Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren

 

Artikel 47
1
Een belanghebbende kan tegen een besluit of een andere handeling van een bestuursorgaan waarbij een rechterlijk ambtenaar als zodanig of een rechterlijk ambtenaar in opleiding als zodanig, hun nagelaten betrekkingen of hun rechtverkrijgenden belanghebbende zijn, beroep instellen bij de Centrale Raad van Beroep.
2
Geen beroep kan worden ingesteld tegen een besluit tot benoeming, aanstelling of aanwijzing, tenzij het beroep wordt ingesteld door een rechterlijk ambtenaar of rechterlijk ambtenaar in opleiding als zodanig, hun nagelaten betrekkingen of hun rechtverkrijgenden.
3
Een belanghebbende kan bij de Centrale Raad van Beroep tevens beroep instellen tegen een schriftelijke beslissing of een handeling, genomen of verricht door een onafhankelijk, bij wet ingesteld met rechtspraak belast orgaan, door de voorzitter of een lid van een zodanig orgaan, door het bestuur van een zodanig orgaan of de voorzitter van dat bestuur, door de Raad voor de rechtspraak, dan wel door de procureur-generaal, de plaatsvervangend procureur-generaal of een advocaat-generaal bij de Hoge Raad, waarbij een voor het leven benoemde rechterlijk ambtenaar als zodanig, een nagelaten betrekking of rechtverkrijgende belanghebbende is.
4
Het derde lid is niet van toepassing ten aanzien van beslissingen van de Hoge Raad als bedoeld in hoofdstuk 6A, vorderingen als bedoeld in artikel 46o tot het nemen van deze beslissingen, alsmede schriftelijke beslissingen en handelingen genomen of verricht door de president van de Hoge Raad.


Jurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN AZ9768, Eerste aanleg - meervoudig, 06/1217 WAO
  Rechtsoort
  Sociale zekerheid
  Datum uitspraak
  28-02-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Rechterlijke ambtenaar. Vaststelling maatman. Intrekking WAO-uitkering met terugwerkende kracht. Trage besluitvorming.
 • LJN BA0578, Hoger beroep, 06/5535 AW
  Rechtsoort
  Ambtenarenrecht
  Datum uitspraak
  01-03-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Betrokkene bezit niet de hoedanigheid van rechterlijk ambtenaar of rechterlijk ambtenaar in opleiding zodat hij tegen het onderhavige bestreden besluit niet rechtstreeks beroep kon instellen bij de Centrale Raad van Beroep.
 • LJN BC0914, Eerste aanleg - meervoudig, 06/2968 AW
  Rechtsoort
  Ambtenarenrecht
  Datum uitspraak
  13-12-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Forensenvergoeding op grond van Verplaatsingskostenbesluit, afstand via de meest gebruikelijke of via de kortste route.
 •