Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wet op het specifiek cultuurbeleid

 

Artikel 11b
1
Onze Minister, de provinciale besturen en de gemeentebesturen bevorderen dat een door hen bekostigde of in stand gehouden voorziening van bibliotheekwerk deelneemt aan het leenverkeer met andere voorzieningen van bibliotheekwerk en dat netwerken worden gevormd overeenkomstig het bepaalde in dit artikel.
2
Het deelnemen aan het leenverkeer houdt in:
a
het op verzoek aan een andere voorziening van bibliotheekwerk ter beschikking stellen van bibliotheekmaterialen ten behoeve van gebruikers van die voorziening;
b
het op verzoek van een gebruiker doen van een verzoek als bedoeld onder a aan de daarvoor in aanmerking komende voorzieningen van bibliotheekwerk;
c
het maken van afspraken met betrekking tot de uitvoering van het bepaalde onder a en b.
3
Een lokaal netwerk bestaat uit de door de gemeente bekostigde of in stand gehouden openbare bibliotheken; een provinciaal netwerk bestaat uit een provinciale bibliotheekcentrale en de lokale netwerken in het gebied waarin deze werkzaam is; het landelijke netwerk bestaat uit de landelijke voorzieningen van bibliotheekwerk en de provinciale netwerken.
4
Het vormen van een netwerk houdt in ieder geval in het maken, schriftelijk vastleggen en het, voor zover de bekostigende overheden daartoe middelen ter beschikking stellen, medewerken aan de uitvoering van afspraken over:
a
het verzamelen, opslaan, ontsluiten, toegankelijk maken en beschikbaar stellen van informatie;
b
het vervaardigen van een centrale catalogus van bibliotheekmaterialen die in de bij het netwerk aangesloten bibliotheken ter uitlening of inzage beschikbaar zijn;
c
het aanschaffen van bibliotheekmaterialen ten behoeve van bij het netwerk aangesloten bibliotheken;
d
het bibliotheekwerk voor specifieke categorieën;
e
het automatiseren van de administratie van het uitlenen van bibliotheekmaterialen en van de centrale catalogus;
f
het beschikbaar stellen van informatie op het gebied van het openbare bestuur.
5
Het vormen van een lokaal of provinciaal netwerk houdt bovendien in ieder geval in het maken, schriftelijk vastleggen en medewerken aan de uitvoering van afspraken over:
a
het schoolmediatheekwerk;
b
de samenwerking met culturele en educatieve instellingen; alsmede indien het een provinciaal netwerk betreft, over:
c
het zo goed mogelijk laten aansluiten van het aanbod van de bij het netwerk aangesloten bibliotheken op de behoeften van gebruikers die deelnemen aan het hoger beroepsonderwijs of de volwasseneneducatie en op in aanmerking komende aspecten van het regionale cultuur- en welzijnsbeleid;
d
de diensten die de provinciale bibliotheekcentrale zal verrichten voor openbare bibliotheken die door gemeenten worden bekostigd of in stand gehouden.


Jurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN AO5520, Eerste aanleg - enkelvoudig, 03 / 317 BELEI AQ1 A
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  23-01-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Almelo
  Eiseres heeft op 1 september 2002 bij verweerster een aanvraag om subsidie ingediend op basis van de Regeling voor financiële ondersteuning van nieuwe mediaprojecten op het gebied van de kunsten en het ontwerpen voor het project Archief en Informatiesysteem dat voorziet in een on-line archief waar duizenden...
 •