Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wijzigingswet Wet op de expertisecentra, enz. (invoering regeling leerlinggebonden financiering)

 

Artikel IV Overgangsbepaling regulier onderwijs
1
Indien een basisschool ten behoeve van het schooljaar 2002-2003 formatie op grond van de beleidsregel, die is gebaseerd op artikel 120, vijfde lid, van de Wet op het primair onderwijs is toegekend in verband met de aanwezigheid van gehandicapte leerlingen, behoudt de school die formatie met ingang van 1 augustus 2002 gedurende een schooljaar doch niet langer dan dat de leerling ten behoeve waarvan die formatie is toegekend op de school blijft ingeschreven.
2
Indien een school als bedoeld in deel I van de Wet op het voortgezet onderwijs ten behoeve van het schooljaar 2002-2003 een aanvullende vergoeding voor personeelskosten heeft ontvangen, die op grond van artikel 85a van genoemde wet, is toegekend in verband met de aanwezigheid van gehandicapte leerlingen, behoudt de school die aanvullende vergoeding met ingang van 1 augustus 2002 gedurende een schooljaar.
3
Indien voor de in het eerste en het tweede lid bedoelde leerling tijdens dat schooljaar op basis van een beoordeling door een commissie voor de indicatiestelling, bedoeld in artikel 28c van de Wet op de expertisecentra, een leerlinggebonden budget beschikbaar is, ontvangt de school het leerlinggebonden budget niet eerder dan met ingang van 1 augustus van het volgende schooljaar.
4
Indien een school als bedoeld in de Wet op het primair onderwijs of de Wet op het voortgezet onderwijs ambulante begeleiding ontvangt van een school als bedoeld in de Wet op de expertisecentra en die ambulante begeleiding zou op grond van de bepalingen zoals die luidden op 31 juli 2002 doorlopen in het schooljaar 2002-2003 dan blijft de ambulante begeleiding in het schooljaar 2002-2003 gehandhaafd.


Jurisprudentie bij dit artikel

  • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

  • Geen resultaten gevonden voor de door u opgegeven zoek termen.
  •