Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wetboek van StrafvorderingJurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN AA3996, Kort geding, KG 99/2648
  Rechtsoort
  Civiel overig
  Datum uitspraak
  11-11-1999
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Kort geding
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Amsterdam
  OdC/HE vonnis 11 november 1999 DE PRESIDENT VAN DE ARRONDISSEMENTSRECHTBANK TE AMSTERDAM, RECHTSPREKENDE IN KORT GEDING in de zaak: rolnummer KG 99/2648 OdC van: [eiser], wonende te [woonplaats], [gemeente], e i s e r bij dagvaarding van 15 oktober 1999, procureur mr V.L. Knoppe, advocaat mr P...
 • LJN AY6956, Raadkamer, 000054-04
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  24-08-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Raadkamer
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Haarlem
  Verzoekschrift ex art. 89 Sv (schadevergoeding na voorlopige hechtenis) nadat verzoekster is vrijgesproken van invoer van cocaïne, zie LJN: AR 3487.
 • LJN AY6955, Raadkamer, 15/000054-04
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  24-08-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Raadkamer
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Haarlem
  Verzoekschrift ex 591a Sv (vergoeding reis- en verblijfkosten en vergoeding schade en ksoten raadsman bij vrijspraak) nadat verdachte is vrijgesproken van invoer cocaïne, zie LJN: AR3487
 • LJN AU3174, Raadkamer, 04/1144
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  04-04-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Raadkamer
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Haarlem
  Verdenking artikel 2 Opiumwet te Schiphol. Vanwege ondergane vernederende bejegening voorafgaande aan bodyscan, waarover in het proces-verbaal niet is gerelateerd, hogere dagvergoeding voor ten onrechte ondergane verzekering
 • LJN BG8138, Raadkamer, 07/325
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  19-12-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Raadkamer
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Dordrecht
  Verzoeker heeft verzocht te verklaren dat zijn zaak is geëindigd. Raadkamer is van oordeel dat, nu het proces-verbaal van de Belastingdienst niet is overgedragen aan de officier van justitie, er geen zaak voor de rechtbank Dordrecht is vervolgd, waardoor zij niet bevoegd is om het verzoekschrift in behandeling te nemen.
 • LJN BE9484, Eerste aanleg - meervoudig, 16/200531-98
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  28-08-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Utrecht
  Officier van Justitie niet ontvankelijk in vervolging. Uit het onderzoek ter terechtzitting is gebleken dat deze zaak reeds op 17 november 2003 bij beschikking van de enkelvoudige raadkamer in strafzaken van deze rechtbank op verzoek van de verdachte ex artikel 36 van het Wetboek van Strafvordering geëindigd is verklaard.
 • LJN BG8141, Raadkamer, 08/162
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  19-12-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Raadkamer
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Dordrecht
  Klager heeft verzocht fiscaal beslag op te heffen van in 1993 inbeslaggenomen goud en platina armband. Raadkamer is van oordeel dat, nu een vervolging voor een 'zaak betreffende fiscale delicten' niet is ingesteld, het klaagschrift uiterlijk drie jaren na de inbeslagneming had moeten worden ingediend...
 • LJN AU3167, Raadkamer, 05/313
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  10-08-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Raadkamer
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Haarlem
  Vernederende fouillering te Schiphol vanwege verdenking overtreding Opiumwet waarover in dossier niet is gerelateerd, is aanleiding voor toekenning van hogere dagvergoeding voor verblijf in detentiecentrum.
 • LJN BJ2376, Eerste aanleg - meervoudig, 09/757958-06
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  19-06-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Ontnemingsvordering. Schikkingsovereenkomst. Vordering ex Artikel 36e W v Sr. De rechtbank stelt het bedrag waarop het door de veroordeelde wederrechtelijk verkregen voordeel wordt geschat vast op € 19.950,00 en legt de veroordeelde de verplichting op tot betaling van € 19.950,00 aan de Staat ter ontneming van het wederrechtelijk verkregen voordeel.
 • LJN AI1394, Raadkamer, rekestnummer 02/749
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  20-08-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Raadkamer
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Nu eerst op 3 juni 2002 de raadsman vernam dat met betrekking tot de verdenking waarvoor appellant in verzekering gesteld was inmiddels een politiesepot had plaatsgevonden, een omstandigheid die niet bekend was ten tijde van de behandeling van het verzoekschrift, stond niets in de weg kort nadien opnieuw...
 • LJN BI0524, Cassatie, 07/12937 B
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  07-07-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  Beslag onder klager ex art. 94 Sv. HR herhaalt relevante overwegingen t.a.v. de beoordeling door de Rb van een beslag ex art. 94 Sv uit HR LJN AD5966 en LJN BG8959. Volgens de Rb vordert het belang van de strafvordering het voortduren van het beslag niet langer. De Rb heeft voorts tot uitdrukking gebracht...
 • LJN AO7840, Eerste aanleg - meervoudig, AWB 02/1700 en 03/437
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  13-04-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  College van Beroep voor het bedrijfsleven
  Voor een beschrijving van het verloop van de procedures tot 4 juni 2002 verwijst het College naar rubriek 1 van zijn uitspraak van die datum (01/368; www.rechtspraak.nl, LJN-nummer AE5147). Op 4 oktober 2002 heeft het College van appellant een beroepschrift ontvangen, waarbij beroep wordt ingesteld tegen het besluit van 6 september 2002 van verweerder...
 • LJN BD3355, Eerste aanleg - meervoudig, 308109 / HA RK 08-151
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  06-06-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Rotterdam
  Wraking afgewezen. De verdediging wilde via de RC opheldering verkrijgen ten aanzien van de discrepantie in twee uitlatingen van het OM over de stand van het onderzoek. Niet onbegrijpelijk dat de RC tot de mening kwam dat er sprake is van een misverstand. De uitlating van de RC is niet meer dan een observatie, welke nog ruimte laat voor een vervolg...
 • LJN AY8840, Eerste aanleg - meervoudig, 811474-05
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  26-09-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Breda
  Rechtbank beslist tot schorsing van de vervolging bij een gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke stoornis van de geestvermogens en beslist tot beëindiging van de zaak".
 • LJN BD7540, Raadkamer, 06/460474-07
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  26-06-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Raadkamer
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Zutphen
  De raadkamer wijst het verzoek tot het voor geëindigd verklaren van de op verzoeker betrekking hebbende strafzaak af. Het verzoek is afgewezen omdat de aan het voorwaardelijk sepot gekoppelde proeftijd nog niet verstreken is. Daarom valt niet uit te sluiten dat het vervolgingsrecht van de officier van justitie weer zal herleven.
 •