Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wijzigingswet Wet op het primair onderwijs, enz. (aanpassing regels bekwaamheidseisen onderwijspersoneel)

 

Artikel VI Overgangsrecht i.v.m. tijdstip van vaststelling uitvoeringsvoorschriften Wet op de beroepen in het onderwijs
1
Indien op 1 augustus 2006 geen bekwaamheidseisen in werking treden voor het geven van godsdienstonderwijs of levensbeschouwelijk vormingsonderwijs, als bedoeld in artikel 32a, eerste lid, van de Wet op het primair onderwijs, artikel 32a, eerste lid, van de Wet op de expertisecentra, artikel 36, eerste lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs of artikel 4.2.3, eerste lid, van de Wet educatie en beroepsonderwijs, blijven totdat deze bekwaamheidseisen in werking treden, ten aanzien van het geven van dat onderwijs van toepassing de bij of krachtens de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs of de Wet educatie en beroepsonderwijs vastgestelde voorschriften zoals luidend op 31 juli 2006
2
Indien op 1 augustus 2006 geen bekwaamheidseisen in werking treden voor werkzaamheden van leidinggevende aard die nauw verband houden met het pedagogisch-didactische klimaat op de school of die onderwijskundige leiding omvatten, als bedoeld in artikel 32a, tweede lid, van de Wet op het primair onderwijs, of artikel 32a, tweede lid, van de Wet op de expertisecentra, blijven totdat deze bekwaamheidseisen in werking treden, ten aanzien van benoeming of tewerkstelling als directeur of adjunct-directeur van toepassing de bij of krachtens de Wet op het primair onderwijs, onderscheidenlijk de Wet op de expertisecentra vastgestelde voorschriften zoals luidend op 31 juli 2006.
3
[Vervallen.]
4
Indien op 1 augustus 2006 geen uitvoeringsvoorschriften in werking treden met betrekking tot de zij-instroom, bedoeld in artikel 176i, eerste en tweede lid, van de Wet op het primair onderwijs, artikel 162l, eerste en tweede lid, van de Wet op de expertisecentra of artikel 118r, eerste en tweede lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs, is totdat deze voorschriften in werking treden het Uitvoeringsbesluit Interimwet zij-instroom leraren primair en voortgezet onderwijs zoals luidend op 31 juli 2006, van overeenkomstige toepassing.


Jurisprudentie bij dit artikel

  • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

  • Geen resultaten gevonden voor de door u opgegeven zoek termen.
  •