Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wetboek van Burgerlijke RechtsvorderingJurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN BC3362, Hoger beroep kort geding, 584/07 SKG
  Rechtsoort
  Handelszaak
  Datum uitspraak
  11-10-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep kort geding
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Vordering van voormalig eigenaresse hotel tot toelating tot en ongestoord woongenot van hotelkamer. Zakelijk gebruiksrecht of huurrecht?
 • LJN BC5075, Eerste aanleg - enkelvoudig, 347451/CV EXPL 07-4715
  Rechtsoort
  Civiel overig
  Datum uitspraak
  20-02-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Haarlem
  Gedaagde in conventie tijdens procedure failliet verklaard. Curator wenst reconventie voort te zetten. Splitsing van conventie en reconventie. Verwijzing reconventie naar de sector civiel.
 • LJN AP4933, Eerste aanleg - meervoudig, 257852 / H 03.0113
  Rechtsoort
  Civiel overig
  Datum uitspraak
  30-06-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Amsterdam
  Effectenlease. Klant vordert vernietiging van met (rechtsvoorgangster van) Dexia gesloten effectenleaseovereenkomsten wegens dwaling, danwel een verklaring voor recht dat Dexia haar zorgplicht heeft geschonden. Ten aanzien van de bevoegdheid wordt overwogen dat sprake is van huurkoop, maar dat verwijzing...
 • LJN AS3725, Verzet, 61360 HA ZA 03-890
  Rechtsoort
  Handelszaak
  Datum uitspraak
  08-12-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Verzet
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Leeuwarden
  Dexia-zaak. Hoewel partijen zich niet hebben uitgelaten over de bevoegdheid van de sector civiel van deze rechtbank, brengt het bepaalde in artikel 71 van het wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) mee dat de bevoegdheidskwestie ook ambtshalve beoordeeld kan worden. De rechtbank is, op basis van...
 • LJN BI2282, Eerste aanleg - enkelvoudig, 136474 / HA ZA 09-24
  Rechtsoort
  Civiel overig
  Datum uitspraak
  15-04-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Maastricht
  - art. 123 Rv.; art. 7 Landelijk Rolreglement - eiser stelt geen advocaat na verwijzing door sector Kanton naar sector Civiel.
 • LJN BE9352, Eerste aanleg - enkelvoudig, zaak/rolnr.: 381848 / CV EXPL 08-3050
  Rechtsoort
  Civiel overig
  Datum uitspraak
  21-08-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Haarlem
  Procesrecht. Welke sector is bevoegd indien de primaire grondslag van de vordering tot het takenpakket van de kantonrechter behoort en de subsidiaire (en meer subsidiaire) grondslag niet. Ktr: de wet voorziet hierin niet met zoveel woorden, maar de wetgever heeft ook hier bedoeld dat de zaak in beginsel door een en dezelfde rechter wordt behandeld...
 • LJN BJ7583, Eerste aanleg - enkelvoudig, 421226 / HA ZA 09.0671
  Rechtsoort
  Handelszaak
  Datum uitspraak
  19-08-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Amsterdam
  Incident tot verwijzing naar de sector kanton en tot onbevoegdverklaring jegens één gedaagde Het verzoek tot verwijzing van de zaak jegens gedaagde 1, 2 en 3 naar de sector kanton wordt toegewezen, omdat het gevorderde nauw samenhangt met de arbeidsovereenkomsten tussen enerzijds Meelunie en anderzijds deze drie gedaagden...
 • LJN BD4021, Kort geding, 383753/ VV EXPL 08-108
  Rechtsoort
  Civiel overig
  Datum uitspraak
  03-06-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Kort geding
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Haarlem
  Arbeidszaak. Concurrentiebeding. Subjectieve cumulatie. Eiseres vordert (onder meer) nakoming van een concurrentiebeding door gedaagde en de nieuwe werkgever van gedaagde, op straffe van een dwangsom. Eiseres wordt niet ontvankelijk verklaard in haar vordering jegens gedaagde, nu niet is komen vast...
 •