Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wetboek van StrafvorderingJurisprudentie bij dit artikel

  • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

  • LJN AD8730, Hoger beroep, 23-000795-00
    Rechtsoort
    Straf
    Datum uitspraak
    31-01-2002
    Status
    gepubliceerd
    Soort procedure
    Hoger beroep
    Instantie
    gepubliceerd
    Rechtsoort
    Gerechtshof Amsterdam
    arrestnummer rolnummer 23-000795-00 datum uitspraak 31 januari 2002 tegenspraak Arrest van het Gerechtshof te Amsterdam gewezen op het hoger beroep ingesteld tegen het vonnis van de arrondissementsrechtbank te Haarlem van 17 november 1999 in de strafzaak onder parketnummer 15/035060-99 tegen...
  • LJN AN9010, Hoger beroep, 23-004152-02
    Rechtsoort
    Straf
    Datum uitspraak
    25-11-2003
    Status
    gepubliceerd
    Soort procedure
    Hoger beroep
    Instantie
    gepubliceerd
    Rechtsoort
    Gerechtshof Amsterdam
    De verdachte heeft gedurende een aantal jaren de belastingdienst omtrent zijn feitelijke woonplaats onjuist ingelicht. De verdachte heeft de belastingdienst voorgespiegeld dat hij in de jaren 1990 tot en met 1995 in Zuid-Afrika woonde en in Nederland niet belastingplichtig was, terwijl hij in werkelijkheid in Nederland was blijven wonen...
  • LJN AO4653, Hoger beroep, 20.000647.03
    Rechtsoort
    Straf
    Datum uitspraak
    11-02-2004
    Status
    gepubliceerd
    Soort procedure
    Hoger beroep
    Instantie
    gepubliceerd
    Rechtsoort
    Gerechtshof 's-Hertogenbosch
    De advocaat-generaal en de raadsvrouwe hebben, onder verwijzing naar het arrest van de Hoge Raad der Nederlanden van 23 september 2003, Nieuwsbrief Strafrecht 2003, no. 349, betoogd, dat, nu de beslissing tot (voortgezette) inhouding van een rijbewijs voorbehouden is aan de officier van justitie en niet...
  • LJN AU2558, Eerste aanleg - meervoudig, 07/794512-02
    Rechtsoort
    Straf
    Datum uitspraak
    13-09-2005
    Status
    gepubliceerd
    Soort procedure
    Eerste aanleg - meervoudig
    Instantie
    gepubliceerd
    Rechtsoort
    Rechtbank Zwolle
    artikel 69 lid 2 AWR; ontvankelijkheid officier van Justitie: pleitbaar standpunt en opzet in het fiscale strafrecht; landbouwvrijstelling"
  • LJN BC1311, Cassatie, 00101/07
    Rechtsoort
    Straf
    Datum uitspraak
    22-01-2008
    Status
    gepubliceerd
    Soort procedure
    Cassatie
    Instantie
    gepubliceerd
    Rechtsoort
    Hoge Raad
    Kraggenburg-zaak. 1. Onpartijdige rechter i.d.z.v. art. 6 EVRM. 2. Vaststelling ziekelijke stoornis. 3. Oorzakelijk verband gepleegde feiten en ziekelijke stoornis. Ad 1. In ’s Hofs overwegingen ligt als zijn oordeel besloten dat het enkele feit dat de Rb zich in een tussenvonnis expliciet over de bewezenverklaring...
  • LJN AF8394, Hoger beroep, 21-001572-02
    Rechtsoort
    Straf
    Datum uitspraak
    12-05-2003
    Status
    gepubliceerd
    Soort procedure
    Hoger beroep
    Instantie
    gepubliceerd
    Rechtsoort
    Gerechtshof Arnhem
    Parketnummer: 21-001572-02 Uitspraak dd. : 12 mei 2003 TEGENSPRAAK Gerechtshof te Arnhem economische kamer Arrest gewezen op het hoger beroep, ingesteld tegen het vonnis van de rechtbank te Almelo van 2 april 2002 in de strafzaak tegen [Verdachte], geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum], wonende te [adres]...
  • LJN AP1883, Eerste aanleg - meervoudig, 06/080325-02
    Rechtsoort
    Straf
    Datum uitspraak
    11-06-2004
    Status
    gepubliceerd
    Soort procedure
    Eerste aanleg - meervoudig
    Instantie
    gepubliceerd
    Rechtsoort
    Rechtbank Zutphen
    lid van een criminele organisatie die zich bezighoudt met mensensmokkel en mensenhandel vanuit Nigeria veroordeeld tot 4 jaren en 6 maanden gevangenisstraf.
  • LJN AX3969, Hoger beroep, 21-005214-05
    Rechtsoort
    Straf
    Datum uitspraak
    23-05-2006
    Status
    gepubliceerd
    Soort procedure
    Hoger beroep
    Instantie
    gepubliceerd
    Rechtsoort
    Gerechtshof Arnhem
    Kraggenburg. Verdachte heeft zich in georganiseerd verband schuldig gemaakt aan tien zéér ernstige strafbare feiten. Verdachte en zijn broer hadden uit geldnood het plan opgevat om een escortbureau te starten en van daaruit onder meer SM-activiteiten te verzorgen. In april 2004 zijn bij drie verschillende...
  • LJN BJ7277, Eerste aanleg - meervoudig, 06/580090-09
    Rechtsoort
    Straf
    Datum uitspraak
    09-09-2009
    Status
    gepubliceerd
    Soort procedure
    Eerste aanleg - meervoudig
    Instantie
    gepubliceerd
    Rechtsoort
    Rechtbank Zutphen
    Tussenbeslissingen van de meervoudige strafkamer naar aanleiding van gedane verzoeken op de regiezitting in de zaak van Joanne Noordink op 2 september 2009.
  • LJN BI9299, Eerste aanleg - meervoudig, 06/922051-07
    Rechtsoort
    Straf
    Datum uitspraak
    23-06-2009
    Status
    gepubliceerd
    Soort procedure
    Eerste aanleg - meervoudig
    Instantie
    gepubliceerd
    Rechtsoort
    Rechtbank Zutphen
    Rechtbank veroordeelt verdachte voor oplichting in beleggingssfeer tot vrijheidsstraf en betaling van een schadevergoeding aan de gedupeerden.
  • LJN BB7403, Hoger beroep, 20-003647-07
    Rechtsoort
    Straf
    Datum uitspraak
    08-11-2007
    Status
    gepubliceerd
    Soort procedure
    Hoger beroep
    Instantie
    gepubliceerd
    Rechtsoort
    Gerechtshof 's-Hertogenbosch
    Zaak niet-benoemde rechter.
  • LJN AA4045, Cassatie, 111550
    Rechtsoort
    Straf
    Datum uitspraak
    04-01-2000
    Status
    gepubliceerd
    Soort procedure
    Cassatie
    Instantie
    gepubliceerd
    Rechtsoort
    Hoge Raad
    4 januari 2000 Strafkamer nr. 111550 Hoge Raad der Nederlanden Arrest op het beroep in cassatie tegen een arrest van het Gerechtshof te Amsterdam van 3 december 1997 in de strafzaak tegen: [Verdachte], geboren te [woonplaats] op [geboortejaar] 1942, wonende te [woonplaats]...
  • LJN AR8436, Cassatie, 00948/04
    Rechtsoort
    Straf
    Datum uitspraak
    05-04-2005
    Status
    gepubliceerd
    Soort procedure
    Cassatie
    Instantie
    gepubliceerd
    Rechtsoort
    Hoge Raad
    Verdachte reed terwijl zijn rijbewijs was ingehouden en klaagt in de strafzaak dat de inhouding ongeldig was want i.s.m. HR LJN AG3621 gedaan door parketsecretaris. HR: De invordering (en eventuele inhouding) van het rijbewijs is van kracht zolang het rijbewijs niet is teruggegeven. Deze veiligheidsmaatregel...
  •