Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wijzigingswet Wet op het basisonderwijs, enz. (fomatiebudgetsysteem)

 

Artikel VIII Overgangsregeling vergoedingen
1
Ten aanzien van basisscholen en scholen voor speciaal onderwijs, voortgezet speciaal onderwijs en speciaal en voortgezet speciaal onderwijs blijven de op 31 juli 1992 geldende voorschriften van of krachtens de Wet op het primair onderwijs, onderscheidenlijk de Wet op de expertsiecentra waarop de artikelen I en II betrekking hebben, van toepassing met betrekking tot de op 1 augustus 1992 door het Rijk of de gemeente nog niet vastgestelde of uitgekeerde bedragen, voor zover de aanspraken op vergoeding betrekking hebben op de periode voorafgaande aan 1 augustus 1992.
2
In afwijking van het bepaalde in het eerste lid bestaan met betrekking tot het schooljaar 1992-1993 voor het bevoegd gezag van een bijzondere school geen aanspraken op grond van de in dat lid bedoelde voorschriften, op vergoedingen uit de gemeentekas als bedoeld in artikel 49, tweede lid, van de Wet op het basisonderwijs [Red: Artikel 49 van de WBO komt niet meer voor in de WPO.] , zoals luidend op 31 juli 1992, onderscheidenlijk op vergoedingen uit de gemeentekas als bedoeld in artikel 57, tweede lid, van de Interimwet op het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs [Red: Artikel 57 van de ISOVSO komt niet meer voor in de WEC.] , zoals luidend op 31 juli 1992.
3
In afwijking van het bepaalde in het eerste lid heeft artikel 144 van de Wet op het primair onderwijs, onderscheidenlijk artikel 138 van de Wet op de expertsiecentra geen betrekking op in het vijfjarig tijdvak uitgekeerde vergoedingen als bedoeld in artikel 49, tweede lid, van de Wet op het basisonderwijs [Red: Artikel 49 van de WBO komt niet meer voor in de WPO.] , zoals luidend op 31 juli 1992, onderscheidenlijk op in het vijfjarig tijdvak uitgekeerde vergoedingen als bedoeld in artikel 57, tweede lid, van de Interimwet op het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs [Red: Artikel 57 van de ISOVSO komt niet meer voor in de WEC.] , zoals luidend op 31 juli 1992.


Jurisprudentie bij dit artikel

  • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

  • Geen resultaten gevonden voor de door u opgegeven zoek termen.
  •