Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wetboek van Strafrecht

 

Artikel 38p
1
De rechter kan bepalen dat de maatregel niet ten uitvoer zal worden gelegd.
2
De rechter die bepaalt dat de door hem opgelegde maatregel niet ten uitvoer zal worden gelegd stelt daarbij een proeftijd vast van ten hoogste drie jaren.
3
Bij de toepassing van het eerste lid geldt als algemene voorwaarde dat de veroordeelde zich voor het einde van de proeftijd niet schuldig maakt aan een strafbaar feit.
4
De rechter stelt ter bescherming van de veiligheid van personen of goederen voorwaarden betreffende het gedrag van de veroordeelde. De rechter kan een krachtens algemene maatregel van bestuur aangewezen reclasseringsinstelling opdracht geven de veroordeelde bij de naleving van de voorwaarden hulp en steun te verlenen.
5
Een voorwaarde als bedoeld in het vierde lid kan inhouden dat de veroordeelde zich ambulant of intramuraal laat behandelen. Opname in een inrichting vindt in dit verband plaats voor een door de rechter te bepalen duur van ten hoogste twee jaren. Deze voorwaarde wordt slechts gesteld, indien de veroordeelde zich bereid heeft verklaard de behandeling te ondergaan.
6
Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld omtrent de eisen waaraan een inrichting en een behandeling als bedoeld in het vijfde lid moeten voldoen.
7
De in het vierde lid gestelde voorwaarden mogen de vrijheid van de veroordeelde zijn godsdienst of levensovertuiging te belijden en de staatkundige vrijheid niet beperken.
8
Het openbaar ministerie houdt toezicht op de naleving van de gestelde voorwaarden.


Jurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN AT4782, Eerste aanleg - meervoudig, 06/460014-05
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  27-04-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Zutphen
  Zes jaar gevangenisstraf voor medeplegen doodslag Apeldoornse zwerver. Gelet op de hoogte van de opgelegde gevangenisstraf is de door de officier van justitie gevorderde terbeschikkingstelling onder voorwaarden niet mogelijk.
 • LJN AZ1501, Hoger beroep, 21-001013-06
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  03-11-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  Veroordeling tot 7 jaar gevangenisstraf en terbeschikkingstelling met dwangverpleging wegens moord.
 • LJN BG8057, Eerste aanleg - meervoudig, 06/580375-07
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  23-12-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Zutphen
  De dader van de verkrachting te Doetinchem in juni 2007 is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 841 dagen en een terbeschikkingstelling met voorwaarden. De veroordeelde is destijds gemaskerd de woning van het slachtoffer binnen gedrongen, heeft haar met een mes bedreigd en vervolgens verkracht....
 • LJN AP4381, Eerste aanleg - meervoudig, 02/001818-03
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  25-06-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Breda
  De tenlastelegging. De tenlastelegging is gewijzigd overeenkomstig artikel 314a van het wetboek van strafvordering. Verdachte staat, met inachtneming hiervan, terecht ter zake dat hij op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 11 juli 2003 tot en met 12 juli 2003 te Oudenbosch, gemeente...
 • LJN AM5331, Eerste aanleg - meervoudig, 01/025239.03
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  28-10-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Hertogenbosch
  Poging tot moord op vader verdachte
 • LJN AO9763, Hoger beroep, 20.000653.03
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  23-07-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  Verdachte wordt veroordeeld tot 4 jaar gevangenisstraf en TBS voor doodslag in relationele sfeer.
 • LJN BD0053, Eerste aanleg - meervoudig, 08/710685-07
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  22-04-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Almelo
  Verdachte heeft als autobestuurder in juli 2007 - onder invloed van alcohol, drugs en een antidepressivum - de maximumsnelheid overtreden en een ernstig verkeersongeval veroorzaakt. Hierbij is een jeugdige fietser om het leven is gekomen. De rechtbank is van oordeel dat verdachte met haar roekeloze handelswijze...
 •