Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wijzigingswet Warenwet met het oog op de incorporatie van productveiligheidsvoorschriften uit de Wet op de gevaarlijke werktuigen, enz.

 

Artikel II
1
De Wet op de gevaarlijke werktuigen wordt ingetrokken.
2
De Stoomwet wordt ingetrokken.
3
Na de inwerkingtreding van deze wet berusten de op grond van de Wet op de gevaarlijke werktuigen, en de op grond van de in het vierde lid genoemde algemene maatregelen van bestuur verrichte keuringen, afgegeven certificaten van goedkeuring, aangebrachte merken van goedkeuring, verleende ontheffingen, gegeven beschikkingen en genomen besluiten op de artikelen 1, 1a, 3 tot en met 11a, 14 en 16 van de Warenwet.
4
Na de inwerkingtreding van deze wet berusten de volgende algemene maatregelen van bestuur en ministeriƫle regelingen op de artikelen 1, 1a, 3 tot en met 11a, 13, 14 en 16 van de Warenwet:
a
het Besluit schiethamers;
b
de regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Volksgezondheid van 19 april 1967, nr. 5340, ter uitvoering van de Wet op de gevaarlijke werktuigen en het Besluit schiethamers (Stcrt. 81);
c
het Besluit containers;
d
de regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, mevr. mr. A. Kappeyne van de Coppello van 28 januari 1985, nr. 84/15 335, ter uitvoering van de Wet op de gevaarlijke werktuigen en het Besluit containers (Stcrt. 23);
e
het Besluit drukvaten van eenvoudige vorm;
f
de regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 30 september 1992, nr. 92/12 679, ter uitvoering van de Wet op de gevaarlijke werktuigen en het Besluit drukvaten van eenvoudige vorm (Stcrt. 208);
g
het Besluit explosieveilig materieel;
h
de regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 14 maart 1996, nr. 96/0292, houdende nadere regels ten aanzien van explosieveilig materieel (Stcrt. 57);
i
het Besluit liften;
j
de regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 12 december 1996, nr. 96/02 732, houdende nadere regels ten aanzien van liften (Stcrt. 243);
k
het Besluit veiligheid attractie- en speeltoestellen;
l
de regeling van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 12 februari 1997, nr. 966008, houdende nadere regels ten aanzien van attractie- en speeltoestellen (Stcrt. 33);
m
het Besluit drukapparatuur;
n
de regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 23 november 1999, nr. 99/71 647, houdende nadere regels ten aanzien van drukapparatuur (Stcrt. 232).


Jurisprudentie bij dit artikel

  • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

  • Geen resultaten gevonden voor de door u opgegeven zoek termen.
  •