Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wetboek van StrafvorderingJurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN BI5776, Raadkamer, RK 09/769
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  29-05-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Raadkamer
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Rotterdam
  Raadkamerbeslissing inzake de gijzeling van een getuige. De houding van de getuige komt erop neer, dat hij zich in zijn algemeenheid beroept op zijn verschoningsrecht. Dit kan niet worden geaccepteerd. De rechter-commissaris dient per vraag het verschoningsrecht van de verdachte te kunnen beoordelen...
 • LJN AV2759, Hoger beroep, 20-004192-04
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  28-02-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  BTW-carrousel fraude met een benadelingsbedrag van ca. EUR 6.000.000,-. Ten laste van verdachte wordt bewezenverklaard dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan: 1. deelneming aan een organisatie die tot oogmerk heeft het plegen van misdrijven, en 2. medeplegen van valsheid in geschrift, meermalen gepleegd...
 • LJN BH9955, Eerste aanleg - meervoudig, 07/440113-08
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  17-03-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Zwolle
  Vormverzuim, verschoningsrecht, (buiten) heterdaad
 • LJN AR4928, Cassatie, 03029/03
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  11-01-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  Verschoningsrecht ex art. 219 Sv van getuige-medeverdachte. 1. Ook indien ervan zou moeten worden uitgegaan dat het hof de getuige t.a.v. diens eerder als verdachte ter terechtzitting van het hof afgelegde verklaring “in feite de mogelijkheid heeft ontnomen om van zijn verschoningsrecht gebruik te maken”, leidt dit niet tot nietigheid...
 • LJN AV2796, Hoger beroep, 20-008270-05
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  28-02-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  BTW-carrousel fraude met een benadelingsbedrag van ca. EUR 6.000.000,-. Ten laste van verdachte wordt bewezenverklaard dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan: 1. deelneming aan een organisatie die tot oogmerk heeft het plegen van misdrijven, en 2. medeplegen van valsheid in geschrift, meermalen gepleegd, en 3...
 • LJN AX8857, Eerste aanleg - enkelvoudig, 10/775519-05
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  14-06-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Rotterdam
  Gedetineerde slaat PIW-er die daarop reageert door de gedetineerde terug te slaan. Er ontstaat een worsteling tussen de gedetineerde en de PIW-er met enkele van diens collega's. De strafzaak tegen de gedetineerde terzake van de mishandeling leidde tot een onderzoek door de RC naar de gang van zaken direct na die mishandeling...
 •