Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wijzigingswet Wegenverkeerswet 1994 (invoering bromfietsrijbewijs)

 

Artikel VA
1
Aanvragen tot afgifte van een bromfietscertificaat ter vervanging van een geldig certificaat dat verloren geraakt of teniet gegaan is, ingediend vóór het tijdstip van inwerkingtreding van artikel I, onderdeel C, worden na dat tijdstip behandeld overeenkomstig terzake bij op krachtens de Wegenverkeerswet vastgestelde bepalingen zoals die golden voor het tijdstip van inwerkingtreding van dat artikel onderdeel.
2
Aanvragen tot afgifte van een bromfietscertificaat ter vervanging van een geldig certificaat dat verloren geraakt of teniet gegaan is, ingediend op of na het tijdstip van inwerkingtreding van artikel I, onderdeel C, worden behandeld overeenkomstig bij of krachtens de Wegenverkeerswet 1994 vastgestelde bepalingen inzake de aanvraag van een vervangend rijbewijs, met dien verstande dat ten aanzien van de aanvrager geen verklaring van geschiktheid behoeft te zijn geregistreerd, dat de registratie in het bromfietscertificatenregister dat aan de aanvrager ooit een bromfietscertificaat is afgegeven wordt gelijkgesteld met de registratie een verklaring van rijvaardigheid, dat geen proces-verbaal terzake van vermissing of diefstal vereist is en dat geen vervangend bromfietscertificaat wordt afgegeven, maar een vervangend rijbewijs dat geldig is voor het besturen van bromfietsen.
3
Aanvragen tot afgifte van een bromfietscertificaat ter vervanging van een geldig certificaat dat verloren geraakt of teniet gegaan is, ingediend op of na het tijdstip van inwerkingtreding van artikel I, onderdeel C, afkomstig van personen die overeenkomstig de bepalingen bij of krachtens de Wegenverkeerswet 1994 zoals die gelden na inwerkingtreding van deze wet, niet in aanmerking komen voor afgifte van een vervangend rijbewijs dat geldig is voor het besturen van bromfietsen, worden behandeld overeenkomstig de bepalingen zoals die golden voor inwerkingtreding van deze wet.


Jurisprudentie bij dit artikel

  • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

  • Geen resultaten gevonden voor de door u opgegeven zoek termen.
  •