Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wet openbaarheid van bestuur

 

Artikel 1
In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:
a
document: een bij een bestuursorgaan berustend schriftelijk stuk of ander materiaal dat gegevens bevat;
b
bestuurlijke aangelegenheid: een aangelegenheid die betrekking heeft op beleid van een bestuursorgaan, daaronder begrepen de voorbereiding en de uitvoering ervan;
c
intern beraad: het beraad over een bestuurlijke aangelegenheid binnen een bestuursorgaan, dan wel binnen een kring van bestuursorganen in het kader van de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor een bestuurlijke aangelegenheid;
d
niet-ambtelijke adviescommissie: een van overheidswege ingestelde instantie, met als taak het adviseren van een of meer bestuursorganen en waarvan geen ambtenaren lid zijn, die het bestuursorgaan waaronder zij ressorteren adviseren over de onderwerpen die aan de instantie zijn voorgelegd. Ambtenaren, die secretaris of adviserend lid zijn van een adviesinstantie, worden voor de toepassing van deze bepaling niet als leden daarvan beschouwd;
e
ambtelijke of gemengd samengestelde adviescommissie: een instantie, met als taak het adviseren van één of meer bestuursorganen, die geheel of gedeeltelijk is samengesteld uit ambtenaren, tot wier functie behoort het adviseren van het bestuursorgaan waaronder zij ressorteren over de onderwerpen die aan de instantie zijn voorgelegd;
f
persoonlijke beleidsopvatting: een opvatting, voorstel, aanbeveling of conclusie van een of meer personen over een bestuurlijke aangelegenheid en de daartoe door hen aangevoerde argumenten;
g
milieu-informatie: hetgeen daaronder wordt verstaan in artikel 19.1a van de Wet milieubeheer;
h
hergebruik: het gebruik van informatie die openbaar is op grond van deze of een andere wet en die is neergelegd in documenten berustend bij een overheidsorgaan, voor andere doeleinden dan het oorspronkelijke doel binnen de publieke taak waarvoor de informatie is geproduceerd;
i
overheidsorgaan:
1
een orgaan van een rechtspersoon die krachtens publiekrecht is ingesteld, of
2
een ander persoon of college, met enig openbaar gezag bekleed.


Jurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN BH1587, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 08/3647 & 08/3650
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  28-01-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Haarlem
  Verzoek om openbaarmaking van stukken op grond van de Wet openbaarheid van bestuur. Vergaderverslagen van de project- en de stuurgroep zijn opgesteld ten behoeve van intern beraad. Het bestreden besluit berust niet op een deugdelijke motivering onder meer omdat verweerder de stukken in geding niet heeft bekeken op de aanwezigheid van milieu-informatie.
 • LJN BJ1890, Hoger beroep, 200807977/1/H3
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  08-07-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Bij besluit van 17 oktober 2007 heeft het college van burgemeester en wethouders van Vught (hierna: het college) afwijzend beslist op het verzoek van [appellante] om verstrekking van een afschrift van een door Venrooy & Partners opgesteld rapport.
 • LJN BJ1121, Hoger beroep, 200807557/1/H3
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  01-07-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Bij besluit van 25 mei 2007 heeft de minister van Justitie (hierna: de minister) het verzoek van [appellant sub 1] om openbaarmaking van documenten over de toepassing en de uitvoering van de Wet op de uitgebreide identificatieplicht deels afgewezen.
 • LJN BC6375, Hoger beroep, 200705164/1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  12-03-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Bij besluit van 24 november 2006 heeft de minister van Verkeer en Waterstaat (hierna: de minister) het verzoek van [appellante] om openbaarmaking van documenten gedeeltelijk afgewezen.
 • LJN BD6723, Hoger beroep, 200800056/1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  09-07-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Bij besluit van 25 mei 2007 heeft het college van burgemeester en wethouders van Koggenland (hierna: het college) naar aanleiding van het verzoek van de stichting Stichting Belangengroep Berkhout is boos! (hierna: de stichting) om openbaarmaking van de documenten betreffende het bedrijventerrein Jaagweg...
 • LJN BI6049, Hoger beroep, 200806313/1/H3
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  03-06-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Bij besluit van 19 oktober 2006 heeft het bestuur van Luchtverkeersleiding Nederland (hierna: LVNL) het verzoek van stichting Stichting Schiphol Wanbeleid (hierna: de stichting) om openbaarmaking van informatie, gedeeltelijk afgewezen.
 • LJN BD1470, Hoger beroep, 200706007/1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  14-05-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Bij besluit van 7 april 2006 heeft de minister van Justitie (hierna: de minister) het verzoek van [appellant] om openbaarmaking van het rapport "De herinrichting van het stelsel van speciale eenheden" van prof. dr. C. Fijnaut (hierna: het rapport Fijnaut) en het rapport "Advies aan de minister van Justitie inzake het rapport "...
 • LJN BG9026, Hoger beroep, 200802424/1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  07-01-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Bij besluit van 29 maart 2007 heeft het college van burgemeester en wethouders van Koggenland (hierna: het college) het verzoek van de stichting Stichting Belangengroep Berkhout is boos! (hierna: de stichting) om openbaarmaking van de documenten betreffende het bedrijventerrein Jaagweg over de termijn van 18 december 2006 tot en met 1 maart 2007 afgewezen.
 • LJN BG9027, Hoger beroep, 200802425/1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  07-01-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Bij besluit van 18 januari 2007 heeft het college van burgemeester en wethouders van Koggenland (hierna: het college) het verzoek van de stichting Stichting Belangengroep Berkhout is boos! (hierna: de stichting) om openbaarmaking van documenten betreffende het bedrijventerrein Jaagweg over de termijn van 1 juni 2006 tot en met 19 december 2006 afgewezen.
 • LJN BG9028, Hoger beroep, 200802426/1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  07-01-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Bij besluit van 11 juli 2007 heeft het college van burgemeester en wethouders van Koggenland (hierna: het college) naar aanleiding van het verzoek van de stichting Stichting Belangengroep Berkhout is boos! (hierna: de stichting) om openbaarmaking van de documenten betreffende het bedrijventerrein Jaagweg...
 • LJN BB3405, Hoger beroep, 200701301/1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  12-09-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Bij besluit van 5 november 2004 heeft appellant (hierna: de Minister) geweigerd in te willigen een verzoek van de stichting "Stichting Eurowatch" (hierna: de stichting) om het jaarplan voor 2004 (hierna: het jaarplan) van de Directie Internationaal Strafrechtelijke Samenwerking en Drugsbeleid (hierna: de DISAD) openbaar te maken.
 • LJN BJ2607, Hoger beroep, 200806515/1/H3
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  15-07-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Bij besluit van 5 december 2006 heeft de stichting Stichting Waarborgfonds Kinderopvang (hierna: het Waarborgfonds) geweigerd de stichting Stichting Kinderopvang Humanitas (hierna: Humanitas) informatie te vertrekken op grond van de Wet openbaarheid van bestuur.
 • LJN BG5930, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 07/2455, 07/2456, 07/4621, 07/4622
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  28-11-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Arnhem
  Wet Openbaarheid van Bestuur. Verweerder heeft de openbaarmaking van planschaderisicoanalyses ten onrechte geweigerd op de grond dat deze documenten bestemd zijn voor intern beraad en persoonlijke beleidsopvattingen bevatten. Het oogmerk van het document is bepalend. Nu de planschaderisicoanalyse mede...
 •