Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wijzigingswet Reconstructiewet Midden-Delfland

 

Artikel II
a
Het reconstructieprogramma, bedoeld in artikel 31 van de Reconstructiewet Midden-Delfland, zoals dat op 23 december 1983 is vastgesteld, vervalt voor zover het betreft gronden, waarop blijkens de kaart behorende bij deze wet de Reconstructiewet Midden-Delfland niet meer van toepassing is, en blijft voor het overige in het programma begrepen gebied van kracht. Op deze wijziging is artikel 37 van de Reconstructiewet Midden-Delfland niet van toepassing.
b
Het plan van voorzieningen, bedoeld in artikel 39 van de Reconstructiewet Midden-Delfland, zoals dat voor het gedeelte "Gaag" op 18 december 1990 is vastgesteld, vervalt voor zover het betreft gronden, waarop blijkens de kaart behorende bij deze wet de Reconstructiewet Midden-Delfland niet meer van toepassing is, en blijft voor het overige in het plan begrepen gebied van kracht. Op deze wijziging is artikel 45 van de Reconstructiewet Midden-Delfland niet van toepassing.
c
De registratie van pachtovereenkomsten, bedoeld in artikel 21 van de Reconstructiewet Midden-Delfland, ingezonden van 13 april 1981 tot en met 12 mei 1981, vervalt, de lijst van rechthebbenden, bedoeld in artikel 47 van die wet, door de rechtbank gesloten op 18 juli 1986, blijft buiten werking en het register van uitkomsten der schattingen, bedoeld in artikel 50 van die wet, door de rechtbank gesloten op 7 december 1989, vervalt voor zover de registratie, de lijst en het register betrekking hebben op gronden, waarop blijkens de kaart behorende bij deze wet de Reconstructiewet Midden-Delfland niet meer van toepassing is.


Jurisprudentie bij dit artikel

  • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

  • Geen resultaten gevonden voor de door u opgegeven zoek termen.
  •