Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wijzigingswet Wet op het basisonderwijs, ISOVSO, WVO, enz. (decentralisatie van huisvestingsvoorzieningen)

 

Artikel X OVERGANGSRECHT VOOR BLIJVEND GEBRUIK BESTEMDE VOORZIENINGEN IN DE HUISVESTING T.B.V. HET (VOORTGEZET) SPECIAAL ONDERWIJS
1
De gemeenteraad brengt voor vergoeding door de gemeente in 1997 in aanmerking de voor blijvend gebruik bestemde voorzieningen in de huisvesting opgenomen in het overzicht, bedoeld in artikel 73 van de Interimwet op het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs, zoals dat artikel luidde voor de inwerkingtreding van deze wet, dat betrekking heeft op de jaren 1997, 1998 en 1999, voor zover de voorzieningen zijn gewenst voor 1997 en door Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen zijn goedgekeurd.
2
Aanvragen ten behoeve van voor blijvend gebruik bestemde voorzieningen die zijn opgenomen in het overzicht, bedoeld in artikel 73 van de Interimwet op het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs, zoals dat artikel luidde voor de inwerkingtreding van deze wet, dat betrekking heeft op de jaren 1998, 1999 en 2000, worden voor zover gewenst voor 1998 beschouwd als aanvragen waarop de bepalingen bij of krachtens genoemde wet van toepassing zijn, zoals deze luiden na de inwerkingtreding van deze wet. Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen zendt het overzicht, bedoeld in de vorige volzin, aan de desbetreffende gemeente ten behoeve van de toepassing van artikel 77 van de Interimwet op het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs, zoals dit artikel luidt na de inwerkingtreding van deze wet.


Jurisprudentie bij dit artikel

  • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

  • Geen resultaten gevonden voor de door u opgegeven zoek termen.
  •