Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wet overige OCW-subsidies

 

Artikel 4 Vereisten subsidieverstrekking
1
Onze Minister verstrekt slechts subsidie op grond van een algemene maatregel van bestuur of een ministeriële regeling, tenzij het een subsidie betreft:
a
als bedoeld in artikel 4:23, derde lid, van de Algemene wet bestuursrecht, of
b
waarvan de voorgenomen verstrekking tevoren is meegedeeld aan de beide kamers der Staten-Generaal.
2
Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur of bij ministeriële regeling kunnen de activiteiten waarvoor subsidie kan worden verstrekt, nader worden bepaald, alsmede de criteria voor die verstrekking worden vastgesteld.
3
Bij of krachtens de algemene maatregel van bestuur of bij ministeriële regeling kunnen voorts regels worden gesteld met betrekking tot:
a
de aanvraag van een subsidie en de besluitvorming daarover,
b
het bedrag van de subsidie dan wel de wijze waarop dit bedrag wordt bepaald,
c
delegatie van de bevoegdheid besluiten te nemen met betrekking tot de subsidie,
d
de voorwaarden waaronder de subsidie wordt verleend,
e
de verplichtingen van de subsidieontvanger,
f
de vaststelling van de subsidie,
g
intrekking en wijziging van de subsidieverlening of subsidievaststelling,
h
de betaling van de subsidie en het verlenen van voorschotten,
i
het verslag over de doeltreffendheid en de effecten van de subsidie in de praktijk, bedoeld in artikel 4:24 van de Algemene wet bestuursrecht, of
j
andere criteria voor de verstrekking van subsidie.
4
Indien subsidie wordt verleend op grond van het eerste lid, onder a of b, kan Onze Minister bij de subsidieverlening een termijn vaststellen waarbinnen op de aanvraag tot vaststelling van de subsidie wordt beslist.


Jurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN AV2249, Hoger beroep, 200503778/1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  22-02-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Bij besluit van 29 april 2003 heeft de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (hierna: de minister) in het kader van de Regeling voor- en vroegschoolse educatie van appellante een subsidiebedrag van € 83.422,95 teruggevorderd over het schooljaar 2001/2002.
 • LJN AZ4297, Hoger beroep, 200510485/1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  13-12-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Bij besluit van 29 april 2003 heeft appellant (hierna: de minister) in het kader van de Voor- en Vroegschoolse Educatie van de gemeente Utrecht een subsidiebedrag van € 1.116.299,00 teruggevorderd over het schooljaar 2001-2002. Dat besluit is gewijzigd bij besluit van 31 juli 2003, waarbij het terug te vorderen bedrag is vastgesteld op €...
 • LJN BA3233, Hoger beroep, 200607070/1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  18-04-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Bij besluiten van 10 juli 2003 heeft appellant (hierna: de staatssecretaris) aan ROC Twente Plus op grond van de Subsidieregeling ESF-3 (Europees Sociaal Fonds) voor onderwijsinstellingen 2000-2006 (Uitleg gele katern van 27 februari 2002, nummer 4, p. 8 en verder; hierna: de Subsidieregeling ESF-3 voor onderwijsinstellingen...
 •