Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wet tarieven in burgerlijke zakenJurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN BH7802, Eerste aanleg - meervoudig, 08/00719
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  17-03-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Verzoek om teruggaaf ex art. 29 te laat ingediend. Ingeval een huurder van een onroerende zaak zijn onderneming met toepassing van art. 31 overdraagt aan een derde, wordt de uitzondering op de vrijstelling van omzetbelasting niet van rechtswege voortgezet indien de verhuurder en de derde met betrekking...
 • LJN AX6292, Cassatie, 40867
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  11-07-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  Artikel 15 en artikel 37 Wet OB. Ketentransacties, aftrek van omzetbelasting, wetenschap omtrent frauduleus karakter van transacties. Beroep op resolutie van 23 april 1986, nr. 286-1389, V-N 2996, blz. 1125?
 • LJN AB0964, Eerste aanleg - meervoudig, 00/01209
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  05-03-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Verhuur van woningen en onderhoudsservice vormen in casu twee afzonderlijke prestaties; Resolutie van 27 april 1979, nr. 279-6164, is in het onderhavige geval niet van toepassing; beroep op gelijkheidsbeginsel afgewezen.
 • LJN BD5647, Eerste aanleg - meervoudig, AWB 06/3843
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  08-04-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Breda
  Omzetbelasting: levering. Belanghebbende, een gemeente, heeft een nieuw gebouwd schoolgebouw met ondergrond verkocht en juridisch geleverd aan een stichting die de school gaat exploiteren. Voor een prijs die veel lager was dan de stichtingskosten. In de akte waren bedingen opgenomen: bij voorgenomen...
 • LJN BJ6867, Eerste aanleg - meervoudig, AWB 06/3908
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  23-07-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Arnhem
  Omzetbelasting. Misbruik van recht. Vruchtgebruikconstructie, waarbij een school gekochte roerende zaken in vruchtgebruik geeft aan een stichting en de zaken meteen weer terughuurt. Herdefiniëren volgens Halifax-arrest; art. 37 Wet OB wel van toepassing i.v.m. gevaar voor verlies aan belastinginkomsten...
 • LJN AU6467, Eerste aanleg - meervoudig, 03/00518
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  13-10-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  In geschil is of belanghebbende met betrekking tot de door hem van de in het buitenland gevestigde ondernemers A, D en E afgenomen diensten omzetbelasting is verschuldigd. Op grond van artikel 12, derde lid, van de Wet wordt (voor zover van belang) ingeval de ondernemer die een dienst verricht, niet...
 •