Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wijzigingswet houdende aanpassing van een aantal wetten aan de eerste tranche van de Algemene wet bestuursrecht

 

Wet van 4 juni 1992, houdende aanpassing van een aantal wetten aan de eerste tranche van de Algemene wet bestuursrecht
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het met het oog op de invoering van de eerste tranche van de Algemene wet bestuursrecht wenselijk is dat de andere wetten daarmee in overeenstemming worden gebracht;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Hoofdstuk I. Ministerie van Algemene Zaken

Artikel I1
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel I2
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Hoofdstuk II. Ministerie van Buitenlandse Zaken

Artikel II1
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Hoofdstuk III. Ministerie van Justitie

Artikel III1
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel III2
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel III3
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel III4
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel III5
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel III6
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel III7
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel III8
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel III9
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel III10
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel III11
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel III12
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Hoofdstuk IV. Ministerie van Binnenlandse Zaken

Artikel IV1
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel IV2
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel IV3
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel IV4
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel IV5
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel IV6
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel IV7
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel IV8
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel IV9
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel IV10
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel IV11
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel IV12
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel IV13
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel IV14
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel IV15
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel IV16
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel IV17
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel IV18
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel IV19 [Vervallen per 01-01-1994]

Hoofdstuk V. Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen

Artikel V1
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel V2
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel V3
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel V4
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel V4a
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel V5
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel V6
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel V7
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel V8
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel V9
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel V10
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel V11
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel V12
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel V13
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel V14
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel V15
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel V16
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel V17
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Hoofdstuk VI. Ministerie van FinanciĆ«n

Artikel VI1
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel VI2
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel VI2a
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel VI2b
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel VI3
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel VI3a
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel VI3b
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel VI4
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel VI5
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel VI6
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel VI7
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel VI8
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel VI9
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel VI10
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel VI11
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel VI12
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel VI13
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel VI14
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel VI15
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel VI16
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel VI17
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Hoofdstuk VII. Ministerie van Defensie

Artikel VII1
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel VII2
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel VII3
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel VII4
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel VII5
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Hoofdstuk VIII. Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Artikel VIII1 [Vervallen per 01-01-1994]

Artikel VIII2
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel VIII3
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel VIII4
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel VIII5
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel VIII6
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel VIII7
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel VIII8
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel VIII9
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel VIII10
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel VIII11
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel VIII12
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel VIII13
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel VIII14
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel VIII15
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Hoofdstuk IX. Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Artikel IX1
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel IX2
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel IX3
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel IX4
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel IX5
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel IX6
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel IX7
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel IX8
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel IX9
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel IX10
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel IX11
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel IX12
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel IX13
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel IX14
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel IX15
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel IX16
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel IX17
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel IX18 [Vervallen per 01-01-1994]

Artikel IX19
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel IX20
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel IX21
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel IX22
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel IX23
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel IX24
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel IX25
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel IX26
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel IX27
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel IX28
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel IX29
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel IX30
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel IX31
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel IX32 [Vervallen per 01-01-1994]

Hoofdstuk X. Ministerie van Economische Zaken

Artikel X1
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel X2
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel X3
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel X4
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel X5
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel X6
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel X7
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel X8
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel X9
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel X10
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel X11
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel X12
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel X13
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel X14
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel X15
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel X16
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel X17
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel X18
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel X19
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel X20
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel X21
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel X22 [Vervallen per 01-01-1994]

Artikel X23
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel X24
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel X25
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel X26
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel X27
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel X28
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel X29
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel X30
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel X31
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel X32
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel X33
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel X34
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel X35
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Hoofdstuk XI. Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

Artikel XI1
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel XI2
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel XI3
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel XI4
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel XI5
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel XI6
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel XI7
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel XI8
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel XI9
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel XI10
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel XI11
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel XI12
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel XI13
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel XI14
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel XI15
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel XI16
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel XI17
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel XI18
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Hoofdstuk XII. Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Artikel XII1
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel XII2
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel XII3
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel XII4
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel XII5
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel XII6
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel XII7
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel XII8
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel XII9
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel XII10
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel XII11
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel XII12
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel XII13
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel XII14
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel XII15
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Hoofdstuk XIII. Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur

Artikel XIII1
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel XIII2
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel XIII3
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel XIII4
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel XIII5
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel XIII6
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel XIII7
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel XIII8
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel XIII9
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel XIII10
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel XIII11
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel XIII12
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel XIII13
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel XIII14
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel XIII15
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel XIII16
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel XIII17
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel XIII18
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel XIII19
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel XIII20
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel XIII21
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel XIII22
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel XIII23
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel XIII24
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel XIII25
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel XIII26
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel XIII27
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel XIII28
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel XIII29
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel XIII30
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel XIII31 [Vervallen per 01-01-1994]

Artikel XIII32
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel XIII33
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel XIII34
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Hoofdstuk XIV. Slotbepalingen

Artikel XIV1
Bij het verslag dat krachtens artikel 9:1 van de Algemene wet bestuursrecht binnen drie jaar na haar inwerkingtreding moet worden uitgebracht over de wijze waarop zij is toegepast, wordt tevens de vraag betrokken of artikel 25, vierde lid, van de Algemene wet inzake rijksbelastingen kan vervallen. Gelijktijdig met de aanbieding van het verslag wordt alsdan bij de Staten-Generaal een voorstel van wet ingediend, dat daarin voorziet.

Artikel XIV2
1
Afdeling 7.1 van de Algemene wet bestuursrecht vindt gedurende drie jaren na de datum van inwerkingtreding van deze wet geen toepassing ten aanzien van besluiten van Onze Minister van Onderwijs en Wetenschappen, genomen op grond van de volgende wetten:
a
Wet op het voortgezet onderwijs, met uitzondering van artikel 121;
b
Wet op het leerlingwezen (Stb. 1966, 215);
d
Machtigingswet inschrijving studenten (Stb. 1985, 59); Experimentenwet onderwijs (Stb. 1970, 370);
e
Lager-onderwijswet 1920 (Stb. 1974, 565).
2
Afdeling 7.1 van de Algemene wet bestuursrecht vindt gedurende drie jaren na de datum van inwerkingtreding van deze wet evenmin toepassing ten aanzien van besluiten van Onze Minister van Onderwijs en Wetenschappen, genomen op grond van de volgende wetten, voor zover tegen die besluiten krachtens de voor 1 januari 1994 geldende wetgeving beroep op de Kroon openstond:
a
Wet op het basisonderwijs (Stb. 1986, 286);
b
Interimwet op het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs (Stb. 1987, 614);
c
Wet op de Open Universiteit (Stb. 1984, 573);
d
Wet op het hoger beroepsonderwijs (Stb. 1986, 289);
e
Wet op de erkende onderwijsinstellingen (Stb. 1985, 407);
f
Wet op het wetenschappelijk onderwijs (Stb. 1986, 414);
g
TNO-wet (Stb. 1985, 762);
h
Wet op de onderwijsverzorging (Stb. 1986, 635)
i
Wet op de Nederlandse organisatie voor wetenschappelijk onderzoek (Stb. 1987, 369);
j
Overgangswet WVO (Stb. 1967, 387);
k
Wet medezeggenschap onderwijs (Stb. 1981, 778);
l
Overgangswet WBO (Stb. 1986, 257);
m
Invoeringswet WHBO (Stb. 1986, 290);
n
Les- en cursusgeldwet (Stb. 1987, 343);
o
Wet maatregelen 1987-1991 inzake voorzieningen w.o. (Stb. 1987, 755);
p
Overgangswet ISOVSO (Stb. 1987, 615);
q
Wet op het wetenschappelijk onderwijs (Stb. 1975, 729);
r
Wet van 25 maart 1981 (Stb. 196), houdende wijziging van de Experimentenwet onderwijs;
s
Wet invoering m.d.g.o. (Stb. 1982, 579);
t
Wet van 14 oktober 1982 (Stb. 589), houdende regeling en invoering van de opleidingsscholen voor leraren basisonderwijs;
u
Invoeringswet W.W.O. (Stb. 1986, 426);
v
Wet van 24 december 1986 (Stb. 719), houdende wijziging van de Wet op het basisonderwijs en de Interimwet op het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs;
w
Tijdelijk wet arbeidsbemiddeling onderwijs;
x
Wet op het cursorisch beroepsonderwijs;
y
Wet van 1 juli 1992, (Stb.364), houdende tijdelijke wet beperking toewijzing huisvestingsvoorzieningen in het basisonderwijs en het (voortgezet) speciaal onderwijs;
z
Tijdelijke wet bekostiging nieuwe basisscholen;
aa
Wet op het hoger onderwijs en het wetenschappelijk onderzoek;
bb
Wet van 27 februari 1992 (Stb. 112), houdende wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met de herziening van het bekostigingsstelsel voor scholen voor v.w.o., a.v.o., l.b.o. en m.b.o. (regeling herziening bekostigingsstelsel voortgezet onderwijs).

Artikel XIV3
Artikel 6:14, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht, is tot 1 januari 1996 niet van toepassing ten aanzien van bezwaarschriften waarop de Algemene wet inzake rijksbelastingen (Stb. 1959, 301) of de Wet inzake de douane van toepassing is.

Artikel XIV3A
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel XIV3B
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel XIV4
1
Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende onderdelen van de wet verschillend kan worden gesteld.
2
Voor de bekendmaking van deze wet brengt Onze Minister van Justitie de daarin voorkomende aanhalingen van artikelen, afdelingen, titels en hoofdstukken van de Algemene wet bestuursrecht in overeenstemming met de krachtens artikel 9:5 van die wet vastgestelde nummering.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te 's-Gravenhage, 4 juni 1992
Beatrix
De Minister van Justitie,
e
M. H. Hirsch Ballin
De Minister van Binnenlandse Zaken,
c
I. Dales
Uitgegeven de vijfentwintigste augustus 1992
De Minister van Justitie,
e
M. H. Hirsch Ballin