Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wijzigingswet Wegenverkeerswet 1994 (invoering bromfietsrijbewijs)

 

Artikel V
1
Aanvragen tot afgifte van een bromfietscertificaat ter vervanging van een geldig certificaat dat versleten is of geheel of ten dele onleesbaar is geworden, ingediend vóór het tijdstip van inwerkingtreding van artikel I, onderdeel C, worden na dat tijdstip behandeld overeenkomstig ter zake bij of krachtens de Wegenverkeerswet 1994 vastgestelde bepalingen zoals die golden voor het tijdstip van inwerkingtreding van dat artikelonderdeel.
2
Aanvragen tot afgifte van een bromfietscertificaat ter vervanging van een geldig certificaat dat versleten is of geheel of ten dele onleesbaar is geworden, ingediend op of na het tijdstip van inwerkingtreding van artikel I, onderdeel C, worden behandeld overeenkomstig bij of krachtens de Wegenverkeerswet 1994 vastgestelde bepalingen inzake de aanvraag tot afgifte van een rijbewijs ter vervanging van een rijbewijs dat versleten is of geheel of gedeeltelijk onleesbaar is geworden, met dien verstande dat bij de aanvraag tevens het versleten of geheel of gedeeltelijk onleesbare bromfietscertificaat wordt bijgevoegd en dat geen vervangend bromfietscertificaat wordt afgegeven, maar een vervangend rijbewijs dat geldig is voor het besturen van bromfietsen.
3
Aanvragen tot afgifte van een bromfietscertificaat ter vervanging van een geldig certificaat dat versleten is of geheel of ten dele onleesbaar is geworden, ingediend op of na het tijdstip van inwerkingtreding van artikel I, onderdeel C, afkomstig van personen die overeenkomstig de bepalingen bij of krachtens de Wegenverkeerswet 1994 zoals die gelden na inwerkingtreding van deze wet, niet in aanmerking komen voor afgifte van een vervangend rijbewijs dat geldig is voor het besturen van bromfietsen, worden behandeld overeenkomstig de bepalingen zoals die golden voor inwerkingtreding van deze wet.


Jurisprudentie bij dit artikel

  • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

  • Geen resultaten gevonden voor de door u opgegeven zoek termen.
  •