Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wet op de waterkering

 

Artikel 36
Deze wet kan worden aangehaald als Wet op de waterkering.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te 's-Gravenhage, 21 december 1995
Beatrix
De Minister van Verkeer en Waterstaat,
a
Jorritsma-Lebbink
Uitgegeven de negende januari 1996
De Minister van Justitie
w
Sorgdrager
Bijlage I
Bijlage IA
Bijlage II. als bedoeld in artikel 3
Dijkringgebieden en veiligheidsnormen
Dijkringgebied volgens bij de wet behorende bijlage I
Overschrijdingskans, als bedoeld in artikel 3, eerste lid, van de wet
Nummer
Gemiddeld per jaar
1.
1/2000
2.
1/2000
3.
1/2000
4.
1/2000
5.
1/4000
6.
1/4000
7.
1/4000
8.
1/4000
9.
1/1250
10.
1/2000
11.
1/2000
12.
1/4000
13.
1/10000
13a.
1/4000
13b.
1/1250
14.
1/10000
15.
1/2000
16.
1/2000
17.
1/4000
18.
1/10000
19.
1/10000
20.
1/4000
21.
1/2000
22.
1/2000
23.
1/2000
24.
1/2000
25.
1/4000
26.
1/4000
27.
1/4000
28.
1/4000
29.
1/4000
30.
1/4000
31.
1/4000
32.
1/4000
33.
1/4000
34.
1/2000
34a.
1/2000
35.
1/2000
36.
1/1250
36a.
1/1250
37.
1/1250
38.
1/1250
39.
1/1250
40.
1/500
41.
1/1250
42.
1/1250
43.
1/1250
44.
1/1250
45.
1/1250
46.
1/1250
47.
1/1250
48.
1/1250
49.
1/1250
50.
1/1250
51.
1/1250
52.
1/1250
53.
1/1250
Bijlage IIA. als bedoeld in artikel 3, eerste lid
Dijkringgebieden en veiligheidsnormen
Dijkringgebied volgens bij de wet behorende bijlage IA
Overschrijdingskans als bedoeld in artikel 3, eerste lid, van de wet
Nummer
Gemiddeld per jaar
54.
1/250
55.
1/250
56.
1/250
57.
1/250
58.
1/250
59.
1/250
60.
1/250
61.
1/250
62.
1/250
63.
1/250
64.
1/250
65.
1/250
66.
1/250
67.
1/250
68.
1/250
69.
1/250
70.
1/250
71.
1/250
72.
1/250
73.
1/250
74.
1/250
75.
1/250
76.
1/250
77.
1/250
78.
1/250
79.
1/250
80.
1/250
81.
1/250
82.
1/250
83.
1/250
84.
1/250
85.
1/250
86.
1/250
87.
1/250
88.
1/250
89.
1/250
90.
1/250
91.
1/250
92.
1/250
93.
1/250
94.
1/250
95.
1/250


Jurisprudentie bij dit artikel

  • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

  • Geen resultaten gevonden voor de door u opgegeven zoek termen.
  •