Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wetboek van Burgerlijke RechtsvorderingJurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN AO7664, Eerste aanleg - meervoudig, BK-02/02152
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  12-03-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Gravenhage
  Inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen. Er is geen sprake is van een zakelijke winstverdeling tussen beide firmanten van de V.O.F. Belanghebbende heeft niet aannemelijk gemaakt dat een onafhankelijke derde onder vergelijkbare omstandigheden bereid zou zijn geweest een winstverdeling te accepteren zoals belanghebbende heeft gedaan.
 • LJN AO7668, Eerste aanleg - meervoudig, BK-02/02737
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  12-03-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Gravenhage
  Inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen. Er is geen sprake van een zakelijke winstverdeling tussen beide firmanten van de V.O.F. Belanghebbende heeft niet aannemeiljk gemaakt dat een onafhankelijke derde onder vergelijkbare omstandigheden bereid zou zijn geweest een winstverdeling te accepteren zoals belanghebbende heeft gedaan.
 • LJN AZ5610, Eerste aanleg - meervoudig, 120517
  Rechtsoort
  Civiel overig
  Datum uitspraak
  25-10-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Haarlem
  Verkrijging door pachter (de zoon) van het verpachte krachtens ouderlijke boedelverdeling. De positie van de zoon als erfgenaam laat zijn positie als schuldeiser op grond van de in de pachtovereenkomst opgenomen koopovereenkomst onverlet. Nu de erfgenamen als gevolg van de boedelverdeling de verplichting...
 • LJN BC2848, Eerste aanleg - meervoudig, 120517 / HA ZA 06-69
  Rechtsoort
  Civiel overig
  Datum uitspraak
  25-10-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Haarlem
  Verdeling nalatenschap tussen twee dochters en een zoon van erflater waarin onder meer een hoeve die was verpacht aan de zoon van erflater. Erflater heeft de dochters en de zoon tot erfgenamen benoemd, de zoon voor een gedeelte ter grootte van zijn legitieme portie. Koopovereenkomst in pachtcontract...
 •