoeken van een school voor voortgezet onderwijs dan wel een instelling van wetenschappelijk onderwijs en terugbetaling van rentedragende lening wordt het door de debiteur op jaarbasis te betalen bedrag gevormd door de som van het op jaarbasis vastgestelde terug te betalen bedrag aan renteloze voorschotten en van het jaarbedrag aan termijnen, waarin de rente en aflossing van de rentedragende lening ingevolge artikel 41 vervallen.
2
Het bepaalde in de artikelen 40, eerste en derde lid, 41 tot en met 48, 50, 107, 121 tot en met 127, 130 en 132 is van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat indien de draagkracht van de debiteur lager is dan de te betalen termijn, de terugbetaling zal worden gerekend allereerst te zijn betaald in mindering van de oudste openstaande schuld.

Artikel 143 Gevolgen voor samenstelling minimum terugbetalingsbedrag
In geval van samenloop van terugbetalingen als bedoeld in artikel 142, wordt, zolang het renteloos voorschot nog niet is afgelost, voor de betrokkene artikel 41, derde lid, zo toegepast dat het minimum bedrag van f 1200,- wordt verminderd met het in het desbetreffende jaar terug te betalen bedrag aan renteloos voorschot.

Artikel 144 Nieuwe vaststelling termijn
Op 1 januari volgend op het tijdstip waarop de in artikel 142 bedoelde voorschotten volledig moeten zijn terugbetaald, wordt de termijn, bedoeld in artikel 41, opnieuw vastgesteld.

Artikel 145 Terugbetaling renteloze voorschotten
1
Ingeval de verplichting tot terugbetaling van renteloze voorschotten verstrekt door Onze Minister met betrekking tot de lasten, verbonden aan het bezoeken van een school voor voortgezet onderwijs dan wel een instelling van wetenschappelijk onderwijs is aangevangen voor dan wel op de dag van de datum van inwerkingtreding van deze wet, is het bepaalde in artikel 40, eerste en derde lid, alsmede de artikelen 42 tot en met 48, 50, 107, 121 tot en met 127, 130 en 132 van overeenkomstige toepassing.
2
Voor de toepassing van het bepaalde in de artikelen 42 tot en met 50 wordt de aflosfase gesteld op 15 jaar en vangt de aflosfase aan op 1 januari volgend op de dag van de datum van inwerkingtreding van deze wet.

Artikel 146 [Vervallen per 01-01-1991]

Artikel 147 Overgangsbepaling rijksstudietoelage
Op een studerende van 18 jaren en ouder die tot het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet op grond van een onderwijswet een rijksstudietoelage werd toegekend voor het volgen van wetenschappelijk onderwijs en hoger beroepsonderwijs dan wel op een studerende van 21 jaren en ouder die een soortgelijke rijksstudietoelage werd toegekend voor het volgen van overig voortgezet onderwijs, is met ingang van de datum van inwerkingtreding van deze wet hoofdstuk II met uitzondering van artikel 8 van overeenkomstige toepassing tot het moment waarop hij de voor inwerkingtreding van deze wet aangevangen studie heeft voltooid dan wel gestaakt.

Artikel 148 Overgangsbepaling studerende die ouderonafhankelijk is
Op een studerende aan wie tot het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet op grond van een onderwijswet een rijksstudietoelage werd toegekend onafhankelijk van het inkomen van de ouders of een van hen is met ingang van de datum van inwerkingtreding van deze wet hoofdstuk II uitgezonderd paragraaf 2 van titel 3 van overeenkomstige toepassing tot het moment waarop hij de voor de inwerkingtreding van deze wet aangevangen studie heeft voltooid dan wel gestaakt.

Artikel 149 [Vervallen per 01-01-1991]

Artikel 150 Verrekening kinderbijslag
1
Indien over een tijdvak, waarover krachtens de Algemene Kinderbijslagwet ten behoeve van een studerende kinderbijslag is verleend, naderhand voor die studerende recht op studiefinanciering op grond van hoofdstuk II van deze wet wordt vastgesteld, is de Informatie Beheer Groep bevoegd die studiefinanciering over dat tijdvak en over latere tijdvakken, in plaats van aan degene aan wie de studiefinanciering zou dienen te worden betaald, zonder diens machtiging tot het bedrag van de betaalde kinderbijslag over dat tijdvak te betalen aan de Sociale verzekeringsbank.
2
Van de in het eerste lid bedoelde bevoegdheid kan de Informatie Beheer Groep gebruik maken tot en met twee kalenderjaren na de vaststelling van het recht op studiefinanciering.

Artikel 150a [Vervallen per 01-09-2000]

Hoofdstuk XIII. Inwerkingtreding

Artikel 151 Inwerkingtreding
1
De artikelen van deze wet treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden gesteld.
2
[Vervallen.]
3
[Vervallen.]
4
[Vervallen.]
5
[Vervallen.]
6
Op het moment waarop hoofdstuk III in werking treedt vervalt voor alle studerenden jonger dan 18 jaren de mogelijkheid om een tegemoetkoming in de studiekosten op grond van de artikelen 80 en 143bis, vierde lid, van de Wet op het wetenschappelijk onderwijs dan wel op grond van een regeling krachtens artikel 121 van de Wet op het voortgezet onderwijs aan te vragen.

Artikel 151a [Vervallen per 01-09-2000]

Artikel 151b [Vervallen per 01-09-2000]

Artikel 152 Citeertitel
Deze wet kan worden aangehaald als "Wet op de studiefinanciering".
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te 's-Gravenhage, 24 april 1986
Beatrix
De Minister van Onderwijs en Wetenschappen,
w
J. Deetman
De Minister van Landbouw en Visserij,
g
J. M. Braks
De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
l
de Graaf
De Staatssecretaris van Financiën,
h
E. Koning
Uitgegeven de twintigste mei 1986
De Minister van Justitie,
f
Korthals Altes
Inhoudsopgave

Hoofdstuk I

Algemene bepalingen

Artikel 1.

Begripsbepalingen

Artikel 2.

Doel van de wet

Artikel 3.

Peildata

Artikel 3a.

Regeling omtrent verzoek

Artikel 4.

Woonplaats

Artikel 5.

Vaststelling onderwijssoort

Artikel 6.

Werkingssfeer

Hoofdstuk II

Studerenden tot 27 jaren die volledig hoger onderwijs volgen, alsmede studerenden van 18 tot 27 jaren die overig volledig onderwijs volgen
Titel 1
Werkingssfeer

Artikel 7.

Nationaliteit

Artikel 8.

Leeftijd

Artikel 9.

Onderwijssoort

Artikel 10.

Einde van een studie

Artikel 11.

Minimale opleidingsduur
Titel 2
Het standaardbudget en de vorm van de toelage

Artikel 12.

De samenstelling van het maandbudget

Artikel 13.

Toeslag partner

Artikel 14.

Toeslag één-oudergezin

Artikel 15.

De verdeling van het maandbudget

Artikel 16.

De basisbeurs

Artikel 16a.

De aanvullende beurs voor korting

Artikel 17.

De rentedragende lening

Artikel 17a.

Gevallen waarin de toelage na korting uitsluitend rentedragende lening is

Artikel 17b.

Tijdelijke regeling van de gevallen waarin de toelage na kortingwegens gebrek aan studievoortgang in het hoger onderwijs uitsluitend rentedragende lening is

Artikel 17d.

Langdurige afwezigheid in het deeltijds middelbaar beroepsonderwijs: gevolgen voor de studiefinanciering

Artikel 17e

Gevallen waarin de toelage, die als voorwaardelijk toegekende rentedragende lening was uitgekeerd, wegens voldoende studieprestaties in het hoger onderwijs wordt omgezet in beurs

Artikel 17f

Omzetting van de eerste 12 maanden voorwaardelijk toegekende rentedragende lening voor studerenden, bedoeld in artikel 17e, eerste lid

Artikel 17fa

Alsnog omzetting van de eerste 12 maanden voorwaardelijk toegekende rentedragende lening voor studerenden, bedoeld in artikel 17e, eerste lid.

Artikel 17fb

Alsnog omzetting van de eerste 12 maanden voorwaardelijk toegekende rentedragende lening voor studerenden, bedoeld in artikel 17e, eerste lid, die godgeleerdheid volgen met een deficiënt vakkenpakket

Artikel 17g

Omzetting van dertiende en volgende maanden voorwaardelijk toegekende rentedragende lening voor studerenden, bedoeld in artikel 17e, eerste lid

Artikel 17h

Omzetting vanaf de eerste maand van voorwaardelijk toegekende rentedragende lening voor studerenden, bedoeld in artikel 17e, tweede lid.

Artikel 17i

Omzetting van voorwaardelijk toegekende rentedragende lening in beurs bij behalen kandidaatsexamen
Titel 3
Korting op de aanvullende beurs wegens inkomen van de ouders en vordering van de Informatie Beheer Groep wegens eigen inkomsten van de studerende
• 1
Korting op aanvullende beurs wegens inkomen van de ouders

Artikel 18.

Korting op de aanvullende beurs

Artikel 19.

Verdeling van de kortingsbedragen wegens inkomen van de ouders over hun studiefinancieringsgerechtigde kinderen die een aanvullende beurs hebben aangevraagd

Artikel 20.

vervallen

Artikel 21.

Kortingsbedrag wegens inkomen van een ouder

Artikel 22.

Terugval in inkomen

Artikel 23.

Nog niet vastgesteld of nog niet bekend inkomen

Artikel 24

Andere aanpassing van de invloed van het ouderlijk inkomen.
• 2
Vordering van de Informatie Beheer Groep wegens eigen inkomsten van de studerende

Artikel 25.

vervallen

Artikel 26.

Vordering van de Informatie Beheer Groep wegens eigen inkomsten van de studerende

Artikel 27.

vervallen

Artikel 28.

vervallen
Titel 4
Verzoek en toekenning

Artikel 29.

Verzoek om studiefinanciering

Artikel 30.

Toekenning van studiefinanciering

Artikel 31.

Gedeeltelijke toekenning

Artikel 31a.

Tijdelijke regeling van de voorwaardelijke toekenning van studiefinanciering en latere vaststelling van de onvoorwaardelijke vorm ervan

Artikel 31b.

Omzetting van integrale lening in gemengde toelage

Artikel 31c

Toekenning van het beursdeel van de studiefinanciering voor het hoger onderwijs als voorwaardelijke rentedragende lening en latere omzetting van die lening dan wel vaststelling van de onvoorwaardelijke vorm ervan

Artikel 31d

Vaststelling van de onvoorwaardelijke vorm van de toegekende rentedragende lening met betrekking tot de eerste 12 maanden in het hoger onderwijs voor studerenden, bedoeld in artikel 17e, eerste lid

Artikel 31e

Vaststelling van de omzetting van voorwaardelijk toegekende rentedragende lening, bedoeld in de artikelen 17g en 17h met betrekking tot studerenden aan instellingen waarop artikel 7.9b van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek van toepassing is en daaraan gelijk gestelde instellingen

Artikel 31f

Vaststelling van de omzetting van voorwaardelijk toegekende rentedragende lening, bedoeld in de artikelen 17g en 17h, met betrekking tot studerenden aan andere instellingen dan bedoeld in artikel 31e, tweede lid

Artikel 31fa

Vaststelling van de omzetting van voorwaardelijk toegekende rentedragende lening, bedoeld in artikel 17i

Artikel 31g.

Toekenning van f 0,00 i.p.v. lening

Artikel 32.

Toekenningsperiode

Artikel 32a.

De vorm waarin de reisvoorziening wordt toegekend

Artikel 32b.

Regels voor toekenning van de reisvoorziening als kaart

Artikel 32c.

De rechtspersoon die de als kaart toegekende reisvoorziening verstrekt

Artikel 32d.

Voor wie buiten Nederland een volledige opleiding doet, geen reisvoorziening als kaart maar voorziening in geld

Artikel 32e.

Periode van geldigheid van de kaart; omvang van de rechten, verbonden aan de kaart

Artikel 32f.

De plicht de kaart tijdig in te leveren

Artikel 32g.

Duplicaten van de kaart

Artikel 32h.

Vergoeding wanneer ten onrechte geen kaart of duplicaat is ontvangen; geen andere vergoeding

Artikel 32i.

Nadere regels voor reizen van en naar Wadden-eilanden

Artikel 32j.

Reisvoorziening geheel of gedeeltelijk in de vorm van geld

Artikel 33.

Minderjarigheid
Titel 5
Opbouw en terugbetaling studieschuld

Artikel 34.

Verplichting terugbetaling studieschuld

Artikel 34a.

Overzicht opgebouwde studieschuld

Artikel 35.

Vaststelling rentepercentage

Artikel 36.

Renteberekening

Artikel 37.

De terugbetalingsperiode

Artikel 38.

De aanloopfase

Artikel 39.

De aflosfase

Artikel 40.

Achterstallige schuld

Artikel 41.

Vaststelling en betaling van de terugbetalingstermijnen

Artikel 42.

Vaststelling van de draagkracht van de debiteur

Artikel 43.

De draagkracht van de debiteur uit inkomen op jaarbasis

Artikel 44.

Terugval in inkomen

Artikel 45.

Andere aanpassing van de draagkracht van de debiteur

Artikel 46.

Draagkracht partner van debiteur

Artikel 47.

Op verzoek draagkracht partner niet meetellen

Artikel 48.

Partner van de debiteur ook debiteur

Artikel 49.

Wijziging van de maandelijkse termijn

Artikel 50.

Garantiebepalingen
Titel 6
Aanpassing

Artikel 51

Aanpassing van normbedragen levensonderhoud en boeken en leermiddelen en van de toeslagen voor partner en één-oudergezin

Artikel 52.

Aanpassing basisbeurzen

Artikel 53.

Aanpassing rentedragende lening

Artikel 54

Aanpassing van de bedragen van de vrije voet.

Artikel 54a.

vervallen
Titel 7
Herziening en bezwaar

Artikel 55.

Herziening door de Informatie Beheer Groep

Artikel 55a.

Herziening door de verstrekker van de kaart

Artikel 56.

Bezwaarschriftprocedure

Artikel 57.

vervallen.

Artikel 58.

Verrekening teveel toegekende en uitbetaalde studiefinanciering
Titel 8
Omzetting van niet meer verrekenbare schulden in rentedragende lening

Artikel 58a.

Omzetting van niet meer verrekenbare schulden in rentedragende lening

Hoofdstuk III

vervallen

Hoofdstuk IV

vervallen

Hoofdstuk V

Uitbetaling en verrekening

Artikel 106.

Uitbetaling en verrekening

Hoofdstuk VI

Invordering

Artikel 107.

Invordering

Hoofdstuk VII

Beroep

Artikel 108.

College van beroep studiefinanciering

Artikel 109.

Samenstelling College van beroep studiefinanciering

Artikel 109a.

Gerechtsauditeurs

Artikel 110.

Benoeming

Artikel 111.

Vereisten voor benoembaarheid

Artikel 111a.

vervallen

Artikel 112.

Rechtspositie

Artikel 112a.

vervallen

Artikel 112b.

Vervanging en waarneming

Artikel 113.

vervallen

Artikel 114.

Eed of belofte

Artikel 115.

Ontslag, op non-actiefstelling en waarschuwing

Artikel 116.

Klacht over uitoefening van bediening

Artikel 117.

Samenstelling kamers

Artikel 117a.

Werkwijze

Artikel 117b.

Raadkamer

Artikel 117c.

Geheimhouding

Artikel 117d.

Inlichtingen en adviezen

Artikel 117e.

Vergoeding

Artikel 118.

Beroep tegen een besluit

Artikel 119.

Het geding

Artikel 119a.

Griffierecht

Artikel 119b.

Verschoningsrecht

Artikel 120.

Geen appel

Hoofdstuk VIIA

Toezicht

Artikel 120a.

Toezicht door de inspectie van het onderwijs

Hoofdstuk VIII.

Het verstrekken van inlichtingen aan de Minister of de Informatie Beheer Groep

Artikel 121.

Verstrekken van inlichtingen door personen

Artikel 122.

Inzage in schriftelijke stukken

Artikel 122a.

Verstrekken van inlichtingen door de rechtspersoon, bedoeld in artikel 32c,

Artikel 122b.

Verstrekken van inlichtingen door onderwijsinstellingen

Artikel 123.

Verstrekken van inlichtingen door organen met een publiekrechtelijke taak en door ziektekostenverzekeringsinstellingen als bedoeld in artikel 12,derde lid

Hoofdstuk VIIIA

Administratieve sancties

Artikel 123a.

Het niet verstrekken van inlichtingen over studievoortgang

Artikel 123b.

Het niet verstrekken van inlichtingen over langdurige afwezigheid van leerlingen in het voortgezet onderwijs

Artikel 123c.

Het niet verstrekken van inlichtingen over studielast opleiding

Hoofdstuk IX

Strafbepalingen

Artikel 124.

Het niet verstrekken van inlichtingen

Artikel 125.

vervallen

Artikel 126.

Overtreding van een bepaling krachtens deze wet

Artikel 127.

Overtreding

Hoofdstuk X

Bijzondere bepalingen

Artikel 128.

Artikel 129.

Vervreemding, verpanding, belening en beslag

Artikel 130.

Bescherming persoonlijke levenssfeer

Artikel 130a.

Inlichtingen aan particuliere ziektekostenverzekeraars

Artikel 131.

Hardheidsclausule

Artikel 132.

Bewaartermijn

Artikel 133.

vervallen.

Artikel 134.

Verslag werking wet

Hoofdstuk XI

Wijzigingen in andere wetgeving

Artikel 135.

Wijziging in de W.V.O.

Artikel 136.

Wijzigingen in de W.W.O.

Artikel 137.

Wijziging in de Wet op de Open Universiteit

Artikel 138.

Artikel 139.

Artikel 140.

Hoofdstuk XII

Overgangsbepalingen

Artikel 141.

Aanvang terugbetaling renteloze voorschotten

Artikel 142.

Samenloop van terugbetalingen

Artikel 143.

Gevolgen voor samenstelling minimum terugbetalingsbedrag

Artikel 144.

Nieuwe vaststelling termijn

Artikel 145.

Terugbetaling renteloze voorschotten

Artikel 146.

Artikel 147.

Overgangsbepaling rijksstudietoelage

Artikel 148.

Overgangsbepaling studerende die ouderonafhankelijk is

Artikel 149.

Artikel 150.

Verrekening kinderbijslag

Artikel 150a.

vervallen

Hoofdstuk XIII

Slotbepalingen

Artikel 151.

Inwerkingtreding

Artikel 151a.

vervallen

Artikel 151b.

vervallen

Artikel 152.

Citeertitel